running

Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, ανακοινώνει την προσωρινή κατάταξη των υποψηφίων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, για την υλοποίηση του προγράμματος Μαζικού Αθλητισμού για την περίοδο 2012-2013, σύμφωνα με την Π.Δ.Σ. 39/15-2-2013 Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. και την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην υπ.αριθμ΄744-17/01/2013 προκήρυξη, τα οποία  περιλάμβαναν: 

α) αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής

β) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των τίτλων σπουδών και ειδικότητας, προϋπηρεσίας και οικογενειακής κατάστασης.  

γ) τις ανάλογες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86. 

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται από τον Υπεύθυνο Υλοποίησης Προγράμματος άμεσα με την λήψη αριθμού πρωτοκόλλου , στον πίνακα ανακοινώσεων του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α (Ακαδημίας 50) και παράλληλα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων (www.cityofathens.gr).

 Σύμφωνα με την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, από την επόμενη ημέρα και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών, η οποία είναι από τις 19 Φεβρουαρίου 2013 έως και τις 4 Μαρτίου 2013, στα γραφεία του Οργανισμού. 

      Ομοίως, την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης, οι επιλεχθέντες που προκύπτουν από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά και είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, Μεταπτυχιακού Τίτλου, Διδακτορικού Τίτλου ή ισοτίμου τίτλου της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της πράξης αναγνώρισης

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας τους

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .

4. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση εργασίας .

5. Δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή θεωρημένα για το γνήσιό τους, που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία απετέλεσαν κριτήριο επιλογής .

Η διαδικασία της μοριοδότησης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 94842/24-8-2011(ΦΕΚ1945/Β/31-8-2011-ΑΔΑ 4ΑΧΖΘ-ΛΘΝ ( Οργανωτικό Πλαίσιο λειτουργίας των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους).

Η επιλογή των Π.Φ.Α. έγινε με το παρακάτω σύστημα κριτηρίων:

(α) Προϋπηρεσία στα ΠΑγΟ:

Για κάθε μήνα απασχόλησης άνω των 15 ωρών ανά εβδομάδα, λαμβάνονται 3 μόρια. Αν συμπληρώνονται 12 ώρες, τα μόρια που αντιστοιχούν είναι 2 για κάθε μήνα.

(β) Βαθμός Πτυχίου

Ο βαθμός πτυχίου πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 3 και το γινόμενο στρογγυλοποιείται σε ακέραιο αριθμό. ( αριθμός μορίων πτυχίου).

(γ) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών:

•             Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master): 20 μόρια

•             Διδακτορικό Δίπλωμα: 30 μόρια

 (δ) Ειδίκευση- πρόσθετες γνώσεις αντίστοιχες με το περιεχόμενο των ΠΑγΟ:

 1η κατηγορία ειδικοτήτων ή ειδικεύσεων ή κατευθύνσεων: 20 μόρια

 2η κατηγορία ειδικοτήτων ή ειδικεύσεων ή κατευθύνσεων: 10 μόρια

(ε) Οικογενειακή κατάσταση:

•             έγγαμος με ένα παιδί: 5 μόρια

•             έγγαμος με δύο παιδιά: 10 μόρια

•             έγγαμος με τρία παιδιά: 15 μόρια

•             Πολύτεκνη οικογένεια: 15 μόρια

Τα μόρια προσμετρούνται για μία (1) μόνο κατηγορία από τις ανωτέρω.

Ημερομηνία: 
Τετ, 20/02/2013 - 11:20
ΣυνημμένοΜέγεθος
κατάταξης.doc352.5 KB

  Όροι Χρήσης

  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

  Περισσότερα

  Επικοινωνία

  Δημαρχιακό Μέγαρο
  Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

  Δημαρχείο
  Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
  Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
  Τηλ.  
  210 5287800

  Περισσότερα

  Σύνδεσμοι

  Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.  Περισσότερα

  Χάρτης Ιστότοπου

    Ροές RSS

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


  Χάρτης Ιστού
  Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.