Ιστορικό Αρχείο Δήμου Αθηναίων

ΑΡΧΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ:

 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ:

1. Σχέδια - Χάρτες

 

2. Δημοτική Περιουσία

Αρχείο Δημοτικής Περιουσίας [κωδικός αναγνώρισης: GR HA-CA-DPER]

 

3. Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης

Αεροφωτογραφία Αθηνών, 1929 [κωδικός αναγνώρισης: GR HA-CA-AER]

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.