ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Διεύθυνση Αστικής κατάστασης
Τμήμα Μητρώου Αρρένων      
Υπεύθυνοι:
Καγιά Αμαλία (Τμηματάρχης)
e-mail: a.kagiapanagopoyloy@athens.gr
Τηλέφωνα: 210 3722117-119
 
Κυριαζή Γαρυφαλλιά
e-mail: @athens.gr
 
Μαγδαληνός Σπυρίδων
e-mail: s.magdalinos@athens.gr
Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων Οδηγίες Δικαιολογητικά
 
Τμήμα Ιθαγένειας, Δημοτολογίου και Εκλογικών Καταλόγων      
Υπεύθυνοι:
Τσιχριτζή Αμαλία (Τμηματάρχης)
e-mail: a.tsixritzi@athens.gr
Τηλέφωνο: 210 3722102
 
Πατουχέα Βασιλική 
e-mail: v.patouxea@athens.gr
 
Μανωλοπούλου Κονδύλω
e-mail: k.manolopoulou@athens.gr
 
Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας μετά από απόκτηση τέκνου εντός συμφώνου συμβίωσης Οδηγίες Δικαιολογητικά
Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας Άγαμης Μητέρας Οδηγίες Δικαιολογητικά
Διόρθωση κυρίου ονόματος Οδηγίες  
Διόρθωση τόπου γέννησης Οδηγίες Δικαιολογητικά
Εκλογικά - Δήλωση διεύθυνσης κατοικίας για εκλογικούς καταλόγους Οδηγίες Δικαιολογητικά
Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου στα Δημοτολόγια Οδηγίες Δικαιολογητικά
Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους Οδηγίες Δικαιολογητικά
Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου και άνοιγμα οικογενειακής μερίδας Οδηγίες Δικαιολογητικά
Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι δημότης του Δήμου Αθηναίων Οδηγίες Δικαιολογητικά
Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι γραμμένα στον ίδιο Δήμο Οδηγίες Δικαιολογητικά
Προσθήκη κύριου ονόματος Οδηγίες Δικαιολογητικά
 
Τμήμα Έκδοσης Πιστοποιητικών      
Υπεύθυνοι:

Κοντού Αικατερίνη (Τμηματάρχης)

e-mail: a.kontoy@athens.gr
Τηλέφωνο: 210 3722067
 
Ρουφουνά Κυριακή
e-mail: k.royfoyna@athens.gr
 
Νικολοπούλου Ρεβέκκα
e-mail: r.nikolopoyloy@athens.gr
 

Πιστοποιητικό ιθαγένειας Οδηγίες  
Πιστοποιητικό γέννησης Οδηγίες  
Πιστοποιητικό εντοπιότητας Οδηγίες  
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Οδηγίες  

 

Διεύθυνση Δόμησης
Τμήμα Έκδοσης Αδειών      
Υπεύθυνοι:
Πλουμπή Όλγα (Τμηματάρχης)
e-mail: o.ploympi@athens.gr
Τηλέφωνα: 210 5205050,
                210 5205031, 
                210 5205007
 
Σκευοφύλαξ Μιχάλης
e-mail: m.skevofylax@athens.gr
 
Παπαδημητρίου Θεοδόσιος
e-mail: t.papadimitriou@athens.gr
 
Κωστοπούλου Καλλιρόη
e-mail: k.kostopoyloy@athens.gr
Βεβαίωση για το αν τμήμα κτίσματος έχει συμπεριληφθεί στο συντελεστή δόμησης Οδηγίες Δικαιολογητικά
Βεβαίωση ηλεκτροδότησης - υδροδότησης για κτίσματα προϋπάρχοντα του 1955 Οδηγίες Δικαιολογητικά
 
Τμήμα Όρων Δόμησης      
Υπεύθυνοι:
Τσούτσης Θωμάς (Τμηματάρχης)
e-mail: t.tsoytsis@athens.gr
Τηλέφωνα:  210 5205003,
                 210 5205002,
                 210 5205035
 
