Με δεδομένη την γενική δημοσιονομική δυσχέρεια, και την συνεπαγόμενη ουσιαστική αδυναμία για εκκίνηση νέων εργολαβιών, καταβλήθηκε από την αρχή του έτους ιδιαίτερη προσπάθεια για την κινητοποίηση των «ιδίων πόρων» του Δήμου τόσο για την εκπόνηση των μελετών όσο και την υλοποίηση των εντελώς απαραίτητων έργων.

Κριτήριο για την προτεραιότητα των επεμβάσεων, είναι η θεραπεία των πλέον επειγουσών αναγκών που σχετίζονται με την ασφάλεια του κοινού. Παρακάτω εκτίθενται τα κυριότερα πεπραγμένα ανά αρμόδια Διεύθυνση:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Δημοπρατήσεις:

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί προς επισκευή (στην οδό Σπ. Πάτση (Βοτανικός, 3η Δ.Κ., στην οδό Μοναστηρίου & Παλαμηδίου, Ακαδημία Πλάτωνος, 4η Δ.Κ.) : Συντάχθηκαν ολοκληρωμένες μελέτες και δημοπρατήθηκαν τα 2 αυτά έργα. Προχωρεί η διαδικασία για κατάρτιση εργολαβικών συμβάσεων.

Χρηματοδότηση έργων:

Ήδη έχουν υποβληθεί στο ΥΠΕΚΑ Τεχνικά Δελτία που αφορούν έργα επισκευής και ενεργειακής αναβάθμισης 7 σχολικών κτηρίων, για ένταξη στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» - ΕΠΠΕΡΑΑ.

Επίσης εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο πρόταση για 4 μεγάλα έργα κατασκευής αποχετευτικών δικτύων, για την εν συνεχεία αίτηση χρηματοδότησής τους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013”, στον άξονα προτεραιότητας (2): «Aειφόρος Ανάπτυξη και Bελτίωση της Ποιότητας Ζωής»

Παράλληλα ο Δήμος ευρίσκεται σε επαφή με το ΥΠΕΚΑ για χρηματοδότηση έργων αναβάθμισης κοινοχρήστων χώρων κυρίως του Ιστορικού Κέντρου, αλλά και κτηριακών έργων από το Πράσινο Ταμείο.

Μελέτες υπό εκπόνηση:

Τοπογραφήσεις: Η από ετών εκκρεμούσα αποτύπωση της περιοχής Μαρκόνι στον Ελαιώνα ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στο Τμήμα Αποχέτευσης για σύνταξη μελέτης δικτύων αποχέτευσης. Αποτυπώθηκαν επίσης οι πλατείες Δικαιοσύνης (1η Δ.Κ.), Σ. Πέτρουλα (4η Δ.Κ.), Βικτωρίας και Καλλιγά (6η Δ.Κ.) ως υπόβαθρο για μελέτες αναδιαμορφώσεων, και ένα ακίνητο εντός του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στην Ιερά Οδό, κατάλληλο για εγκατάσταση Βρεφονηπιακού Σταθμού. Προγραμματίστηκαν οι αποτυπώσεις των οικοπέδων των τριών προς ανέγερση βιοκλιματικών βρεφονηπιακών σταθμών (υπάρχουν ημιτελείς κτηριακές μελέτες από Α.Ε.Δ.Α.).

Διαδρομή από πλατεία Λαυρίου έως Μοναστηράκι: Έχει εκπονηθεί προμελέτη για δημιουργία «Πράσινων Στάσεων» με ήπιες παρεμβάσεις σε σημεία της διαδρομής.

Πλατεία Δικαιοσύνης (Σανταρόζα): Έχει εκπονηθεί προμελέτη γα την αναβάθμιση της πλατείας, η οποία διέπεται από ειδικούς όρους διαμόρφωσης.

Πλατεία Αγίου Γεωργίου Κυψέλης: Εκπονείται μελέτη ανάπλασης.

Πλατεία Πάφου (Πατήσια), πλατεία Σωτ. Πέτρουλα (Κολωνός), τέως αφετηρίες λεωφορείων όπισθεν κτηρίου Ακαδημίας: Εκπονούνται πρότυπες μελέτες βιοκλιματικών αναπλάσεων για ένταξη των έργων σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Ακίνητο μεταξύ των οδών Ξούθου, Μενάνδρου και Βερανζέρου: Η κατεδάφιση δεν είχε ολοκληρωθεί, παραμένει τμήμα του κτηρίου εν επαφή με το όμορο στην οδό Βερανζέρου. Έχουν συνταχθεί προκαταρκτικές μελέτες για την διαμόρφωσή του, που επείγει επειδή το οικόπεδο έχει μεταβληθεί σε σκουπιδότοπο, τον οποίο συνεχώς καθαρίζουν τα συνεργεία του Δήμου.

