Διευθυντής: Μπαρλαούρας Δημήτριος
Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 22, 104 38 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5277306, 210 5277329
Φαξ: 210 5278034
E-mail Δ/νσης: [email protected]

Ο/η προϊστάμενος/νη της Διευθύνσεως Δημοτικών Προσόδων έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως, για την οργάνωση, τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσεως τους. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσεως και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων ή εξουσιοδοτήσεως υπογραφής εγγράφων, που εφαρμόζει, σύμφωνα με το νόμο, ο Δήμος Αθηναίων.


Η Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Σχεδιασμού, Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β. Τμήμα Αδειοδότησης Εμπορικών δράσεων
γ. Τμήμα Αδειοδότησης Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου
δ. Τμήμα Αδειοδότησης Υπαίθριων Αγορών και Συναφών Δράσεων
ε. Τμήμα Βεβαίωσης Γενικών Εσόδων
στ.Τμήμα Βεβαίωσης Εσόδων από Παραβάσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ)
ζ. Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και Τ.Α.Π
         

α. Τμήμα Σχεδιασμού, Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβερνήσεως
Τμηματάρχης: 
Κρεμμύδας Περικλής
Τηλέφωνο: 210 5277353
E-mail: [email protected]

 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον/στην προϊστάμενο/νη της Διευθύνσεως.
 • Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα της Διευθύνσεως, διακινώντας την έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία. Τηρεί τα σχετικά αρχεία και αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές.
 • Διεκπεραιώνει υπηρεσιακά θέματα απασχολήσεως του προσωπικού της Διευθύνσεως (άδειες, υπερωριακή εργασία, κ.λ.π)
 • Προγραμματίζει, σε συνεργασία με τα Τμήματα της Διευθύνσεως, την μηνιαία υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Διευθύνσεως, καθώς και την εργασία Κυριακών, αργιών και νυκτερινών ωρών, συντάσσοντας σχετικές καταστάσεις και αντιστοίχως, την απόφαση εγκρίσεως καταβολής αποζημιώσεως, την οποίαν αποστέλλει στην Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού γιά την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής.
 • Αποτυπώνει την υφισταμένη κατάσταση των διαδικασιών της Διευθύνσεως Δημοτικών Προσόδων με ηλεκτρονικά σχεδιαστικά μέσα (bpmn) και προτείνει στην Διεύθυνση αυτή, τρόπους ανασχεδιασμού για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της.
 • Επικαιροποιεί διαρκώς τα στοιχεία των καρτελών των υποχρέων καταβολής χρηματικών οφειλών της Διευθύνσεως Δημοτικών Προσόδων, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικών και διορθώνει τα λανθασμένα στοιχεία των καρτελών αυτών, εφόσον αυτό απαιτείται.
 • Ανιχνεύει τις ανάγκες των Τμημάτων της Διευθύνσεως Δημοτικών Προσόδων για την ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών τους, σχεδιάζει τις ανάγκες αυτές και συνεργάζεται με την Διεύθυνση Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβερνήσεως για την δημιουργία του σχεδιασμού αυτού.
 • Προτυποποιεί τις διοικητικές διαδικασίες των αντικειμένων της Διευθύνσεως Δημοτικών Προσόδων, ως προς την ορθή βεβαίωση των εσόδων, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.
 • Επιμελείται την σύνταξη μηνιαίων απολογιστικών στοιχείων, στατιστικών και αναφορών για τις επί μέρους λειτουργίες της Διευθύνσεως Δημοτικών Προσόδων, συγκεντρώνοντας τα στοιχεία των υπολοίπων Τμημάτων με τις λειτουργίες της Διευθύνσεως αυτής.
 • Παρακολουθεί το νομικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τις δράσεις των Τμημάτων της Διευθύνσεως Δημοτικών Προσόδων, επεξεργάζεται και υποβάλλει προτάσεις νομικού περιεχομένου, εφόσον αυτό απαιτείται, στους αρμοδίους φορείς.
 • Δύναται να επικουρεί τα υπόλοιπα Τμήματα της Διευθύνσεως ως προς την νομοτεχνική διαμόρφωση των σχεδίων των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων, οι οποίες αφορούν στο αντικείμενο της Διευθύνσεως και οι οποίες προβλέπονται αποκλειστικώς στις διατάξεις του άρθρου 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, ως ισχύει).
 • Σχεδιάζει και επιμελείται τα δεδομένα, τα οποία θα αναρτηθούν στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S) του Δήμου Αθηναίων και τα οποία θα χρησιμοποιούν τα Τμήματα της Διευθύνσεως, σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM).
β. Τμήμα Αδειοδότησης Εμπορικών Δράσεων
Τμηματάρχης:
Κουρμπάνη Ζωή
Τηλέφωνο: 210 5277259, 210 5277261, 210 5277263, 210 5277268
E-mail: [email protected]