Κώττης Ανδρέας
e-mail: a.kottis@athens.gr
 
Κίτσιος Αθανάσιος
e-mail: a.kitsios@athens.gr
 
Μαντάς Θεόδωρος
e-mail: t.mantas@athens.gr
Βεβαίωση όρων δόμησης Οδηγίες Δικαιολογητικά
Χορήγηση βεβαίωσης απόστασης οίκου ανοχής Οδηγίες Δικαιολογητικά
Βεβαίωση διατηρητέου Οδηγίες Δικαιολογητικά
Βεβαίωση πλάτους οδού Οδηγίες Δικαιολογητικά
Βεβαίωση πρασιάς Οδηγίες Δικαιολογητικά
Βεβαίωση στοάς Οδηγίες Δικαιολογητικά
Βεβαίωση χρήσης γης Οδηγίες Δικαιολογητικά
 

 

Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων      
Υπεύθυνοι:
Λοτίδης Αντώνιος (Τμηματάρχης)
e-mail: a.lotidis@athens.gr
Τηλέφωνα: 210 3721501
 
Λιντοβόη Αικατερίνη
e-mail: a.lintoboi@athens.gr
Παροχή αντιγράφων στους ενδιαφερόμενους των πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως Οδηγίες Δικαιολογητικά
Αλλαγή / Καθορισμός ονομασίας οδού ή κοινόχρηστου χώρου Οδηγίες Δικαιολογητικά
Βεβαίωση αρίθμησης ακινήτων Οδηγίες Δικαιολογητικά
Βεβαίωση ονομασίας οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων Οδηγίες Δικαιολογητικά
Βεβαίωση περί των ορίων του Δήμου Αθηναίων Οδηγίες Δικαιολογητικά
Βεβαίωση ισχύος πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας, προσκυρώσεων, τακτοποιήσεων Οδηγίες Δικαιολογητικά
 
Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού      
Υπεύθυνοι:
Πανούση Μαγδαληνή (Τμηματάρχης)
e-mail: m.panoussi@athens.gr
Τηλέφωνο: 210 3721589
 
Κουφοπούλου Βασιλική
e-mail: v.koufopoulou@athens.gr
 
Χατζηγιαννάκης Παναγιώτης
e-mail: p.xatzigiannakis@athens.gr
Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Οδηγίες Δικαιολογητικά
Υποβολή Ένστασης κατά τη διαδικασία ανάρτησης πολεοδομικής μελέτης ή ρύθμισης Οδηγίες  
Χορήγηση στοιχείων για υποβολή ένστασης κατά τη διαδικασία ανάρτησης πολεοδομικής μελέτης ή ρύθμισης Οδηγίες Δικαιολογητικά
Διερεύνηση δυνατότητας αναγνώρισης οδού ως προϋφιστάμενης του 1923 Οδηγίες Δικαιολογητικά
 
Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας      
Υπεύθυνοι:
Τζήμας Σωτήριος (Τμηματάρχης)
e-mail: s.tzimas@athens.gr
Τηλέφωνο: 210 3721506
 
Μαζαράκη Αρχόντω
e-mail: a.mazaraki@athens.gr
 
Κανάκη-Μαμάη Ειρήνη
e-mail: e.kanaki@athens.gr

Άδεια παραχώρησης χώρου στάθμευσης σε οχήματα ατόμων με αναπηρία

Οδηγίες Δικαιολογητικά

 

Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων
Τμήμα Αδειοδοτήσεων      
Υπεύθυνοι:
Κακούρης Κωνσταντίνος (Τμηματάρχης)
e-mail: k.kakoyris@athens.gr
Τηλέφωνο: 210 5277715
 
Μιατσών Πηγή
e-mail: p.miatson@athens.gr
 
Πετροπούλου Γιούλη
e-mail:  g.petropoulou@athens.gr
Υποβολή ποσοστών συνιδιοκτησίας ακινήτου για δαπάνη
κατασκευής/επισκευής/συντήρησης Πεζοδρομίων ή Αποχετευτικών Αγωγών
Οδηγίες Δικαιολογητικά

 

Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας
Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης      
Υπεύθυνοι:
Θέος Γεώργιος (Τμηματάρχης)
e-mail:
Τηλέφωνο: 210 7789693
 