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί προς ανέγερση (στην οδό Θερμοπυλών (Κεραμεικός, 1η Δ.Κ.), Αγίας Λαύρας (Κυπριάδου, 5η Δ.Κ.), Νεοχωρίου (Άνω Κυψέλη, 6η Δ.Κ.): Ολοκληρώνονται οι μελέτες για ένταξη των έργων στο ΕΣΠΑ.

Παλαιό Λυσσιατρείο (Ιερά Οδός): Ήδη εκπονείται προμελέτη για την ανακαίνιση του κτηριακού συγκροτήματος, το οποίο ανήκει στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Αττικής, προκειμένου να εγκατασταθεί εκεί Κέντρο ημερήσιας φροντίδας για ανθρώπους με οικονομικά προβλήματα που αναζητούν εργασία, το οποίο θα λειτουργήσει με την βοήθεια της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Σχολικά κτήρια: Αξιολογούνται και ιεραρχούνται τα υποβληθέντα από τις Διευθύνσεις των σχολείων αιτήματα, προκειμένου να συνταχθούν μελέτες με προϋπολογισμό περίπου 1.000.000 ευρώ ανά Δημοτική Κοινότητα.

Οδοποιία: Αξιολογούνται οι εκκρεμότητες από προτάσεις της Δνσης Συντήρησης Οδοποιίας κλπ, προκειμένου να εκπονηθούν μελέτες για συγκεκριμένες οδούς σε κάθε Δ.Κ. Σε περιπτώσεις κατασκευής δικτύων αποχέτευσης, θα προβλέπεται στις μελέτες ανακατασκευή του συνόλου του υπερκειμένου οδοστρώματος.

Τακτοποιήσεις δημοτικών ακινήτων

Υπεβλήθησαν στην Πολεοδομία φάκελοι δημοτικών αναψυκτηρίων που ευρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους και λοιπών δημοτικών ακινήτων, προκειμένου να τακτοποιηθούν πολεοδομικά, να ενοικιαστούν ξανά και να λειτουργήσουν νόμιμα.

Πραγματογνωμοσύνες

Συστάθηκε, με απόφαση Δημάρχου, ειδική Ομάδα Εργασίας για την αποτίμηση των καταστροφών της δημοτικής περιουσίας που συνέβησαν στο περιθώριο των εφετεινών διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας. Η Ομάδα εξέδωσε δύο πορίσματα, το πρώτο για τις καταστροφές του Ιουνίου (ύψος ζημιών περί τις 700.00 ευρώ) και το δεύτερο για τις αντίστοιχες του Οκτωβρίου (ζημιές 380.000 ευρώ). Τα πορίσματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για τις διεκδικήσεις του Δήμου κατά παντός υπευθύνου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Κατασκευή έργων

  • Ολοκληρώθηκαν οι βιοκλιματικές αναπλάσεις των πλατειών Μεσολογγίου (5.850 m2) στο Παγκράτι, Αθ. Διάκου (4.250 m2) στα Θυμαράκια και Αγίου Θωμά (9.900 m2) στο Γουδή.
  • Ολοκληρώθηκε η πεζοδρόμηση της οδού Θησέως (600 m2) στο Σύνταγμα, και ανακατασκευές πεζοδρομίων στις οδούς Καποδιστρίου στα Εξάρχεια, Μητσαίων στο Κουκάκι και αλλού, συνολικής επιφανείας 2.700 m2.
  • Συντηρήθηκε και ανακατασκευάστηκε ασφαλτοτάπητας συνολικής επιφανείας 22.400 m2 σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα (στις οδούς Πατησίων, Ακαδημίας, Χαλκοκονδύλη, Θαλού, Σπύρου Πάτση, Αμφιπόλεως, Ορφέως, Μεγαλουπόλεως, Οιχαλίας κλπ), ανακατασκευάστηκε ολόκληρο το οδόστρωμα σε επιφάνεια 2.100 m2 στην οδό Ευμολπιδών, επισκευάστηκαν κιγκλιδώματα συνολικού μήκους 4.500 m.
  • Κατασκευάστηκαν 2 km επεκτάσεων των αποχετευτικών αγωγών και συνδέθηκαν 142 ακίνητα με το δίκτυο. Καθαρίστηκαν 7.626 και ανακατασκευάστηκαν 8 φρεάτια ομβρίων.
  • Συντηρήθηκαν πάνω από 20 σχολικά κτήρια.
     