 • Παραλαμβάνει και εξετάζει αιτήσεις για την έκδοση και χορήγηση αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε) και συγκεκριμένα:

α) Κέντρων Διασκεδάσεως,

β) Παιδότοπων,

γ) Ψυχαγωγικών Τεχνικών Παίγνιων και

δ) αθλητικών εγκαταστάσεων

 • Εν συνεχεία, ελέγχει και αποστέλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικών Ελέγχων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοικήσεως, όταν υπάρχουν στην πληρότητα τους, σύμφωνα με τις ειδικές υγειονομικές διατάξεις και αποστέλλει στους αιτούντες έγγραφα για ελλιπή δικαιολογητικά στοιχεία ή για διευκρίνιση άλλων στοιχείων (π.χ., στοιχείων επί πολεοδομικών ή άλλων θεμάτων, κλπ.).
 • Χορηγεί άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας των ως ανωτέρω Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ή Επιχειρήσεων αφού έχει υποβληθεί το σύνολο των απαραιτήτων δικαιολογητικών ή τις αντικαθιστά λόγω μεταβίβασης κλπ.
 • Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητος Ζωής την έγκριση αδειών για την παροχή αμιγώς υπηρεσιών διαδικτύου, αλλά και άλλων περιπτώσεων.
 • Τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο έκδοσης  αδειών.
 • Παραλαμβάνει αποφάσεις που αφορούν προεγκρίσεις κέντρων διασκέδασης και παιδότοπων από τις επτά Δημοτικές Κοινότητες και ενημερώνει αντίστοιχα τους ενδιαφερομένους εγγράφως για το αποτέλεσμα. Στις θετικές περιπτώσεις, τους ενημερώνει για την υποβολή των προβλεπόμενων, από τις οικείες διατάξεις, δικαιολογητικών.
 • Επιμελείται την αλληλογραφία προς τους ενδιαφερόμενους, χορηγώντας βεβαιώσεις, κ.λ.π, καθώς και την υποβολή έγγραφων ερωτημάτων προς τη Νομική Διεύθυνση του Δήμου.
 • Ελέγχει τα δικαιολογητικά για την μεταβίβαση και αντικατάσταση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και χορηγεί βεβαιώσεις προς τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στις εφορίες για έναρξη εργασιών.
 • Διαμορφώνει αιτήσεις και καταστάσεις απαιτούμενων δικαιολογητικών με βάση την κείμενη νομοθεσία για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και φροντίζει, μέσω της Διευθύνσεως Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργανώσεως και Πληροφορικής, για την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο.
 • Εκδίδει το προβλεπόμενο παράβολο για την έκδοση των σχετικών αδειών.
 • Θεωρεί το βιβλίο καπνιζόντων. Τηρεί Αρχείο όλων των Αδειών που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία, από την ανάληψη της αρμοδιότητας αυτής από τους Δήμους μέχρι σήμερα, καθώς και αρχείο αλληλογραφίας.
 • Προβαίνει στη χορήγηση αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου).
 • Ελέγχει και αποστέλλει στην Επιτροπή Καταλληλόλητας Κτιριακών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει για την δυνατότητα έκδοσης και χορήγησης αδείας λειτουργίας των ανωτέρω.
 • Μεριμνά για τη δημοσίευση των ως άνω στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Παραλαμβάνει με κάθε νόμιμο μέσο ή τρόπο (πχ, ηλεκτρονικά μέσω του Οργανωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ασκήσεως Δραστηριοτήτων Ελέγχου – Ο.Π.Σ.  Α.Δ.Ε. – του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, κλπ.) τις γνωστοποιήσεις των δραστηριοτήτων, που διέπονται και οριοθετούνται από το καθεστώς γνωστοποιήσεως του Ν.4442/2016 και κοινοποιεί αυτές εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών στις κατά νόμο αρμόδιες Υπηρεσίες.
 • Παραλαμβάνει τις Βεβαιώσεις εγκαταστάσεως δυνατότητας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) από τις επτά (7) Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων.
 • Προβαίνει σε ανακοίνωση – γνωστοποίηση λειτουργίας εκθέσεων, πλην των διεθνών, με ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αθηναίων.
 • Εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακαποθηκών.
 • Χορηγεί βεβαίωση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.
 • Παραλαμβάνει αιτήσεις σχετικές με την χορήγηση αδείας οίκων ανοχής για τις οποίες πρέπει να επιληφθεί ως καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία.
 • Επιμελείται την έκδοση και ανανέωση των αδειών εγκατάστασης και χρήσης Οίκων Ανοχής.
 • Εκφράζει εγγράφως τις απόψεις της Υπηρεσίας στα Διοικητικά Δικαστήρια, κατόπιν άσκησης, από τους ενδιαφερόμενους, ενδίκων βοηθημάτων κατά διοικητικών πράξεων.
 • Εισηγείται την έκδοση και χορήγηση άδειας λειτουργίας Καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων έως πενήντα (50) κυβικών εκατοστών (50 cc).