Λιακέας Κωνσταντίνος
e-mail: k.liakeas@athens.gr
 
Κουνέλη Μαρία
e-mail: m.kouneli@athens.gr
Αφαίρεση δένδρων από πεζοδρόμιο για κατασκευή οικοδομής Οδηγίες Δικαιολογητικά

 

Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης      
Υπεύθυνοι:
Περρή Αγγελική  (Τμηματάρχης)
e-mail: a.perri@athens.gr
Τηλέφωνο: 210 5210660


Βάρρα Ειρήνη-Σταυριανή
e-mail: e.varra@athens.gr
 
Δεληδήμος Χρήστος
e-mail: x.delidimos@athens.gr
 
Πάλμος Γεράσιμος-Βασίλειος
e-mail: g.palmos@athens.gr

Έκδοση κάρτας δακτυλίου Οδηγίες Δικαιολογητικά
Έκδοση / Ανανέωση κάρτας στάθμευσης κατοίκων Οδηγίες Δικαιολογητικά
Υποβολή Ένστασης για παραβάσεις παράνομης στάθμευσης - Τμήμα Ελέγχου Στάθμευσης Οδηγίες Δικαιολογητικά
Υποβολή Ένστασης για παραβάσεις παράνομης στάθμευσης - Δημοτικά Αστυνομικά Τμήματα Οδηγίες Δικαιολογητικά

 

Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Διοίκησης
Υπεύθυνοι:
1η Δημοτική Κοινότητα
(Τμηματάρχης)
Σταματογιαννόπουλος Νικόλαος 
e-mail:
n.stamatogiannopoylos@athens.gr
Τηλέφωνο: 210 5277963
 
Παπαδόπουλος Κων/νος
e-mail:
kons.papadopoylos@athens.gr
 
 
2η Δημοτική Κοινότητα
(Τμηματάρχης)
Καραθανάση Βαρβάρα
e-mail: b.karathanasi@athens.gr
Τηλέφωνο: 210 7567860 (εσωτ. 15)
 
Καρκαντζός Ζήσιμος
e-mail: z.karkantzos@athens.gr
 
Ταντούλου Αγγελοματίνα
e-mail: a.tantoulou@athens.gr
 
3η Δημοτική Κοινότητα
(Τμηματάρχης)
Τσιπούρα Ελένη
e-mail:
Τηλέφωνο: 210 3424343
 
Γαβάνου Χρυσούλα
e-mail: x.gabanoy@athens.gr
 
Στρατάκου Ιωάννα
e-mail: i.stratakoy@athens.gr
 
Κυπριτζόγλου Κωσταντίνος
e-mail: k.kypritzogloy@athens.gr
 
4η Δημοτική Κοινότητα
(Τμηματάρχης)
Νανούρης Ιωάννης
e-mail: i.nanouris@athens.gr
Τηλέφωνο: 210 5149940
 
Τσάκωνα Μάρθα
e-mail: m.tsakona@athens.gr
 
Παναγοπούλου Ελένη
e-mail: e.panagopoyloy@athens.gr
 
 
5η Δημοτική Κοινότητα
(Τμηματάρχης)
Νικολάου Κωνσταντίνος
e-mail:
Τηλέφωνο: 210 8646790
 
Γαλαντής Λουκάκης
e-mail: g.loykakis@athens.gr
 
Συντζουλάκη Ελισάβετ
e-mail: e.syntzoulaki@athens.gr
 
 
6η Δημοτική Κοινότητα
(Τμηματάρχης)
Αναγνωστοπούλου Σοφία
e-mail: s.anagnostopoyloy@athens.gr
Τηλέφωνο: 210 8668162 (εσωτ.15)
 
Νόνα Ελένη
e-mail: e.nona@athens.gr
 
Παρασκευοπούλου Μαρία
e-mail: m.paraskeyopoyloy@athens.gr
 
Φιορέντζη Μαρίνα
e-mail: m.fiorentzi@athens.gr
 
7η Δημοτική Κοινότητα
(Τμηματάρχης)
Μήτσης Νικόλαος
e-mail: n.mitsis@athens.gr
Τηλέφωνο: 210 6998832
 
