Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ(07-09-2012)

 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 18-09-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Συντήρηση – αποκατάσταση υπαίθριων γλυπτών μνημείων του κέντρου των Αθηνών”, προϋπολογισμού 771.210,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 12.500,00€ (2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). (άρθρο 15 της Διακήρυξης).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εννέα (9) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.(άρθρο 12 της Διακήρυξης).

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α) Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η και 3η τάξη σε όλη την επικράτεια για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με αυτή του Ελληνικού Μ.Ε.ΕΠ.

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο.

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του αρ. 16 παρ. 7, 3, 9 και 10 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω Κοινοπραξίας), αρκεί να πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου Γ’ των όρων της διακήρυξης.

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων, οδός Αθηνάς 16 και Βύσσης, τηλ. 210 3721555, Σ.Ντιντιούμη, κάθε εργάσιμη ημέρα, μέχρι και την Πέμπτη 13-09-2012 και ώρες 10:00-13:00.

Τα έξοδα των εκ του Νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα βαρύνουν τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο του έργου και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.

 

Ημερομηνία: 
Τρι, 18/09/2012 - 10:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.