Πλατεία Αγίου Θωμά

Πλατεία Αγίου Θωμά
   

Πλατεία Αγίου Θωμά

Πλατεία Κλαυθμώνος
   

Πλατεία Μεσολογγίου

Πλατεία Θυμαρακίων

Τομές Οδοστρωμάτων από διάφορους Φορείς

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αδειοδότηση και τον έλεγχο των τομών που διενεργούν διάφοροι φορείς για δίκτυα στους δρόμους. Συντάχθηκε σχέδιο Νέας Κανονιστικής Διάταξης το οποίο θα τεθεί προς διαβούλευση εντός του προσεχούς Νοεμβρίου. Έχουν ήδη εισπραχθεί 290.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 270.000 από τέλη και τα 20.000 από πρόστιμα, ενώ έχουν βεβαιωθεί προς είσπραξη επί πλέον πρόστιμα ύψους 180.000 ευρώ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Από την αρχή του έτους δόθηκε έμφαση στον φωτισμό της πόλης και κινητοποιήθηκαν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της Δνσης. Πέραν των καθημερινών αποκαταστάσεων βλαβών (ενδεικτικά, ανταπόκριση σε περίπου 7.200 αιτήματα πολιτών) που οφείλονται τόσο σε συνήθεις φθορές όσο και σε βανδαλισμούς, συντηρήθηκε και επεκτάθηκε το δίκτυο (ενδεικτικά, αντικαταστάθηκαν περίπου 170 φωτιστικά σώματα εκ των οποίων 90 εναέρια, ενώ τοποθετήθηκαν άλλα περίπου 170 νέα φωτιστικά σώματα εκ των οποίων 40 εναέρια). Χαρακτηριστικές περιπτώσεις σχετιζόμενες με την ασφάλεια κατά τις νυκτερινές ώρες είναι τα έργα στις πλατείες Ομονοίας, Καραϊσκάκη και Κλαυθμώνος και την οδό Τοσίτσα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια για αξιοποίηση όλων των αποθεμάτων υλικών. Από την αρχή του έτους τα συνεργεία έχουν επέμβει σε 8.000 περίπου από τα 8.650 αιτήματα που έχουν υποβληθεί (περίπου 3.600 για οδοστρώματα, 2.550 για πεζοδρόμια και 2.500 για οριζόντιες και κατακόρυφες σημάνσεις), ενώ προγραμματίζεται η ικανοποίηση των υπολοίπων. Ιδιαίτερη προσπάθεια κατέβαλε το προσωπικό της Δνσης για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της βατότητας των κοινοχρήστων χώρων, μετά από τις καταστροφές λόγω των εφετεινών επεισοδίων στο κέντρο της Αθήνας.

Ένα σοβαρότατο πρόβλημα της συγκυρίας που δημιουργεί επικινδυνότητα για το κοινό και επιβαρύνει ιδιαίτερα το έργο της Διεύθυνσης, είναι η συστηματική λεηλασία των μεταλλικών στοιχείων (εκατοντάδων εσχαρών φρεατίων και κάθε είδους στοιχείων αστικού εξοπλισμού) από «μεταλλοθήρες». Ο Δήμος έχει εντείνει την εποπτεία μέσω της Δημοτικής Αστυνομίας και έχει κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διενεργείται τακτική συντήρηση των δημοτικών και δημοσυντήρητων κτηρίων (οικοδομικά και εγκαταστάσεις). Ήδη εξελίσσεται σημαντική επισκευή στο παλαιό Φρουραρχείο, στον σταθμό Λαρίσης, για στέγαση κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Ανταποκρινόμαστε άμεσα στα αιτήματα πολιτών για κλαδεύσεις υψηλών ή επικίνδυνων δένδρων, με καλαθοφόρα. Με εντατικούς ρυθμούς και με δικές μας δυνάμεις συνεχίζουμε τις κλαδεύσεις, αφενός για τη φυσική αναγέννησή τους και αφετέρου για την αύξηση του οδικού φωτισμού, καθώς πολλά δέντρα επειδή παρέμεναν για χρόνια ακλάδευτα, τον παρεμπόδιζαν, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραβατικότητας.

Ήδη από 1-1-2011 έως 31-03-2014 έχουν κλαδευτεί 22.271 υψηλά και επικίνδυνα δένδρα. Αναλυτικά:

- 10.236 δένδρα κατά μήκος 110 οδικών αξόνων, που διαπερνούν τον οικιστικό ιστό της πόλης μας, ενώ προγραμματίζουμε την κλάδευση μεγάλου αριθμού δένδρων κατά μήκος και άλλων οδικών αξόνων.

- 11.200 υψηλά και επικίνδυνα δένδρα σε δρόμους  και 835 αντίστοιχα δένδρα σε λόφους και άλση της πόλης μας.

Σε αυτή μας την προσπάθεια ζητάμε τη συνδρομή όλων των δημοτών και την κατανόησή τους για ενδεχόμενα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Τους παρακαλούμε θερμά να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους στους δρόμους της πόλης, στους οποίους έχει τοποθετηθεί η ειδική σήμανση που προειδοποιεί για κλαδεύσεις.