 

Άδειες Καταστημάτων ανά Μήναγ. Τμήμα Αδειοδότησης Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου
Τμηματάρχης:
Νόνικας Δημήτριος
Τηλέφωνο: 210 5277201
E-mail: [email protected]

 • Παραλαμβάνει τις αιτήσεις καταλήψεως κοινόχρηστου χώρου (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά καταστήματα, δεξαμενές υγρών καυσίμων, κ.λ.π) και τις αιτήσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για την έκδοση αδειών λειτουργικών στοιχείων (σκιαδίων, ξυλίνων δαπέδων, κ.λ.π), σύμφωνα με τα οριζόμενα για τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα και περίπτερα.
 • Οριοθετεί, σε άμεση συνεργασία με την Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων, καθορίζοντας τα τετραγωνικά μέτρα χρήσης κοινόχρηστου χώρου, που μπορεί να καταλαμβάνουν οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ή τα εμπορικά καταστήματα. Για την σύνταξη των πρακτικών αναζητά τις σχετικές γνωμοδοτήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  (Υ.Π.Ε.Κ.Α) και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α), όπου απαιτείται.
 • Μεριμνά για την έκδοση αδειών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, καθώς και για την ανάκληση αυτών.
 • Επιμελείται την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την χορήγηση αδειών λειτουργίας και εκμετάλλευσης περιπτέρων. Στην αρμοδιότητα αυτή, περιλαμβάνεται το σύνολο της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των περιπτέρων (αδειοδότηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, εκμίσθωση, μεταβίβαση, κ.λ.π).
 • Παραλαμβάνει τις αιτήσεις των διαφημιζόμενων, ελέγχει αυτές και εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα προς το Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών για την είσπραξη των αντίστοιχων ποσών και χορηγεί τις σχετικές άδειες.
 • Εισηγείται ετησίως προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των συντελεστών των πάσης φύσεως φόρων, τελών και δικαιωμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος.
 • Παραλαμβάνει και διεκπεραιώνει αιτήματα επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων των ενδιαφερόμενων.
 • Εισηγείται για τις άδειες προσωρινής κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για την διενέργεια εκδηλώσεων.
 • Έχει την ευθύνη μίσθωσης κοινοχρήστου χώρου για την προβολή υπαίθριαςδιαφήμισης.
 • Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα προς την Διεύθυνση Οικονομικών για την είσπραξη των μισθωμάτων, α) από την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων, β) από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών.
 • Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα για την είσπραξη δυνητικού τέλους, το οποίο αφορά στην τοποθέτηση στοιχείων λειτουργικού ή και διακοσμητικού εξοπλισμού επί κοινοχρήστου χώρου.
 • Παραλαμβάνει και διαχειρίζεται δεόντως τις εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένων χρηματοπιστωτικών οργανισμών ή ιδρυμάτων (συστημικών τραπεζών ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) αορίστου χρονικής διάρκειας, που αφορούν στην τοποθέτηση λειτουργικών στοιχείων.
 • Εκφράζει εγγράφως τις απόψεις της Υπηρεσίας στα Διοικητικά Δικαστήρια, κατόπιν ασκήσεως, από τους ενδιαφερόμενους, ενδίκων βοηθημάτων κατά διοικητικών πράξεων.
 • Διεκπεραιώνει γενικά την αλληλογραφία του Τμήματος και τηρεί αρχείο εισερχομένης και εξερχομένης αλληλογραφίας.

