Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 19-06-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 – 10:30 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22 4ος όροφος) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει καθορισθεί με την υπ. αριθ. 2156/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών ή ακινήτων (Π.Δ. 270/81), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 2340/2016 ομοία, καθώς και  την με αριθ. 128170/05-05-2017 Απόφαση Δημάρχου θα διεξαχθεί φανερός πλειοδοτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την εκμίσθωση 570 κοινοχρήστων χώρων με υπάρχοντα διαφημιστικά πλαίσια (540 Στέγαστρα – 30 Πύργοι).

Ως κατώτατο όριο προσφοράς, ορίζεται το ποσόν των 800€ ετησίως ανά μονάδα στεγάστρου και 800€ ετησίως ανά μονάδα Πύργου ήτοι συνολικά 456.000,00€ αναπροσαρμοζόμενο κατά ποσοστό 1% του επιτευχθέντος μισθώματος κατ΄έτος.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 10% του στη διακήρυξη οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς (δηλ. των 456.000,00€) ήτοι 45.600€ διάρκειας έξι μηνών. Αυτή θα βεβαιώνεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή με εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση αναγνωρισμένης ελληνικής τράπεζας ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας κράτους – μέλους της Ε.Ε. συντεταγμένη κατά τον  τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης της χρήσης των κοινοχρήστων χώρων  ορίζεται πενταετής (5 έτη) και θα αρχίζει την 17η Αυγούστου 2017.

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ατομική επιχείρηση ή εταιρεία οιασδήποτε νομικής μορφής που ασκεί κατ’ επάγγελμα διαφημιστικές δραστηριότητες (υπηρεσίες-εργασίες), επί δύο έτη τουλάχιστον προ της δημοσίευσης  της δημοπρασίας, το οποίο να πιστοποιείται από το οικείο επιμελητήριο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας της Κοινότητας στην οποία είναι εγκατεστημένος αρκεί να προσκομίσει τα στο άρθρο 4 και στο άρθρο 11 των όρων της διακήρυξης αναφερόμενα δικαιολογητικά.

Τεύχη δημοπρατήσεως καθώς και κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την Δ/νση Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα Εκδόσεως Λοιπών Αδειών και Δικαιωμάτων, Λιοσίων 22 3ος όροφος γρ. 3 ,τηλ. +30210 5277374 – +30210 5277299, FAX 210 5278151 και ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: [email protected], και [email protected] .

Τα δικαιολογητικά συμμετεχόντων και εγγυητών θα προσκομίζονται και θα κατατίθενται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, ήτοι στις 12/06/17 ημέρα Δευτέρα και μέχρι τη λήξη του ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού στις 14:30, στο Τμήμα Εκδόσεως Λοιπών Αδειών και Δικαιωμάτων,στην οδό Λιοσίων 22 - 3ος όροφος - γραφείο 3 σε φακέλους, όπου θα ελεγχτούν για την πληρότητά τους.

Σε περίπτωση ασαφειών στους φακέλους η υπηρεσία δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις τις οποίες ο συμμετέχων υποχρεούται να παράσχει εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών το αργότερο μέχρι τις 16/06/17 και μέχρι τη λήξη του ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού στις 14:30.

 

Δείτε εδώ την 679/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Δείτε εδώ Διευκρινίσεις της Διακήρυξης.

 

 

Ημερομηνία: 
Δευ, 12/06/2017 - 08:00 - Δευ, 19/06/2017 - 14:30

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.