Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια 115 σημαιών σε διάφορα μεγέθη».

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι έως την 11-09-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, θα συγκεντρωθούν οι προσφορές που αφορούν στην Διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια 115 σημαιών σε διάφορα μεγέθη» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ύστερα από συλλογή προσφορών, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 245437/01-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΨΛΦΩ6Μ-4ΗΛ) Απόφαση Δημάρχου.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας και θα αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (4.978,60 €) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% .

Ο χρόνος έναρξης εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από την ανάρτηση του συμφωνητικού της απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διοικητικού, Εποπτείας & Λειτουργίας Δημόσιων Κτηρίων της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης του Δήμου Αθηναίων, κ. Πέτρου Παπαδάκη, Τηλ: 210 5277639, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κου Ι.Αχτύπη, Τηλ: 210 5223142, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: mailto:[email protected] και [email protected].

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ,ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Ημερομηνία: 
Τρι, 05/09/2017 - 08:00 - Δευ, 11/09/2017 - 12:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.