 

δ. Τμήμα Αδειοδότησης Υπαίθριων Αγορών και Συναφών Δράσεων
Τμηματάρχης:
 Σύρου Λεμονιά
Τηλέφωνο: 210 5277209, 210 5277249
E-mail: [email protected]

 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον προσδιορισμό παραχωρούμενων χώρων της αρμόδιας Τεχνικής Διευθύνσεως,  την έγκριση οριοθετήσεως θέσεων υπαίθριου εμπορίου, για τη δραστηριοποίηση παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (επαγγελματιών αγροτών), οι οποίοι μπορούν να αιτηθούν θέση στάσιμου εμπορίου στον Δήμο που βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων, όπου βρίσκονται οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους.
 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον προσδιορισμό παραχωρούμενων χώρων της αρμόδιας Τεχνικής Διευθύνσεως, την έγκριση οριοθέτησης θέσεων υπαίθριου εμπορίου, για τη δραστηριοποίηση επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου, οι οποίοι μπορούν να αιτηθούν θέση στάσιμου εμπορίου εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου.
 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον προσδιορισμό παραχωρούμενων χώρων της αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης, την έγκριση οριοθέτησης θέσεων υπαίθριου εμπορίου, για τη δραστηριοποίηση καλλιτεχνών – χειροτεχνών, οι οποίοι δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας.
 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον προσδιορισμό παραχωρούμενων χώρων της αρμόδιας Τεχνικής Διευθύνσεως, την έγκριση λειτουργίας υπαίθριων αγορών (αγορών καταναλωτών, εμποροπανηγύρεων, κυριακάτικων αγορών, χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών αγορών και λοιπών οργανωμένων αγορών), για τις οποίες λαμβάνεται απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται και ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών.
 • Προκηρύσσει τις άδειες υπαίθριου εμπορίου που θα χορηγηθούν, τα είδη των αδειών, ανά κατηγορία και θέση υπαίθριου εμπορίου, καθορίζει το τέλος χρήσεως κοινόχρηστου χώρου κάθε θέσεως και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Δημοσιεύει την προκήρυξη σε μία τοπική εφημερίδα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της οικείας Περιφερείας και στο διαδικτυακό τόπο του δήμου και της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
 • Παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, για τη συμμετοχή τους σε κλήρωση ή διαδικασία μοριοδότησης, για τη χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου. Αξιολογεί τα δικαιολογητικά και απορρίπτει ή εγκρίνει τις αιτήσεις, ενημερώνοντας αιτιολογημένα και εγγράφως τους ενδιαφερόμενους. Καταχωρεί και αρχειοθετεί ηλεκτρονικά τις έγκυρες αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Αναρτά, στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου, ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία διενεργείας της κλήρωσης ή διαδικασίας μοριοδότησης, για τη χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου και προβαίνει στην διεξαγωγή τους.
 • Εισηγείται στο Δημοτικό συμβούλιο την έγκριση χορηγήσεως αδειών υπαίθριου εμπορίου, που προήλθαν μετά από τη διενέργεια κληρώσεως ή διαδικασίας μοριοδότησης, σύμφωνα με την υφισταμένη νομοθεσία και κοινοποιεί τις αποφάσεις στην οικεία Περιφέρεια.
 • Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα προς τη Διεύθυνση Οικονομικών, για την είσπραξη των αναλογούντων τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου, των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
 • Εκδίδει, θεωρεί, ανανεώνει, μεταβιβάζει και ανακαλεί, κατά περίπτωση, τις άδειες και τις εγκρίσεις των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων. Τηρεί, παράλληλα με το υπηρεσιακό, και ηλεκτρονικό αρχείο αδειών υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και ενημερώνει το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο του Υπουργείου Οικονομίας &Ανάπτυξης.
 • Παραλαμβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαιώσεων δραστηριοποιήσεως υπαίθριου εμπορίου ετήσιαςδιάρκειας, τηρεί αρχείο, καταχωρεί ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και χορηγεί τις αντίστοιχες βεβαιώσεις.
 • Αναρτά στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες.
 • Μεριμνά για την δημιουργία, την τροποποίηση ή κατάργηση, όπου απαιτείται, των κανονισμών λειτουργίας των αντικειμένων εργασίας του Τμήματος και των εισηγητικών εγκρίσεως των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
 • Συνεργάζεται με την συναρμόδια Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας και με τους συναρμοδίους Δήμους, για θέματα που αφορούν στις υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες.
 • Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Τμήματος και τηρεί αρχείο εισερχομένης – εξερχομένης αλληλογραφίας.
 • Διεκπεραιώνει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα αιτήματα και τις καταγγελίες των ενδιαφερομένων.
 • Εισηγείται σχετικώς στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να προτείνει την έκδοση απόφασης περί ίδρυσης, επέκτασης και κατάργησης λαϊκών αγορών από την οικεία Περιφέρεια.
 • Μεριμνά για την δημιουργία αγορών των καταναλωτών σε συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινότητες με σκοπό την ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και αλληλέγγυων δράσεων μεταξύ των πολιτών, μέσω της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς επίσης και για την δημιουργία ευνοϊκότερων όρων διαβιώσεως των μικρών παραγωγών και μεταποιητών, μέσω της πρόσβασης τους σε αλληλέγγυες αγορές προϊόντων.
 • Μεριμνά και εισηγείται για την αξιοποίηση και τον επιμερισμό των εσόδων των ως άνω αγορών.
 • Μεριμνά σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την διάρκεια λειτουργίας και την επαναληψιμότητα των αγορών αυτών.
 • Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των προαναφερόμενων αγορών του Ν. 4497/2017 και προτείνει τρόπους για την βελτίωση τους.
 • Επιμελείται των όποιων αλλαγών στους κανονισμούς λειτουργίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