2. Παράλληλα εντός Νοεμβρίου (εφόσον το επιτρέψουν οι θερμοκρασίες)  ξεκινάμε να κλαδεύουμε τις μουριές , δίνοντας έμφαση σε αυτές που βρίσκονται σε προαύλια εκκλησιών και κεντρικούς δρόμους σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες ,προκειμένου η πόλη μας να υποδέχεται γιορτινά, τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων. Ετησίως κλαδεύουμε  25.000 περίπου δένδρα μουριάς και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες της Αθήνας, τα περισσότερα εκ των οποίων κλαδεύονται πριν το τέλος του έτους. Στόχος μας κάθε χρόνο είναι  να ολοκληρώνουμε όσο το δυνατό νωρίτερα τις εργασίες μας στις μουριές,  ούτως ώστε μέσα στην κλαδευτική περίοδο να προλάβουμε να κλαδέψουμε και άλλα είδη δέντρων ελιές, νεραντζιές κ.λ.π , όσα έχουν να κλαδευτούν παρά πολλά χρόνια.

3.Φροντίζουμε για την άμεση αποκατάσταση κάθε φθοράς ,που καταγράφουμε από τους καθημερινούς ελέγχους στους χώρους πρασίνου και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες της πόλης μας. Κύριο μέλημά μας είναι να ομορφαίνουμε καθημερινά τους χώρους ,όπου παίζουν ,μεγαλώνουν, ανησυχούν ,αγωνιούν οι αυριανοί πολίτες ,που είναι τα παιδιά μας, αλλά και όλοι οι δημότες της πόλης μας.

4. Από την αρχή της θητείας μας καταβάλλουμε τεράστια προσπάθεια για την παραγωγή δένδρων και θάμνων (περίπου 3.000 δένδρα και 40.000 θάμνους ετησίως), όπως και ανθοφόρων φυτών, (30.000 περίπου καλοκαιρινά ανθόφυτα το 2012 και 23.000 το 2013 ) το 2012 και για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια,  με δικές μας δυνάμεις στο Φυτώριο της Διεύθυνσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος στο Γουδή.

5. Φυτέψαμε από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως τις 31 Μαρτίου 2014, 8.172 δένδρα και 70.132 θάμνους, σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου και δενδροστοιχίες της πόλης μας, τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν παραχθεί με δικές μας δυνάμεις.

6.  Διοργανώσαμε  εκστρατεία εθελοντικής δενδροφύτευσης ανεπτυγμένων δένδρων, σε Λόφους, Άλση και δενδροστοιχίες και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες της πόλης μας, από τις 8 έως τις 14 Απριλίου 2013.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας φυτεύθηκαν 1.052 δένδρα (στο Λόφο Στρέφη, στο Λόφο Λυκαβηττού, στο Άλσος Ιλισίων, στην Ακαδημία Πλάτωνος, στο Άλσος Προμπονά, στην Αλεπότρυπα, στο Λόφο Πατάτσου, στα Νταμάρια Άνω Κυψέλης, στις Παιδικές Εξοχές Αγ. Ανδρέα, και σε κενούς λάκκους στις δενδροστοιχίες της πόλης μας).

7. Στη συνέχεια,  διοργανώσαμε δεύτερη εκστρατεία εθελοντικής δενδροφύτευσης ανεπτυγμένων δένδρων, σε νέους κενούς λάκκους σε δενδροστοιχίες της πόλης μας,  στις 5,7,8 και 9 Νοεμβρίου 2013., κατά την οποία φυτεύθηκαν περισσότερα από 1.000  δένδρα, και κατά την οποία επέστρεψαν οι νεραντζιές στην Κανάρη, με τη φύτευση 12 δένδρων, ικανοποιώντας ένα πολυετές αίτημα μεγάλου αριθμού περιοίκων.

8. Τέλος, διοργανώσαμε τρίτη εκστρατεία εθελοντικής δενδροφύτευσης, σε λόφους, άλση και πεζοδρόμια, και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες, την Κυριακή 9 και τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας φυτεύθηκαν 926 δένδρα (στο Λόφο Στρέφη, στο Λόφο Λυκαβηττού, στο Λόφο Φιλοπάππου,  στο Δασύλλιο Σκιάθου, στην Αλεπότρυπα, στο Λόφο Πατάτσου, στην Αλεπότρυπα, στο Άλσος Χωροφυλακής, και σε κενούς λάκκους στις δενδροστοιχίες της πόλης μας).

9. Από τις 25-8-2012 έως 31-12-2012 στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για ανάδειξη και αναβάθμιση του κέντρου της πόλης μας,  τοποθετήσαμε 188 ζαρντινιέρες (Πεζόδρομος Ερμού, Πλατεία Κοτζιά, Πλατεία Δουρούτη, Πλατεία Ομόνοιας) και φυτέψαμε πολύχρωμα εποχιακά λουλούδια στους Πεζοδρόμους Βαλαωρίτου και Βουκουρεστίου  και στις κρεμαστές γλάστρες που υπάρχουν στις Πλατείες Κοτζιά και Συντάγματος.

