Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι προκειμένου να μισθώσει ακίνητο για την αποθήκευση υλικών του Δήμου Αθηναίων που ανήκουν στις Δ/νσεις: α)Ηλεκτρολογικού, β)Προμηθειών & Αποθηκών, γ)Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, δ)Δημοτικής Αστυνομίας και ε)Αποκέντρωσης & Διοίκησης με μειοδοτική, φανερή, προφορική, δημοπρασία, καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» συνοδευόμενη από σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, προς τη Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας – Τμήμα Αγορών, Απαλλοτριώσεων και Μισθώσεων (μέσω πρωτοκόλλου του Δ.Α. ή ταχυδρομικώς) που εδρεύει στο Δημαρχείο (Λιοσίων 22), μέχρι και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017  και ώρα 13:00.

Το ακίνητο θα πρέπει να είναι περιφραγμένο και να κλειδώνει, το δε κτήριο να είναι βιομηχανικού τύπου, στεγασμένο και κατά προτίμηση ισόγειο (ή εναλλακτικά διώροφο, ήτοι ισόγειο και 1ος όροφος, ενώ σε περίπτωση που είναι υπερυψωμένο, να διαθέτει ράμπα πρόσβασης για μεγάλα οχήματα στον ισόγειο χώρο (συμπεριλαμβανομένων γερανοφόρων) με πόρτα εισόδου ελάχιστων διαστάσεων πλάτους τεσσάρων μέτρων και ύψους τεσσεράμισι  μέτρων (4,00 Χ 4,50 m) που να ασφαλίζει με ρολά. Ελάχιστο απαραίτητο ύψος του ισογείου του κτηρίου εκτιμάται στα πέντε μέτρα (5m) και ελάχιστο εκτιμώμενο απαραίτητο συνολικό εμβαδόν από χίλια οκτακόσια έως δυόμιση χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (≈1.800 - 2.500m2). Σε περίπτωση που το κτήριο είναι δύο (2) ορόφων, να υπάρχει η κατάλληλη κτηριακή υποδομή ώστε να είναι δυνατή η μαζική μεταφορά, τοποθέτηση και αποθήκευση του υλικού στον υπερκείμενο χώρο (π.χ. ευρύχωρος ανελκυστήρας, ή ράμπα ή κατάλληλη είσοδος για πρόσβαση στον όροφο). Η εσωτερική διαρρύθμιση πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ενιαίος χώρος για να εξυπηρετήσει την αποθήκευση των ειδών. Οι εγκαταστάσεις να είναι ήδη ηλεκτροδοτούμενες (για απαραίτητες εργασίες συντήρησης, επεμβάσεων, προσαρμογών) και να διαθέτει τηλεφωνικό δίκτυο και ο χώρος να διαθέτει τουαλέτες (w.c.). Προτεινόμενη είναι η ευρύτερη περιοχή της 3ης Δημοτικής Κοινότητας (για διευκόλυνση του συνόλου των υπηρεσιών στις οποίες ανήκει το υλικό). Ειδικότερα τα χαρακτηριστικά και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το προσφερόμενο ακίνητο περιγράφονται στο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 & 3 της Διακήρυξης. (άρθρο Α2 της Διακήρυξης).

Η μίσθωση θα διαρκέσει για εννέα (9) έτη, αρχομένη από την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής του μισθίου και δύναται να παραταθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1, άρθρο 1 της Διακήρυξης).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι κύριοι ή επικαρπωτές ακινήτων, καθώς και κάτοχοι βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), αρκεί να πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου Α4 της Διακήρυξης.

Ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος, στην προθεσμία που τάσσεται από τη στεγασμένη Υπηρεσία ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώνει ακόμα και της εκ συνήθους χρήσεως ζημίες και βλάβες, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ψύξης – θέρμανσης και ανελκυστήρων, που οφείλονται στη συνήθη ή συμφωνημένη χρήση του μισθίου ή στην κακή κατασκευή του κτηρίου ή στις εκ τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας επιγενόμενες βλάβες ή ζημίες στο μίσθιο ακίνητο. (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1, άρθρο 5 της Διακήρυξης).

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να προμηθεύονται έντυπα από τη Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αγορών, Απαλλοτριώσεων και Μισθώσεων, Λιοσίων 22, 3ος όροφος, τηλ.: 210 5277382-3, Δ/νση ηλεκτρ. ταχ.: t.ag.ap.misthoseon@athens.gr .

Ο εκμισθωτής βαρύνεται με τα έξοδα της δημοσίευσης του διαγωνισμού αυτού, αρχικού και επαναληπτικού. (άρθρο Α5 της Διακήρυξης).

 

 

 

Ημερομηνία: 
Παρ, 20/01/2017 - 08:00 - Παρ, 10/02/2017 - 13:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.