ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Διεύθυνση Αστικής κατάστασης
Τμήμα Μητρώου Αρρένων      
Υπεύθυνοι:
Καγιά Αμαλία (Τμηματάρχης)
Τηλέφωνα: 210 3722117-119
 
Κυριαζή Γαρυφαλλιά
e-mail: @athens.gr
 
Μαγδαληνός Σπυρίδων
     
 
Τμήμα Ιθαγένειας, Δημοτολογίου και Εκλογικών Καταλόγων      
Υπεύθυνοι:
Τσιχριτζή Αμαλία (Τμηματάρχης)
Τηλέφωνο: 210 3722102
 
Πατουχέα Βασιλική 
 
Μανωλοπούλου Κονδύλω
 
Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου και άνοιγμα οικογενειακής μερίδας Οδηγίες Δικαιολογητικά
 
Τμήμα Έκδοσης Πιστοποιητικών      
Υπεύθυνοι:

Κοντού Αικατερίνη (Τμηματάρχης)

Τηλέφωνο: 210 3722067
 
Ρουφουνά Κυριακή
 
Νικολοπούλου Ρεβέκκα
 

     

 

Διεύθυνση Δόμησης
Τμήμα Έκδοσης Αδειών      
Υπεύθυνοι:
Καμπάνη Αντιπαριώτη Χριστίνα (Τμηματάρχης)
Τηλέφωνα: 210 5205050,
                210 5205031, 
                210 5205007
 
Σκευοφύλαξ Μιχάλης
 
Παπαδημητρίου Θεοδόσιος
 
Κωστοπούλου Καλλιρόη
Βεβαίωση για το αν τμήμα κτίσματος έχει συμπεριληφθεί στο συντελεστή δόμησης Οδηγίες Δικαιολογητικά
Βεβαίωση ηλεκτροδότησης - υδροδότησης για κτίσματα προϋπάρχοντα του 1955 Οδηγίες Δικαιολογητικά
 
Τμήμα Όρων Δόμησης      
Υπεύθυνοι:
Παπακωνσταντίνου-Παπαδοπούλου Έλλη (Τμηματάρχης)
Τηλέφωνα:  210 5205003,
                 210 5205002,
                 210 5205035
 
Κώττης Ανδρέας
 
Κίτσιος Αθανάσιος
 
Μαντάς Θεόδωρος
     
 

 

Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων      
Υπεύθυνοι:
Κουφοπούλου Βασιλική (Τμηματάρχης)
Τηλέφωνα: 210 3721501


 
Παροχή αντιγράφων στους ενδιαφερόμενους των πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως Οδηγίες Δικαιολογητικά
Αλλαγή / Καθορισμός ονομασίας οδού ή κοινόχρηστου χώρου Οδηγίες Δικαιολογητικά
Βεβαίωση αρίθμησης ακινήτων Οδηγίες Δικαιολογητικά
Βεβαίωση ονομασίας οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων Οδηγίες Δικαιολογητικά
Βεβαίωση περί των ορίων του Δήμου Αθηναίων Οδηγίες Δικαιολογητικά
Βεβαίωση ισχύος πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας, προσκυρώσεων, τακτοποιήσεων Οδηγίες Δικαιολογητικά
 
Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού      
Υπεύθυνοι:
Πανούση Μαγδαληνή (Τμηματάρχης)
Τηλέφωνο: 210 3721589
 
Κουφοπούλου Βασιλική
 
Χατζηγιαννάκης Παναγιώτης
Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Οδηγίες Δικαιολογητικά
Υποβολή Ένστασης κατά τη διαδικασία ανάρτησης πολεοδομικής μελέτης ή ρύθμισης Οδηγίες  
Χορήγηση στοιχείων για υποβολή ένστασης κατά τη διαδικασία ανάρτησης πολεοδομικής μελέτης ή ρύθμισης Οδηγίες Δικαιολογητικά
Διερεύνηση δυνατότητας αναγνώρισης οδού ως προϋφιστάμενης του 1923 Οδηγίες Δικαιολογητικά
 
Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας      
Υπεύθυνοι:
Γλένη Όλγα (Τμηματάρχης)
Τηλέφωνο: 210 3721506
 
Μαζαράκη Αρχόντω
 
Κανάκη-Μαμάη Ειρήνη

Άδεια παραχώρησης χώρου στάθμευσης σε οχήματα ατόμων με αναπηρία

Οδηγίες Δικαιολογητικά

 

Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων
Τμήμα Αδειοδοτήσεων      
Υπεύθυνοι:
Κακούρης Κωνσταντίνος (Τμηματάρχης)
Τηλέφωνο: 210 5277715
 
Μιατσών Πηγή
 
Πετροπούλου Γιούλη
Υποβολή ποσοστών συνιδιοκτησίας ακινήτου για δαπάνη
κατασκευής/επισκευής/συντήρησης Πεζοδρομίων ή Αποχετευτικών Αγωγών
Οδηγίες Δικαιολογητικά

 

Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας
Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης      
Υπεύθυνοι:
Θέος Γεώργιος (Τμηματάρχης)
Τηλέφωνο: 210 7789693
 
Λιακέας Κωνσταντίνος
 
Κουνέλη Μαρία
Αφαίρεση δένδρων από πεζοδρόμιο για κατασκευή οικοδομής Οδηγίες Δικαιολογητικά

 

Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης      
Υπεύθυνοι:
Περρή Αγγελική  (Τμηματάρχης)
Τηλέφωνο:  214 4114060
 
 
Δεληδήμος Χρήστος
 
Πάλμος Γεράσιμος-Βασίλειος
Έκδοση κάρτας δακτυλίου Οδηγίες Δικαιολογητικά
Υποβολή Ένστασης για παραβάσεις παράνομης στάθμευσης - Τμήμα Ελέγχου Στάθμευσης Οδηγίες  
Υποβολή Ένστασης για παραβάσεις παράνομης στάθμευσης - Δημοτικά Αστυνομικά Τμήματα Οδηγίες  

 

Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Διοίκησης
Υπεύθυνοι:
1η Δημοτική Κοινότητα
Δούνης Δημήτριος (Τμηματάρχης)
Τηλέφωνο: 210 5277963
 
Παπαδόπουλος Κων/νος
e-mail:
 
 
2η Δημοτική Κοινότητα
Καρκαντζός Ζήσιμος (Τμηματάρχης)
Τηλέφωνο: 210 7567860 (εσωτ. 15)
 
Ταντούλου Αγγελοματίνα
 
3η Δημοτική Κοινότητα
Τσιπούρα Ελένη (Τμηματάρχης)
Τηλέφωνο: 210 3424343
 
Γαβάνου Χρυσούλα
 
Στρατάκου Ιωάννα
 
Κυπριτζόγλου Κωσταντίνος
 
4η Δημοτική Κοινότητα
Βαλλιάνος Δημήτριος (Τμηματάρχης)
Τηλέφωνο: 210 5149940
 
Τσάκωνα Μάρθα
 
Παναγοπούλου Ελένη
 
 
5η Δημοτική Κοινότητα
Καραθανάση Βαρβάρα (Τμηματάρχης)
Τηλέφωνο: 210 8646790
 
Γαλαντής Λουκάκης
 
Συντζουλάκη Ελισάβετ
 
 
6η Δημοτική Κοινότητα
Μήτσης Νικόλαος (Τμηματάρχης)
Τηλέφωνο: 210 8668162 (εσωτ.15)
 
Νόνα Ελένη
 
Παρασκευοπούλου Μαρία
 
Φιορέντζη Μαρίνα
 
7η Δημοτική Κοινότητα
Καλλίας Παύλος (Τμηματάρχης)
Τηλέφωνο: 210 6998832
 
Τσιγάλογλου Δημήτριος
 
Βαλιώτη Αικατερίνη
 
Λογοθετίδου Αικατερίνη
 
Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής Οδηγίες Δικαιολογητικά
Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης για την εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Οδηγίες Δικαιολογητικά

 

Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων
Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και Τ.Α.Π.      
Υπεύθυνοι:
Τσιούφης Ευστάθιος (Τμηματάρχης)
e-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 210 5277229
 

Παπαθανασίου Αλέκα
e-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 210 5277227

1)Για τα "Ανείσπρακτα": [email protected]

2)Για το "ΤΑΠ σε Μη Ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα": [email protected]

3)Για τα "ΔΤ σε Μη Ηλεκτροδοτούμενα και χρησιμοποιούμενα ακίνητα": [email protected]

Yποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης των ακινήτων Οδηγίες Δικαιολογητικά
 