Συνολικά φυτέψαμε 140 δένδρα, 946 θάμνους και 4.000 περίπου εποχιακά φυτά στις παρεμβάσεις αυτές.

10. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταπολέμηση του κόκκινου σκαθαριού. Δίνουμε καθημερινά άνιση μάχη για την αντιμετώπιση του εντόμου, ( Rhynchophorus ferrugineus), το οποίο απειλεί με αφανισμό όλα τα φοινικοειδή της χώρας. Γίνονται επιλεκτικά επεμβάσεις κοπής σε ξερούς φοίνικες που είχαν προσβληθεί από το κόκκινο σκαθάρι, και επεμβάσεις δενδροχειρουργικής και ψεκασμού σε  προσβεβλημένα φοινικοειδή με πιθανότητα να επιβιώσουν, όπως επιβάλλεται ,σύμφωνα με τις οδηγίες της Περιφέρειας, σε ότι αφορά στις ενέργειες για την πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσής του.

Υλοποιήσαμε Προγραμματική Σύμβαση με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για καταπολέμηση του ρυγχοφόρου των φοινίκων, στον Εθνικό Κήπο (350 δένδρα) και στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας (100 δένδρα).

Επίσης γίνονται επεμβάσεις κοπής σε  ξερά δένδρα  , των οποίων είτε είχε ολοκληρωθεί ο βιολογικός τους κύκλος ,είτε είχαν ασθενήσει, είτε παρατηρήθηκε πτώση λόγω ανεμοθύελλας, και ήταν επικίνδυνα για την ασφάλεια των πολιτών, τα οποία φροντίζουμε να αντικαθιστούμε το συντομότερο δυνατό.

Με την αριθ. 76/ 2013 απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, προϊόντα κλάδευσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν καυσόξυλα,  διατίθενται στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας , για διανομή τους στους δημότες οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα να προμηθευτούν όσα είναι απαραίτητα για τη διαβίωσή τους.

11.Μέλημά μας ,στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος και της αισθητικής αναβάθμισης του αστικού πρασίνου, είναι η καταπολέμηση της κάμπιας στα πεύκα όλης της Αθήνας και η υγιής ανάπτυξή τους. Ξεκινήσαμε, όπως και πέρυσι, το φθινόπωρο  συνεχείς ψεκασμούς, με βιολογικά σκευάσματα,  και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες ,δίνοντας προτεραιότητα σε αυτά που βρίσκονται στις σχολικές αυλές.

12. Αποκαταστήσαμε άμεσα τις ζημιές στην Πλατεία Συντάγματος και στην ευρύτερη περιοχή. Την επομένη κιόλας των  επεισοδίων που προκλήθηκαν στην πλατεία Συντάγματος , τον Ιούλιο του 2011 και τον Φεβρουάριο του 2012,  υπό την επίβλεψή του αρμόδιου Αντιδημάρχου Άγγελου Αντωνόπουλου εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος δουλεύοντας ακούραστα και με περισσή σπουδή αποκατέστησαν τις ζημιές στα παγκάκια, τον χλοοτάπητα και το δίκτυο αυτόματου ποτίσματος της πλατείας, όπως και στα παρτέρια της Οδού Πανεπιστημίου. Εγινε πλήρης συντήρηση του πρασίνου και φυτεύτηκαν εποχιακά λουλούδια και θάμνοι στα παρτέρια. Η Πλατεία –σύμβολο εκπέμπει και πάλι αισθητικά τη διεθνή ακτινοβολία της.

13.Οι εργαζόμενοι στη Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος δούλεψαν ακούραστα και με όλες τους τις δυνάμεις , προκειμένου να δημιουργήσουν γιορτινό κλίμα, στην Πλατεία Ομονοίας ,όπου για πρώτη φορά τον Δεκέμβρη του 2011 και ακολούθως τον Δεκέμβρη του 2012 ,ύστερα από πολλά χρόνια ,στήθηκε ένα μαγευτικό σκηνικό φάτνης , παρά την κρίση που μαστίζει την πόλη.

Την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2013, φυτεύθηκαν στην Πλατεία Συντάγματος 2.000 εποχιακά φυτά, που προσέφεραν ένα μαγευτικό θέαμα και 5.000 ακόμη εποχιακά φυτά σε ζαρντινιέρες και χώρους πρασίνου και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες, ενώ τοποθετήθηκε Χριστουγεννιάτικη Φάτνη στην Πλ. Κοτζιά

14. Σε επισκέψεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα είναι ανοιχτό το μεγάλο Φυτώριο μας, που βρίσκεται στο Γουδή .Μαθητές σχολείων έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν σε αυτό ,να γνωρίσουν τα είδη των δέντρων και θάμνων που φυτεύονται στην πόλη μας, καθώς και όλα τα στάδια παραγωγής των φυτών ,αποκομίζοντας πολύτιμες γνώσεις για το πράσινο και την προστασία του.

