Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι έως την 04-07-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, Δ/νση  Προμηθειών & Αποθηκών, θα συγκεντρωθούν οι προσφορές που αφορούν στην «παροχή υπηρεσίας για τον εξονυχισμό των (2) αλόγων του Άλσους πρώην Σχολής Χωροφυλακής» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ύστερα από συλλογή προσφορών, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 188713/28.06.2017 (ΑΔΑ: Ω964Ω6Μ-ΒΩΓ) Απόφαση Δημάρχου.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας και θα αφορά στο σύνολο της υπηρεσίας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (2.976,00  €) συμπ. ΦΠΑ 24%

Ως χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάρτησης του σχετικού συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. έως 31.12.2017 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Αστικής Πανίδας, της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων, κ. Μαρκαντωνάτου Αναστασία, Τηλ: 210 3310397, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κ. Γούρμου Μαρία, Τηλ: 210 5245828, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: mailto:[email protected] και  [email protected].

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ημερομηνία: 
Παρ, 30/06/2017 - 08:00 - Τρι, 04/07/2017 - 11:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.