"Η νέα δημοτική αρχή ανέλαβε εν μέσω κρίσης τη διαχείριση των υποθέσεων του Δήμου – ενός δήμου που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, δημοσιονομικά, οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, διοικητικά και οργάνωσης. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι, το ύψος των οφειλόμενων (και άμεσα απαιτητών) σε τρίτους έφθανε τα 74 εκατομμύρια ευρώ "

Κυρίες και κύριοι,

φίλες και φίλοι,

συνεργάτες της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η νέα δημοτική αρχή ανέλαβε εν μέσω κρίσης τη διαχείριση των υποθέσεων του Δήμου – ενός δήμου που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, δημοσιονομικά, οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, διοικητικά και οργάνωσης.
Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι, το ύψος των οφειλόμενων (και άμεσα απαιτητών) σε τρίτους έφθανε τα 74 εκατομμύρια ευρώ.
Η αναδιοργάνωση του Δήμου Αθηναίων και η υλοποίηση του προγράμματός μας δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, ούτε κάτι που μπορεί να γίνει μέσα σε μερικούς μήνες, πολύ περισσότερο που ο Δήμος Αθηναίων επηρεάζεται ο ίδιος από την γενικότερη κρίση. Χαρακτηριστικό είναι πως ένα καθόλου ασήμαντο ποσοστό των δημοτών μας αδυνατεί να πληρώσει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και κατά συνέπεια τα Δημοτικά τέλη. Η νέα δημοτική αρχή έδωσε από την πρώτη στιγμή μεγάλη έμφαση στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου, την κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, το συμμάζεμα των οικονομικών του Δήμου και τον περιορισμό της σπατάλης και των στοιχείων αδιαφάνειας που υπήρχαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι, επιτύχαμε την μείωση των δαπανών κατά 28%.

 Όπως τόνιζε το προεκλογικό πρόγραμμα του συνδυασμού μας ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΠΟΛΗ, θέλουμε και πρέπει να εργαστούμε δημιουργικά για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.Σε μια εποχή που τα εισοδήματα μειώνονται, η αυτοδιοίκηση έχει υποχρέωση να στηρίξει τους πολίτες και αυτό μπορεί να το πετύχει με τη στήριξη της λειτουργίας των κοινωνικών και περιβαλλοντικών υποδομών της και τη βελτίωσή τους. Βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα την πρόσκληση των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ και της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ για να συζητήσουμε με εκπροσώπους των Γερμανών Πράσινων, την κυρία Βιόλα Φον Κράμον, βουλευτή στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο και μια από τους πέντε πράσινους γερμανούς βουλευτές που έχουν επεξεργαστεί και καταθέσει ένα σχέδιο πρότασης για στενή ελληνογερμανική συνεργασία σε περιβαλλοντικούς, οικονομικούς, ενεργειακούς, διοικητικούς τομείς. Επίσης, η συμμετοχή στο πάνελ και του Δημήτρη Γουμάγια, δημοτικού Συμβούλου στο Κρόιτσμπεργκ του Βερολίνου θα μας δώσει την ευκαιρία όχι μόνο να συζητήσουμε σήμερα για τα θέματα της συνεργασίας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και να δρομολογήσουμε μια πιο συστηματική και μακροχρόνια συνεργασία ιδιαίτερα σε θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας, κοινωνικής αλληλεγγύης, οργάνωσης της αυτοδιοίκησης αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. 

Για μας ορισμένοι τομείς είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για να αναπτύξουμε συνεργασίες, συστηματική ανταλλαγή εμπειριών και γιατί όχι να συμμετάσχουμε σε κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις – λαμβάνοντας υπόψη και την σημαντική εμπειρία που έχουν οι γερμανικοί δήμοι αλλά και οι πράσινοι στους τομείς αυτούς:
Πρώτος τομέας, η βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων ώστε να μειωθεί όχι μόνο η ποσότητά τους που σήμερα οδηγείται προς ταφή σε έναν από τους μεγαλύτερους χώρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και για να επιστρέψει στην αγορά το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγόμενων αστικών αποβλήτων μέσω της υλοποίησης δράσεων που επιτυγχάνουν την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση, την κομποστοποίηση, την αξιοποίηση. Ο Δήμος ήδη συμμετέχει σε ένα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο πιλοτικό πρόγραμμα ξεχωριστής διαλογής και αποκομιδής οργανικών αποβλήτων που θα αφορά περίπου 2000 νοικοκυριά και εξετάζουμε την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης, αλλα και για την ολοκληρωμένη διαχείριση των πράσινων αποβλήτων του ίδιου του Δήμου (κλαδέματα κλπ). Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η σταδιακή εγκατάσταση πρόσθετων μπλε κάδων για την ανακύκλωση συσκευασιών. Σε συνεργασία με την Ελλ. Εταιρεία Αξιοποίησης Αανακύκλωσης και συνεργαζόμενες ΜΚΟ, επιδιώκουμε την υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης σε σχολεία αλλά και πόρτα – πόρτα με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των δημοτών στην ανακύκλωση. Επιδιώκουμε επίσης την αξιολόγηση-επέκταση των προγραμμάτων του Δήμου για άλλες ροές αποβλήτων.