Τσιγάλογλου Δημήτριος
e-mail: d.tsigalogloy@athens.gr
 
Βαλιώτη Αικατερίνη
e-mail: a.valioti@athens.gr
 
Λογοθετίδου Αικατερίνη
e-mail: a.logothetidoy@athens.gr
 
Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής Οδηγίες Δικαιολογητικά
Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης για την εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Οδηγίες Δικαιολογητικά

 

Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων
Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και Τ.Α.Π.      
Υπεύθυνοι:
Μπαρλαούρας Δημήτριος (Τμηματάρχης)
e-mail:
Τηλέφωνο: 210 5277280
 
Παπαθανασίου Αλέκα
e-mail: a.papathanasiou@athens.gr
Δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου Οδηγίες Δικαιολογητικά
Νέα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Οδηγίες Δικαιολογητικά
     
 
Τμήμα Αδειοδότησης Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου      
Υπεύθυνοι:
Κουτζούνη Αλεξάνδρα (Τμηματάρχης)
e-mail:  a.koutzouni@athens.gr
Τηλέφωνο: 210 5277201
 
Ρούσσης Δημήτριος
(ΥΠΑΙΘΡΙΟ-ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ/ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ)
e-mail: d.roussis@athens.gr
 
Αρμύρα Ελένη
(ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ/ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ)
e.armyra@athens.gr
 
Χονδρογιάννη Μαρία
(ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ))
m.xondrogianni@athens.gr
 
Πλιάτσικας Νίκος
(ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ/ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ/ΒΙΤΡΙΝΕΣ/ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΣΤΑΣΕΩΝ)
n.pliatsikas@athens.gr
 
Παρασκευάκη Γεωργία
(ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ/ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ)
g.paraskeyaki@athens.gr
 
Σαχάς Δημήτρης
(ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
d.saxas@athens.gr
 
Αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για εμπορεύματα - βιτρίνα -  τραπεζοκαθίσματα Οδηγίες Δικαιολογητικά
Αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου περιπτέρου (νέα εκμίσθωση ή τροποποίηση κοινόχρηστου χώρου) Οδηγίες Δικαιολογητικά
Αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου περιπτέρου (ανανέωση άδειας χωρίς τροποποίηση κοινόχρηστου χώρου) Οδηγίες Δικαιολογητικά
Αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση υγρών καυσίμων υπόγειων δεξαμενών ή/και για την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων εργασιών ή/και τιμοκαταλόγου Οδηγίες Δικαιολογητικά
Νέα άδεια  ή ανανέωση άδειας τοποθέτησης σκιαδίων και άλλων λειτουργικών διακοσμητικών στοιχείων Οδηγίες Δικαιολογητικά
Άδεια διαφήμισης για ιδιωτικά κτίρια ή οικόπεδα Οδηγίες Δικαιολογητικά
Άδεια διαφήμισης για περίπτερα Οδηγίες Δικαιολογητικά

 

Διεύθυνση Οικονομικών
Τμήμα Εσόδων      
Υπεύθυνοι:
Παφίτου Χριστίνα (Τμηματάρχης)
e-mail:
Τηλέφωνο: 210 5277316
 
 
Κωνσταντινιάκος Κωνσταντίνος 
e-mail: k.konstantiniakos@athens.gr
Κατάσταση ανεξόφλητων οφειλών του δημότη Οδηγίες Δικαιολογητικά

 

Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης
Τμήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων
     
Υπεύθυνοι:
Τσιμπλιάρης Κωνσταντίνος (Τμηματάρχης)
e-mail: k.tsimpliaris@athens.gr
Τηλέφωνο: 210 3470763
 

Καζάνη Θεοδώρα
e-mail: t.kazani@athens.gr

Σωτηρίου Άννα
email:a.sotiriou@athens.gr

Φούντας Λεωνίδας
email:l.fountas@athens.gr

Βεβαίωση απόσυρσης ή μη εγκαταλελειμμένου οχήματος Οδηγίες Δικαιολογητικά

 

Για τις Ηλεκτρονικές Πληρωμές, πατήστε εδώ.

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.