 

ε. Τμήμα Βεβαίωσης Γενικών Εσόδων
Τμηματάρχης:
Γραβιάς Γεώργιος
Τηλέφωνο: 210 5277375
E-mail: [email protected]

 • Βεβαιώνει τα έσοδα που προέρχονται από τις δαπάνες των αιτούντων σύνδεση με το δίκτυο αποχετεύσεως, σύμφωνα με τα παραστατικά της Διευθύνσεως Οδοποιίας, Αποχετεύσεως και Κοινοχρήστων Χώρων.
 • Βεβαιώνει τα έσοδα από τέλη διανοίξεως τομών επί κοινοχρήστου χώρου, καθώς και τα έσοδα από πρόστιμα, που επιβάλλονται λόγω μη ορθής αποκαταστάσεως προκληθεισών ζημιών από τις τομές αυτές.

α. Εκδίδει βεβαιωτικό σημείωμα για την καταβολή τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τεχνικο-οικοδομικές εργασίες.

β. Αξιολογεί τις εκθέσεις ελέγχου της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας για αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου για τεχνικο-οικοδομικές εργασίες, βεβαιώνει τα έσοδα τελών και προστίμων, συντάσσοντας χρηματικό κατάλογο, τον οποίο διαβιβάζει στην Διεύθυνση Οικονομικών.

