11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 07:42

Μαζί σχεδιάζουμε την κινητικότητα στην πόλη συμμετέχοντας στην εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αθηναίων

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αθηναίων στοχεύει  στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών,  προτείνοντας  μέτρα που διευκολύνουν τις καθημερινές μετακινήσεις και επιτρέπουν την πρόσβαση σε όλα τα σημεία της πόλης από όλους (παιδιά, ΑμεΑ, ηλικιωμένους κτλ.),  μετατρέποντας παράλληλα  την πόλη σε ένα ζωντανό, ευχάριστο και ασφαλές  περιβάλλον.

Με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  εισάγεται μια νέα προσέγγιση όπου ο άνθρωπος αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο ανατρέποντας την εικόνα των προηγούμενων χρόνων, όπου η λειτουργία  των δρόμων συνδέεται με την κυριαρχία των οχημάτων, την ανάπτυξη ταχύτητας και τελικά τον εξοστρακισμό των πεζών.

Επί του πλαισίου αυτής της νέας προοπτικής κινητικότητας στον αστικό ιστό, παρουσιάζονται  τα μέτρα του τελικού προτεινόμενου Σεναρίου του ΣΒΑΚ , όπως  προέκυψαν από την μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης και τα αποτελέσματα της 1ης και 2ης διαβούλευσης και παρακαλούμε όπως συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται εδώ: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=swxeByp1IEOzZ20It5GMQOoaCvgSWFJCnV0b_tNkSw5UQTRERlQzM1JDRzhFVzVaQjdSR1M0VEQ4QS4u σχετικά με αυτά  τα προτεινόμενα μέτρα του σχεδίου Δράσης ΣΒΑΚ Δήμου Αθηναίων.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΣΒΑΚ  εδώ: https://svak-athina.com/