Τμήμα Αδειοδότησης Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου      
Υπεύθυνοι:
Νόνικας Δημήτριος (Τμηματάρχης)
Τηλέφωνο: 210 5277201
e-mail: [email protected]
 
 
Αδαμοπούλου Παναγιώτα
Παρασκευάκη Γεωργία
(ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ/ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ)
Τηλέφωνο: 210 5277239
 
 
Ανδρέου Μαρία
Λέκκα Βασιλική
(ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ))
Τηλέφωνο: 210 5277266
[email protected]
[email protected]
 

Ζαρίφης Κωνσταντίνος
Πουλή Αναστασία
(ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ/ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ/ΒΙΤΡΙΝΕΣ/ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΣΤΑΣΕΩΝ)
[email protected]
[email protected]

 
Κοραλλία-Ελένη Πενέση
Εμμανουήλ Τσονίδης
Γεώργιος Πλεμμένος
(ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ/ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ)
Τηλέφωνο: 210 5277239
 
 
Σαχάς Δημήτρης
(ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
 
Αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου περιπτέρου (νέα εκμίσθωση ή τροποποίηση κοινόχρηστου χώρου) Οδηγίες Δικαιολογητικά
Αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου περιπτέρου (ανανέωση άδειας χωρίς τροποποίηση κοινόχρηστου χώρου) Οδηγίες Δικαιολογητικά
Αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση υγρών καυσίμων υπόγειων δεξαμενών ή/και για την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων εργασιών ή/και τιμοκαταλόγου Οδηγίες Δικαιολογητικά
Νέα άδεια  ή ανανέωση άδειας τοποθέτησης σκιαδίων και άλλων λειτουργικών διακοσμητικών στοιχείων Οδηγίες Δικαιολογητικά
Άδεια διαφήμισης για ιδιωτικά κτίρια ή οικόπεδα Οδηγίες Δικαιολογητικά
Άδεια διαφήμισης για περίπτερα Οδηγίες Δικαιολογητικά
     
Τμήμα Αδειοδότησης Υπαίθριων Αγορών & Συναφών Δράσεων    
Υπεύθυνοι:

Σύρου Λεμονιά (Τμηματάρχης)
Τηλέφωνο: 210 5277202
e-mail: [email protected]

Σούφλας Ευάγγελος
(ΥΠΑΙΘΡΙΟ-ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ/ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ)
Τηλέφωνο: 210 5277249
e-mail: [email protected]

 

Αίτηση έκδοσης βεβαίωσης δραστηροποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας

 

Οδηγίες Δικαιολογητικά

 

Αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης-θεώρησης άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου

 

Οδηγίες Δικαιολογητικά

 

Αίτηση θεώρησης της έγκρισης συμμετοχής στην κυριακάτικη αγορά μοναστηρακίου

 

Οδηγίες Δικαιολογητικά

 

Αίτηση μεταβίβασης άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου

 

Οδηγίες Δικαιολογητικά

 

Αίτηση συμμετοχής σε διαδικασία έκδοσης άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου

 

Οδηγίες Δικαιολογητικά

 

Αίτηση συμμετοχής σε εμποροπανήγυρεις

 

Οδηγίες Δικαιολογητικά

 

Αίτηση συμμετοχής σε κληρωση για τη χορήγηση έγκρισης συμμετοχής στην κυριακάτικη αγορά Μοναστηρακίου

 

Οδηγίες Δικαιολογητικά
Διεύθυνση Οικονομικών
Τμήμα Εσόδων      
Υπεύθυνοι:
Παφίτου Χριστίνα (Τμηματάρχης)
Τηλέφωνο: 210 5277316
 
 
Κωνσταντινιάκος Κωνσταντίνος 
     

 

Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης
Τμήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων
     
Υπεύθυνοι:
Γεωργαντάς Κωνσταντίνος (Τμηματάρχης)
Τηλέφωνο: 210 3470763
 

Καζάνη Θεοδώρα
e-mail: [email protected]

Σωτηρίου Άννα
email:[email protected]

Φούντας Λεωνίδας
email:[email protected]

Βεβαίωση απόσυρσης ή μη εγκαταλελειμμένου οχήματος Οδηγίες Δικαιολογητικά

 

Για τις Ηλεκτρονικές Πληρωμές, πατήστε εδώ.

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.