15. Ολοκληρώθηκαν με ίδιες δυνάμεις:

- Νέο έργο Ναυάρχου Λυκούδη και Αβδήρων.   

Έγινε διαμόρφωση  σε χώρο πρασίνου παλαιάς παιδικής χαράς στη συμβολή των οδών. Προηγήθηκαν εργασίες επιχωμάτωσης και εγκατάστασης αρδευτικού συστήματος, και ακολούθησε η φύτευση δένδρων, θάμνων, και ποωδών φυτών και η εγκατάσταση . χλοοτάπητα. Στο χώρο τοποθετήθηκαν 4 παγκάκια

- Νέο έργο Πεζόδρομος Πάρου: Έγινε διαμόρφωση παρτεριών στον Πεζόδρομο, και εργασίες επιχωμάτωσης, εγκατάστασης αυτομάτου ποτίσματος και φύτευση δένδρων και θάμνων.

- Αναμόρφωση της Πλατείας ΑΜΙΚΟ η οποία περιλαμβάνει οριοθέτηση διαδρόμων με κράσπεδο, δημιουργία ενός καθιστικού με κυβόλιθο, διάστρωση όλων των διαδρόμων με 3Α, επισκευή και επανατοποθέτηση των καθιστικών και βαφή των παρακείμενων τοίχων και ανάδειξη παιδικής χαράς

- Ανάπλαση της Πλατείας Αγίου Νικολάου η οποία περιλαμβάνει εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος, σπορά χλοοτάπητα, τοποθέτηση κάγκελου,  φυτεύσεις στα παρτέρια και οριοθέτηση παρτεριών με κυβόλιθο, για καλύτερη λειτουργικότητα της Πλατείας

- Ολική ανάπλαση της Πλατείας Γκύζη, η οποία περιλαμβάνει εργασίες επιχωμάτωσης, κλάδευσης δένδρων και θάμνων, διαμόρφωσης βραχόκηπων, εγκατάστασης αυτομάτου ποτίσματος, τοποθέτησης δεξαμενής εκμετάλλευσης υπογείων υδάτων προς άρδευση, φύτευσης δένδρων και θάμνων και εγκατάστασης χλοοτάπητα.

-  Ανάπλαση του κοινοχρήστου χώρου Ριανκούρ και Πανόρμου, εκτάσεως 700 τετρ μέτρων  που περιλαμβάνει εργασίες εκσκαφής και επιχωμάτωσης , κλάδευσης δένδρων και θάμνων, διαμόρφωσης βραχόκηπων, εγκατάστασης αυτομάτου ποτίσματος, φύτευσης δένδρων και θάμνων και εγκατάστασης χλοοτάπητα.

- Ανάπλαση στην Πλατεία Κολιάτσου: φύτευση των ζαρντινιερών.

- Ανάπλαση στον Πεζόδρομο Αγνάντων: περιλαμβάνει εργασίες επιχωμάτωσης, εγκατάστασης  αρδευτικού συστήματος, φύτευσης δένδρων και θάμνων και τοποθέτησης νέων καθιστικών.

Να σημειωθεί ότι σε όλες αυτές τις εργασίες ο Δήμος επιβαρύνθηκε μόνο με το –ελάχιστο- κόστος της αγοράς των υλικών.

Επίσης, είναι σε εξέλιξη έργα ανάπλασης στην Πλατεία Πάφου και την Πλατεία Αγ. Γεωργίου, που δημοπρατήθηκαν μέσω ΕΣΠΑ, ενώ για το Πάρκο Κύπρου και Πατησίων έχουμε υποβάλλει στη Δ/νση Δασών μελέτη ανάπλασης του χώρου

Πραγματοποιούμε φυτοτεχνικές αναπλάσεις μερικού βαθμού σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες, με εντατικές εργασίες πέραν του ετήσιου προγραμματισμού, με αποτέλεσμα η εικόνα αρκετών χώρων να έχει ήδη αρχίσει να βελτιώνεται αισθητά.

16. Πραγματοποιoύμε εντατικές εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης στην βλάστηση και τις υποδομές των Λόφων και Αλσών αρμοδιότητάς μας (πέραν των εργασιών που πραγματοποιούμε  πάγια σε περιοδική βάση). Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Λόφος Λυκαβηττού: Επισκευή σε 250 μ. ξύλινης περίφραξης, 7 γέφυρες, 2 ραμπόσκαλες, επισκευή σε 2 πάγκους κ.λ.π.

