Με το παρόν σας ανακοινώνουμε ότι με την 921/2017 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, μετατίθεται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών στην ανοικτή διαδικασία διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αναβάθμιση οδικού δικτύου 6ης & 7ης ∆ημοτικής Κοινότητας 2017» την Τρίτη 29 Αυγούστου 2017 και ώρα 10:00 π.μ., κατ’ εφαρμοφή της παραγράφου 1.α του άρθρου 98 του Ν. 4412/16 και του άρθρου 18 της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων επί της οδού Λιοσίων 22, στον 4ο όροφο.

Επιπροσθέτως, επισημαίνουμε ότι στο ΤΕΥΔ,  Μέρος IV: Κριτήρια Επιλογής, Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, εδάφιο 6) «Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης,…. ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:» , δηλώνεται

εαν  το ανεκτέλεστο μέρος του συνόλου των εργολαβικών συμβάσεων που έχει αναλάβει ο οικονομικός φορέας δεν υπερβαίνει το όριο που αντιστοιχεί στην τάξη του πτυχίου του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δείτε εδώ το ΤΕΥΔ προς συμπλήρωση σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc).

Για τα υπόλοιπα τεύχη του διαγωνισμού πατήστε εδώ.

 

 

Ημερομηνία: 
Τρι, 29/08/2017 - 10:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.