 • Βεβαιώνει τη δαπάνη κατασκευής πεζοδρομίων και κρασπεδορειθρών με βάση τα παραστατικά της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων, συντάσσοντας χρηματικό κατάλογο, τον οποίο διαβιβάζει στην Διεύθυνση Οικονομικών.
 • Παραλαμβάνει και αξιολογεί τις εκθέσεις ελέγχου των αρμοδίων υπαλλήλων της Διευθύνσεως Δημοτικής Αστυνομίας, προκειμένου να προβεί σε βεβαίωση τελών και προστίμων ή και αυτοτελών προστίμων για αυθαίρετη χρήση του κοινοχρήστου χώρου, συντάσσοντας χρηματικό κατάλογο, τον οποίο διαβιβάζει στην Διεύθυνση Οικονομικών.
 • Παραλαμβάνει και αξιολογεί τις εκθέσεις ελέγχου που αφορούν τον κανονισμό καθαριότητος του Δήμου, βεβαιώνει τα έσοδα συντάσσοντας χρηματικό κατάλογο, τον οποίο διαβιβάζει στην Διεύθυνση Οικονομικών.
 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου για την παράνομη προβολή διαφημίσεως.
 • Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα για την είσπραξη τελών προερχομένων από την τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Συντάσσει χρηματικό κατάλογο για τις πάσης φύσεως καταλογιστικές αποφάσεις, που διαβιβάζει στην Διεύθυνση Οικονομικών.
 • Επιμελείται την βεβαίωση εσόδων από τις πάσης φύσεως καταπτώσεις εγγυήσεων.
 • Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα, που προέρχονται από έσοδα δημοσιεύσεων, διακηρύξεων και δημοπρασιών.
 • Βεβαιώνει τα έσοδα από την αποξήλωση διαφημιστικών στοιχείων.
 • Βεβαιώνει τα έσοδα από εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων στην γεωγραφικά όρια του Δήμου Αθηναίων.
 • Επιμελείται την οίκοθεν είσπραξη ή την βεβαίωση τελών και προστίμων άλλων υπηρεσιών, που δεν έχουν αντίστοιχες βεβαιωτικές υπηρεσίες (π.χ. πολεοδομικές παραβάσεις, ανακύκλωση αυτοκινήτων-λαδιών κ.λ.π) υπό την προϋπόθεση ύπαρξηςνόμιμων παραστατικών (π.χ. εκθέσεις ελέγχου, αυτοψίες, κ.λ.π).
 • Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους από τα Κοιμητήρια του Δήμου και τις διαβιβάζει στην Διεύθυνση Οικονομικών.
 • Επιμελείται των δηλώσεων των υπόχρεων επιχειρήσεων για την επιβολή Δημοτικού τέλους επιτηδευματιών (σε ποσοστά 0,5%, 2% και 5%, αναλόγως) και εκδίδει σχετικό βεβαιωτικό σημείωμα.
 • Διενεργεί ελέγχους στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ), καθώς και στα Βιβλία και Στοιχεία των υπαγομένων επιχειρήσεων, για τη συλλογή φορολογικών στοιχείων των υπόχρεων, που αφορούν στο προαναφερόμενο δημοτικό τέλος (επιτηδευματιών) και βεβαιώνει τα έσοδα από τέλη και πρόστιμα, συντάσσοντας χρηματικό κατάλογο, τον οποίον διαβιβάζει στην Διεύθυνση Οικονομικών.
 • Διατυπώνει τη γνώμη της υπηρεσίας, σε συνεργασία τόσο με την Νομική Διεύθυνση, όσο και με την Οικονομική Επιτροπή και την επισυνάπτει στις δικογραφίες, προκειμένου να εκδικασθούν, είτε από τις αρμόδιες Επιτροπές Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, είτε από τα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (Πρωτοδικεία, Εφετεία κ.λ.π).
 • Επιμελείται και παρακολουθεί την έκβαση όλων των προσφυγών, οι οποίες έχουν εκδικασθεί ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων (Πρωτοδικείων, Εφετείων κ.λ.π), σε συνεργασία, τόσο με τη Νομική Διεύθυνση και την Οικονομική Επιτροπή, όσο και με τις λοιπές σχετικώς εμπλεκόμενες Διευθύνσεις.
 • Διατηρεί βιβλίο προσφυγών και τηρεί αρχείο αποφάσεων Διοικητικών Δικαστηρίων και αρχείο δικογραφιών.
 • Παραλαμβάνει τα αντίγραφα των προσφυγών που κατετέθησαν στα Διοικητικά Δικαστήρια, οι οποίες ασκούνται κατά των πάσης φύσεως φορολογικών εγγραφών και τα διαβιβάζει στα αρμόδια τμήματα για την έκφραση γνώμης επί των ισχυρισμών που προβάλλονται.
 • Επιμελείται για την παραπομπή των προσφυγών στις αρμόδιες Φορολογικές Επιτροπές και στα Διοικητικά Δικαστήρια.
 • Τηρεί το γενικό αρχείο των Φορολογικών Επιτροπών, δηλαδή, αρχείο δικογραφιών και πρωτοτύπων αποφάσεων.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει τους Γραμματείς των Φορολογικών Επιτροπών σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κοινοποιήσεως των αποφάσεων εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τον νόμο.
 • Τηρεί Γενικό Πρωτόκολλο κατάθεσης ένδικων βοηθημάτων και μέσων.
 • Ενημερώνει μέσα σε ορισμένη προθεσμία την Διεύθυνση Οικονομικών για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων επί των φορολογικών εγγραφών.
 • Παραλαμβάνει και διεκπεραιώνει αιτήματα επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων των ενδιαφερομένων.
 • Διεκπεραιώνει γενικά την αλληλογραφία του Τμήματος και τηρεί αρχείο εισερχομένης και εξερχομένης αλληλογραφίας.