Άλσος Ιλισσίων: Διαμόρφωση χώρου έκτασης περίπου 45 τ.μ. με πλακόστρωση, κατασκευή ραμπόσκαλας, κ.λ.π.

Άλσος Λογγίνου: εργασίες κλάδευσης σε δένδρα και θάμνους που είχαν να κλαδευτούν αρκετά χρόνια, καθαρισμός χώρου, φυτεύσεις Άλσους και πεζόδρομου Λογγίνου.

Ακαδημία Πλάτωνος: διαμόρφωση δύο νέων χώρων έκτασης 850  και 2500 τετρ. μέτρων που προέκυψαν από απαλλοτρίωση από το Υπουργείο Πολιτισμού και παραχωρήθηκαν για διαμόρφωση .Στους παραπάνω χώρους έγινε σπορά χλοοτάπητα 850 τετρ. Μέτρων, έγινε εγκατάσταση αυτομάτου συστήματος άρδευσης και φύτευση δένδρων και θάμνων.

-Α’ και  Γ’ Κοιμητήριο : εντατικές εργασίες κλάδευσης σε δένδρα και θάμνους  το 2011 (εκ των οποίων αρκετά είχαν να κλαδευτούν αρκετά χρόνια)

-Ανοιχτό Άλσος Θησείου; κλάδευση υψηλών και χαμηλών δένδρων καθώς και θάμνων, σπορά χλοοτάπητα

- Τουρκοβούνια: Υποστηρίξαμε  δράση ανάπλασης στα Τουρκοβούνια,  σε συνεργασία με την ΜΚΟ «Ελλάδα Καθαρή», η οποία περιλάμβανε καθαρισμό του Άλσους,  ενίσχυση στο πράσινο με φύτευση   θάμνων ενώ παράλληλα τοποθετήσαμε δυο (2) κιόσκια και δύο (2) τραπεζοπάγκους ,ιδανικούς για πικ-νικ , τέσσερα (4) παγκάκια για ανάπαυση (δωρεά της Δ/νσης Δασών, συνολικού ύψους κατ’ εκτίμηση άνω των 5-6.000 ευρώ) καθώς και πέντε (5) καλάθια απορριμμάτων. Ακολούθησε αποχλόαση, καθαρισμός των μονοπατιών, αποκατάσταση νεροφαγωμάτων , αποκατάσταση σε σκαλοπάτια.

- Νταμάρια: Φύτευση 45 δένδρων κατά την εβδομάδα εκστρατείας εθελοντικής δενδροφύτευσης τον Απρίλιο του 2013.

17.Αποκατάσταση πρασίνου στο Polis Park. Ο συγκεκριμένος χώρος δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου Αθηναίων. Επειδή όμως μας ενδιαφέρει η συνολική εικόνα της πόλης μας ,προχωρήσαμε τον Νοέμβριο του 2011, κατόπιν συνεννόησης του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Πρασίνου Άγγελου Αντωνόπουλου με τον Διευθυντή του Polis Park , σε αποκατάσταση του πρασίνου του χώρου , ο οποίος παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης. Η επιχείρηση Polis Park- ως ιδιοκτήτρια του χώρου- ανέλαβε την περεταίρω συντήρηση και φροντίδα του χώρου.

Να σημειωθεί ότι έχουμε προβεί σε επεμβάσεις και σε άλλους χώρους που δεν μας ανήκουν.

18.Συγκομιδή ελαιοκάρπου στον Ελαιώνα από τους ATENISTAS για κοινωνικούς σκοπούς.

19. Δημιουργήσαμε το σχολικό έτος 2012-2013 λαχανόκηπους σε Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της πόλης μας,  στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολικοί Κήποι στο Δήμο της Αθήνας», ενώ το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με τη δημιουργία λαχανόκηπων σε μεγαλύτερο αριθμό Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθμών και με καλύτερη οργάνωση, μέσω ΕΣΠΑ.

Σκοπός μας είναι τα παιδιά να έχουν την χαρά να βλέπουν τα φυτά να μεγαλώνουν, να μαζεύουν τους καρπούς τους, συνειδητοποιώντας την αξία της μεσογειακής διατροφής και την αξία της δημιουργίας ενός λαχανόκηπου στην αυλή ή στο μπαλκόνι του σπιτιού όπου είναι δυνατό.

 

Αδέσποτα ζώα

Ομορφαίνουμε και διατηρούμε καθαρούς τους χώρους πρασίνου της πόλης μας. Ενημερώσαμε τους ιδιοκτήτες/συνοδούς σκύλων για την υποχρέωση  να απομακρύνουν από τους κοινόχρηστους χώρους τα περιττώματα των ζώων τους. Πινακίδες με το μήνυμα «Δήμος Αθηναίων - Απαγορεύεται η ελεύθερη κυκλοφορία των σκύλων και η ρύπανση με περιττώματα. Η παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο» τοποθετήθηκαν σε χώρους πρασίνου όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων. Μετά την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ώστε να συμβάλλουν στη διατήρηση της πόλης καθαρής, θα ξεκινήσει από τη Δημοτική Αστυνομία η επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων στους παραβάτες.

