SED

Πρωτοβουλία προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ηλεκτροδότησης και να επισπευσθεί η επανασύνδεση των νοικοκυριών τους με το δίκτυο, αναλαμβάνει ο δήμος Αθηναίων.

Μετά από ευρεία σύσκεψη υπό τον δήμαρχο Αθηναίων, κ. Γιώργο Καμίνη, αποφασίστηκε να αξιοποιηθεί ο μηχανισμός των Σημείων Εξυπηρέτησης του Δημότη, στις επτά γειτονιές της Αθήνας, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι αιτήσεις των πολιτών, οι οποίες θα διασταυρωθούν με τους καταλόγους ωφελουμένων από τις κοινωνικές δομές του δήμου, και εν συνεχεία θα αποσταλούν στην αρμόδια επιτροπή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

Έτσι, οι κάτοικοι του δήμου Αθηναίων, στις οικίες των οποίων έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση λόγω οφειλών προς τη ΔΕΗ, καλούνται να προσέρχονται από αύριο Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013, έως και την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, από 9 το πρωί μέχρι 7 το βράδυ, σε ένα από τα επτά Σημεία Εξυπηρέτησης του Δημότη, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση προς την αρμόδια επιτροπή για επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα καθώς και πρόσφατο αντίγραφο του λογαριασμού της ΔΕΗ. 

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις της ΔΕΗ απαραίτητη προϋπόθεση για την επανασύνδεση του ρεύματος είναι ο δικαιούχος να είχε ενταχθεί την 1η Νοεμβρίου 2013 σε κάποια κοινωνική ή προνοιακή δομή του δήμου Αθηναίων.

Επίσης, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του δήμου Αθηναίων, κ. Θεόδωρο Λιβάνιο, στα Σημεία Εξυπηρέτησης του Δημότη, οι υπάλληλοι του Δήμου Αθηναίων μπορούν να διευκολύνουν όσους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για την υποβολή αίτησης ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να δίνονται από αύριο το πρωί αποκλειστικά στο τηλεφωνικό κέντρο του δήμου Αθηναίων στο τηλέφωνο «1595».

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

1η Δημοτική Κοινότητα

Πλ.Ηρώων 3, Πλ.Ψυρρή, 105 54
Τηλ.: 210 3256825

2η Δημοτική Κοινότητα
Υμηττού 251, Παγκράτι, 116 32
Τηλ.: 210 7522293

3η Δημοτική Κοινότητα
Τριών Ιεραρχών 74,118 51
Τηλ.: 210 3427310

4η Δημοτική Κοινότητα
Λένορμαν και Αλεξανδρείας 35, Κολωνός, 104 41
Τηλ.: 210 5157882

5η Δημοτική Κοινότητα
Πατησίων 237, Πλ.Κολιάτσου , 112 54
Τηλ.: 210 8623320

6η Δημοτική Κοινότητα
Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42
Τηλ.: Γραμματεία: 210 8252227

7η Δημοτική Κοινότητα
Πανόρμου 59, Αμπελόκηποι, 115 24
Τηλ.: 210 6919945

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαιούχοι του Κοινωνικού Τιμολογίου της ΔΕΗ όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ είναι:
• Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα: Άτομα που έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, προσαυξανόμενο κατά 6.000 στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα. Τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh - 1.500 kWh

• Γονείς με τρία προστατευόμενα τέκνα: Γονείς με τρία προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€ προσαυξημένο κατά 6.000 στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος κατοικεί σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh - 1.700 kWh

• Μακροχρόνια ανέργους: Άτομα που είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, προσαυξανόμενο κατά 6.000 τις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα (Δεν συνυπολογίζεται τυχόν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου που αφορά το διάστημα που προηγήθηκε την περίοδο ανεργίας. Στην περίπτωση ανέργων συζύγων, τα παραπάνω εφαρμόζονται και για τους δυο συζύγους). Τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh - 1.500 kWh.

• Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€ προσαυξημένο κατά 6.000 στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος κατοικεί σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh - 1.700 kWh.

• Άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης:  Άτομα που έχει ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή του ή άτομο που το βαρύνουν προστατευόμενα μέλη που έχουν ανάγκη ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 30.000€ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας μεγαλύτερη από 200 kWh. Η έκπτωση θα αφορά στις πρώτες 2.000 kWh και οι καταναλώσεις, πέραν των 2.000kWh, θα τιμολογούνται με το οικιακό τιμολόγιο που αντιστοιχεί στην συνολική κατανάλωση, όπως ισχύει κάθε φορά.

 

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης του δικαιούχου για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο είναι:

1. Τα στοιχεία της παροχής τους (Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντα Αριθμό λογαριασμού) όπως εμφανίζονται στον πρόσφατο λογαριασμό

2. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι)

3. Στην περίπτωση των ατόμων που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης οφείλουν να δηλώνουν επιπλέον:

α. τον αριθμό ΑΜΚΑ τους

β. τον ασφαλιστικό τους φορέα

γ. τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης του κρατικού ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο υπάγεται ο ασθενής, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς. Στην περίπτωση που ο ασθενής είναι ανασφάλιστος, τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης αντίστοιχου περιεχομένου από κρατικό νοσοκομείο.

δ. ότι έχουν στην κατοχή τους την ανωτέρω βεβαίωση

4. Στην περίπτωση των ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους οφείλουν να δηλώνουν επιπλέον:

α. τον αριθμό ΑΜΚΑ και όλων των συνοικούντων με αυτούς

β. ότι δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας του

Ημερομηνία: 
Τετ, 11/12/2013 - 21:05

  Όροι Χρήσης

  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

  Περισσότερα

  Επικοινωνία

  Δημαρχιακό Μέγαρο
  Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

  Δημαρχείο
  Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
  Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
  Τηλ.  
  210 5287800

  Περισσότερα

  Σύνδεσμοι

  Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.  Περισσότερα

  Χάρτης Ιστότοπου

    Ροές RSS

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


  Χάρτης Ιστού
  Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.