 

στ. Τμήμα Βεβαίωσης Εσόδων από Παραβάσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ)
Τμηματάρχης:
Σούμπαση Αναστασία
Τηλέφωνο: 210 5277273
E-mail: [email protected]

 • Παραλαμβάνει, αξιολογεί και καταχωρεί ηλεκτρονικά τις χειρόγραφες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ανεξόφλητες), που προέρχονται από την Ελληνική Αστυνομία, προσδίδοντας σε αυτές αύξοντα αριθμό.
 • Παραλαμβάνει και αξιολογεί το σύνολο των χειρόγραφων και ηλεκτρονικών παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που προέρχονται από τη Δημοτική Αστυνομία, προσδίδοντας σε αυτές αύξοντα αριθμό, αφού προηγουμένως αφαιρεθούν από το σύνολο οι πληρωμένες οίκοθεν παραβάσεις.
 • Δημιουργεί αρχείο κλήσεων, μετά από έλεγχο αρτιότητας αυτών, ομαδοποιώντας ανά αριθμό κυκλοφορίας οχήματος.
 • Αποστέλλει αρχείο στις αρμόδιες αρχές για ανεύρεση και ταυτοποίηση παραβάτη.
 • Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα για την είσπραξη των τελών ελεγχόμενης σταθμεύσεως, καθώς και των τελών στάθμευσης επαγγελματικών οχημάτων.
 • Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα για την είσπραξη ετησίου τέλους σταθμεύσεως μονίμων κατοίκων.
 • Συντάσσει χρηματικό κατάλογο κλήσεων ανά αριθμό κυκλοφορίας οχήματος και έτος.
 • Εκτυπώνει και αποστέλλει έγγραφα ειδοποιητήρια στους οφειλέτες σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Εξυπηρετεί ενδιαφερομένους και διαχειρίζεται τα αιτήματα αυτών, που σχετίζονται με τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ).
 • Διεκπεραιώνει την, σχετική με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ), αλληλογραφία με ενδιαφερομένους και υπηρεσίες.
 • Παρέχει στοιχεία στη Νομική Διεύθυνση προς επίλυση νομικών ζητημάτων.
 • Μεριμνά για την άρση τυχόντων λαθών, που προκύπτουν από την διαδικασία της βεβαίωσης.
 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση αποφάσεων διαγραφών λόγω εσφαλμένων εγγραφών.
 • Παραλαμβάνει και διεκπεραιώνει αιτήματα επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων των ενδιαφερομένων.
 • Διατυπώνει τη γνώμη της υπηρεσίας, σε συνεργασία, τόσο με τη Νομική Διεύθυνση, όσο και με την Οικονομική Επιτροπή και την επισυνάπτει στις δικογραφίες, προκειμένου να εκδικαστούν, είτε από τις αρμόδιες Επιτροπές Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, είτε από τα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (Πρωτοδικεία, Εφετεία, κ.λ.π).
 • Διαχειρίζεται τις διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου και την υλοποίηση της σχετικής σύμβασης για την ελεγχόμενη στάθμευση και ιδίως, την σύνταξη της σχετικής σύμβασης, την βεβαίωση των σχετικών εσόδων και την διαδικασία απόδοσης των σχετικών δαπανών. Για τα θέματα έκδοσης των κανονιστικών αποφάσεων και σύνταξης των όρων της σχετικής διακήρυξης, συνεργάζεται με την αρμόδια Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων και για τα θέματα διαχείρισης των κλήσεων, διάθεσης των καρτών μονίμων κατοίκων και αντιμετώπισης των παραπόνων, συνεργάζεται με την Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας.
 • Διεκπεραιώνει γενικά την αλληλογραφία του Τμήματος και τηρεί αρχείο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.

 

ζ. Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και Τ.Α.Π.
Τμηματάρχης:
 Τσιούφης Ευστάθιος
Τηλέφωνο: 210 5277280-286 (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ), 210 5277234-35, 210 5277214-15 (Τ.Α.Π.)
Φαξ: 210 5278050 (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ), 210 5278028  (Τ.Α.Π.)
E-mail: [email protected]