Κύριο μέλημά μας είναι η προστασία των ζώων και ιδιαίτερα των αδέσποτων. Για αυτό βελτιώνουμε το πρόγραμμα κτηνιατρικής φροντίδας, παρακολουθούμε  την  εφαρμογή των κανόνων προστασίας των ζώων και επεκτείνουμε το ωράριο λειτουργίας του αρμόδιου Τμήματος, ούτως ώστε, κανένα ζώο να μην υποφέρει αβοήθητο, οποιαδήποτε ώρα. Αυτό άλλωστε είναι και το αίτημα που έθεσαν όλες οι φιλοζωικές οργανώσεις και πολλοί φιλόζωοι της Αθήνας, με τους οποίους είχα διαβούλευση από τις πρώτες ημέρες που ανέλαβα καθήκοντα. Από το 2012 στο πρόγραμμα εντάσσονται και οι αδέσποτες γάτες.

Με την ευκαιρία του εορτασμού της  «Εβδομάδας Περιβάλλοντος», στις 28 Μαίου έως τις 5 Ιουνίου 2011 στην Πλατεία Κοτζιά και της «Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων» στις 4 Οκτωβρίου 2012, λειτούργησε  περίπτερο του Τμήματος Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων, όπου ο επισκέπτης είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί πάνω σε θέματα σχετικά με τη φιλοζωία. Παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους φίλους μας να υιοθετήσουν αδέσποτα κουτάβια και γατάκια που βρίσκονταν στο χώρο.

Στόχος μας είναι να περιορίσουμε δραστικά τον αριθμό των αδέσποτων ζώων της πόλης:

1.Ελέγχοντας την αναπαραγωγή τους, μέσω της στείρωσης

2.Με την εφαρμογή του νόμου περί καταγραφής και της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, ώστε να εντοπίζεται ο μη υπεύθυνος ιδιοκτήτης.

3.Μέσω της υιοθεσίας. Αναρτήσαμε ειδική ιστοσελίδα με φωτογραφίες και άλλα ενημερωτικά στοιχεία των ζώων που διατίθενται προς υιοθεσία.

4.Με ενημέρωση των ιδιοκτητών ζώων, για τη φιλοζωία και τις υποχρεώσεις τους, απέναντι σε αυτά.

Έχουμε διανείμει ενημερωτικά φυλλάδια της Αστικής Πανίδας -μέσω των κτηνιατρείων της Αθήνας, φιλοζωικών οργανώσεων και ενώσεων αλλά και εργαζομένων στο πράσινο- σε ιδιοκτήτες σκύλων, προκειμένου να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στη σήμανση και καταγραφή των κατοικιδίων τους και στην καθαριότητα του περιβάλλοντος.

‘Όσα  αδέσποτα ζώα δεν υιοθετηθούν, μετά τη στείρωση και γενικότερα την κτηνιατρική τους περίθαλψη, εφόσον κριθούν από τους κτηνίατρους υγιή και φιλικά προς τον άνθρωπο, επιστρέφουν στο αρχικό σημείο περισυλλογής τους, όπως επιβάλλει ο νόμος.

Όλες αυτές οι δράσεις (το πρόγραμμα αδέσποτων) υλοποιούνται με βαθιά συναίσθηση της οικονομικής κατάστασης των δημοτών του Δήμου και της χώρας. Έτσι λοιπόν το έτος 2011 δαπανήθηκαν   268.667 ευρώ και  223.660,00 ευρώ    το έτος 2012, αντί των 889.000 ευρώ που δαπανήθηκαν το έτος 2010.  Στη σημαντική μείωση της συνολικής δαπάνης, συντέλεσε και η αξιοποίηση  των ελλήνων εθελοντών κτηνιάτρων και η συνδρομή των μελών των τοπικών φιλοζωικών σωματείων και ενώσεων στην περίθαλψη των αδέσποτων ζώων. 

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Βασική στρατηγική του Δήμου Αθηναίων, όσον αφορά στη διαχείριση αποβλήτων, είναι η εκτροπή των αξιοποιήσιμων υλικών από το ΧΥΤΑ με σκοπό την ανακύκλωση ή την ανάκτηση ενέργειας. Σημαντικό πυλώνα για την επίτευξη του στόχου αυτού αποτελεί η διαλογή στην πηγή. Επιπλέον, ο Δήμος Αθηναίων προωθεί έργα διαχείρισης αποβλήτων εντός των ορίων του ή κοντά σε αυτά.

Δείτε εδώ τον απολογισμό διαχείρισης αποβλήτων έτους 2012 της Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.