Δεύτερος τομέας είναι οι αλλαγές στο μοντέλο κατανάλωσης και παραγωγής ενέργειας.
Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα σπαταλάμε ενέργεια αλλά και σημαντικούς οικονομικούς πόρους ενώ έχουμε σημαντικές δυνατότητες να καλύπτουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες με πολύ πιο αποδοτικό τρόπο, κάτι που θα έχει οφέλη και στον Δήμο και στα νοικοκυριά και στα δημοσιονομικά της χώρας. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τη στροφή που συμβαίνει τόσο σε χώρες όπως η Γερμανία όσο και σε Δήμους στα θέματα αυτά. Νομίζω ότι έχουν συμβάλει σημαντικά οι Πράσινοι στην κατεύθυνση αυτή με νομοθετικές πρωτοβουλίες αλλά και με την ευαισθητοποίηση των πολιτών αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών από την αυτοδιοίκηση. 

Τον Δήμο Αθηναίων ενδιαφέρει πολύ να αναπτύξει δράσεις στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας και της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γνωρίζοντας βέβαια ότι είμαστε πολύ πίσω από την εμπειρία άλλων δήμων στην Ευρώπη που έχουν μπει ενεργά στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και έχουν προωθήσει την πράσινη καινοτομία, όχι μόνο προς όφελος του περιβάλλοντος αλλά και των εσόδων τους. Για το λόγο αυτό υπογράψαμε Σύμφωνο συνεργασίας και υποστήριξης με την Ανεξάρτητη Αρχή Ρυθμιστικής Ενέργειας (ΡΑΕ), μέσω του οποίου ουσιαστικά εξασφαλίσαμε την βέλτιστη τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στα θέματα αυτά. Δεδομένων των περικοπών στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, προτεραιότητα μας είναι η αναζήτηση χρηματοδοτήσεων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους αλλά και συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα για ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό των δρόμων, για την ενεργειακή πιστοποίηση και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων, καθώς και για την εγκατάσταση Φωτοβολταικών συστημάτων. Ήδη έχουμε υποβάλει προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση επτά σχολικών κτιρίων. Μας ενδιαφέρει μάλιστα να γίνει κάτι τέτοιο στο πλαίσιο ίσως γενικότερων προγραμμάτων οικολογικής αναγέννησης των γειτονιών μας, με τρόπο οργανωμένο και σχεδιασμένο, ώστε να πετύχουμε ταυτόχρονα περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποτελέσματα.

Τρίτος τομέας είναι οι Αστικές αναπλάσεις.
Η ποιότητα ζωής των δημοτών είναι στενά συνδεδεμένη με το δημόσιο χώρο. Μας ενδιαφέρει στρατηγικά το θέμα της οικολογικής αναγέννησης των γειτονιών, του επανασχεδιασμού του δημόσιου χώρου, της προώθησης του ποδηλάτου. 
Ιδιαίτερη σημασία σε μια πόλη με τόσο μεγάλο έλλειμμα πράσινου είναι η ανάδειξη των χώρων πρασίνου μητροπολιτικού χαρακτήρα που βρίσκονται και στα όρια του Δ. Αθηναίων (Ελαιώνας, Γουδή, Τουρκοβούνια) αλλά και μικρότερων χώρων πρασίνου (πχ ρέμα Ποδονίφτη, άλσος Προμπονά, Βοτανικός Κήπος του Παν/μιου Αθηνών) ή επιμέρους πλατειών του Δήμου ώστε με μια καλά μελετημένη σύνδεσή τους να αποτελέσουν ένα πράσινο δίκτυο – ανάσα για την πόλη.

Τέταρτος τομέας οι δράσεις με στόχο την κοινωνική συνοχή.
Όμως η εποχή απαιτεί και σημαντικές παρεμβάσεις σε κοινωνικά θέματα, που είτε έχουν αγνοηθεί μέχρι σήμερα με αποτέλεσμα να λαμβάνουν εκρηκτικές διαστάσεις όπως η διαχείριση της μετανάστευσης ή έρχονται στο προσκήνιο λόγω της βαθιάς κρίσης: αύξηση της χρήσης ναρκωτικών, άστεγοι και νεόπτωχοι, αύξηση της εγκληματικότητας, επιδείνωση της υγείας, απουσία δομών κοινωνικής αλληλεγγύης που να ανταποκρίνονται στην οξύτητα και την ένταση των σημερινών κοινωνικών προβλημάτων. Και αυτά τα προβλήματα – που αν και δεν είναι αποκλειστικά ευθύνης της αυτοδιοίκησης – πρέπει να βρούμε τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε ως αυτοδιοίκηση αξιοποιώντας την υπάρχουσα εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ημερομηνία: 
Τετ, 02/11/2011 - 12:00

  Όροι Χρήσης

  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

  Περισσότερα

  Επικοινωνία

  Δημαρχιακό Μέγαρο
  Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

  Δημαρχείο
  Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
  Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
  Τηλ.  
  210 5287800

  Περισσότερα

  Σύνδεσμοι

  Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.  Περισσότερα

  Χάρτης Ιστότοπου

    Ροές RSS

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


  Χάρτης Ιστού
  Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.