 • Εκδίδει βεβαιώσεις περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π) σε περιπτώσεις μεταβίβασης της κυριότητος πάσης φύσεως ακινήτων.
 • Φροντίζει για τη βεβαίωση του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π) των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και την είσπραξη αυτού μέσω της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η) και των εναλλακτικών παρόχων.
 • Βεβαιώνει το Τ.Α.Π στους ιδιοκτήτες μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων.
 • Παραλαμβάνει τις υπεύθυνες δηλώσεις Τ.Α.Π. των δημοτών, που για πρώτη φορά επιθυμούν να δηλώσουν νεόδμητα ακίνητα.
 • Μετατρέπει τις τιμές ζώνης των ακινήτων σε κάθε αλλαγή των αντικειμενικών αξιών.
 • Φροντίζει για την βεβαίωση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας & φωτισμού και την είσπραξη αυτών μέσω Δ.Ε.Η. και εναλλακτικών παρόχων.
 • Φροντίζει για την βεβαίωση του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και την είσπραξη αυτού μέσω Δ.Ε.Η. και εναλλακτικών παρόχων.
 • Παρακολουθεί τα αρχεία των πρακτορείων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ζητώντας από αυτήν ηλεκτρονικά αρχεία των στοιχείων χρέωσης των τελών καθαριότητας και φωτισμού, του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και του Τ.Α.Π. όλων των υπόχρεων δημοτών στους λογαριασμούς ρεύματος που εκδίδονται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς παρόχους.
 • Βεβαιώνει τέλη καθαριότητας και φωτισμού για χώρους και ακίνητα που δεν καταβάλλουν τέλη μέσω Δ.Ε.Η. και εναλλακτικών παρόχων κατόπιν εκθέσεων ελέγχου των αρμοδίων για τις εμβαδομετρήσεις εξωτερικών υπαλλήλων του Τμήματος.
 • Παραλαμβάνει τις υπεύθυνες δηλώσεις μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων.
 • Πραγματοποιεί με τους εξωτερικούς υπαλλήλους του, αρμόδιους για τις εμβαδομετρήσεις, ελέγχους και επανελέγχους ακινήτων και ειδικότερα Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών, Ξενοδοχείων, Νοσοκομείων, Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, Αθλητικών και Επαγγελματικών χώρων καθώς και όσων άλλων χώρων απαιτείται και βεβαιώνει τις τυχόν διαφορές με τα επιβαλλόμενα από τον νόμο πρόστιμα.
 • Παραλαμβάνει από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς παρόχους τις αποστελλόμενες καταστάσεις ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών, Φ.Η.Χ. και Τ.Α.Π. και διενεργεί έρευνα για τη βεβαίωση αυτών σε χρηματικούς καταλόγους και είσπραξη μέσω Δήμου.
 • Προβαίνει βάσει νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων, σε διακανονισμό των χρεώσεων με δόσεις και προσδιορίζει τα πρόστιμα.
 • Παραλαμβάνει και ελέγχει τις υπεύθυνες δηλώσεις των δημοτών που επιθυμούν να ηλεκτροδοτήσουν νέους χώρους ή να επανασυνδέσουν παλαιότερους και χορηγεί σχετική βεβαίωση για την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με το αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης.
 • Φροντίζει για τη βεβαίωση του τέλους για τις εποχιακές επιχειρήσεις.
 • Παραλαμβάνει δηλώσεις για μειωμένα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για τις περιπτώσεις που προβλέπεται.
 • Παραλαμβάνει και καταχωρίζει σε ειδικό βιβλίο τις προσφυγές που υποβάλλονται από τους φορολογούμενους, συντάσσει τις αντίστοιχες εκθέσεις και αποστέλλει τους σχετικούς φακέλους στις Φορολογικές Επιτροπές δια του Τμήματος Βεβαίωσης Γενικών Εσόδων.
 • Παρακολουθεί την άσκηση ή μη εφέσεων, φροντίζει σε συνεργασία με την Νομική Διεύθυνση, για την ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής και στην συνέχεια ενημερώνει τους φακέλους και τις καρτέλες των φορολογουμένων, σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις.
 • Μεριμνά για την λήψη αποφάσεων προς επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων  ΔΤ. ΔΦ. ΤΑΠ.
 • Εισηγείται δια του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο έως τον μήνα Νοέμβριο κάθε έτους τον καθορισμό των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού (ανταποδοτικά) και του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων
 • Παρίσταται ως εκπρόσωπος του Δημάρχου ενώπιον των Διοικητικών δικαστηρίων κατά την εκδίκαση ασκηθέντων προσφυγών που αφορούν το Τμήμα.
 • Διεκπεραιώνει γενικά την αλληλογραφία του Τμήματος και τηρεί αρχείο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.


 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.