Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι έως την 12-09-2017,ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, Δ/νση  Προμηθειών & Αποθηκών, θα συγκεντρωθούν οι προσφορές που αφορούν στην «Προμήθεια φαρμακευτικού και απολυμαντικού υλικού» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ύστερα από συλλογή προσφορών, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 247617/04-09-2017 (ΑΔΑ: Ω55ΨΩ6Μ- ΜΚΗ) Απόφαση Δημάρχου.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας και θα αφορά είτε στο σύνολο των ποσοτήτων έκαστης ομάδας, είτε για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των ομάδων.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τριών ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (23.743,29 €) συμπ/νου ΦΠΑ

Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα των (6) έξι μηνών από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Σχεδιασμού Τεκμηρίωσης &ι Προγραμματισμού της Δ/νσηςΠρασίνου & Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων, κ. Καμπίτση Ευαγγελία, Τηλ: 210 7482678, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κ. Βασιλική Παλέτα, Τηλ:210 5223142, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: mailto:[email protected] και [email protected].

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ.

 

Ημερομηνία: 
Τετ, 06/09/2017 - 08:00 - Τρι, 12/09/2017 - 10:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.