Με τη συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τον εθελοντισμό στο Δήμο Αθηναίων.
Τα στοιχεία που σας ζητάμε είναι χρήσιμα για την αξιοποίηση τόσο της διαθεσιμότητάς σας όσο και των ικανοτήτων σας σε εθελοντικές δράσεις.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Παρακαλώ συμπληρώστε το Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου ή Άδεια Παραμονής και επιλέξτε απο την λίστα τον τύπο.
Αποεπιλέξτε εφόσον δεν διαμένετε μόνιμα στην Ελλάδα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Συμπληρώστε την διεύθυνση στην μορφή "xxx@xxx.xx"
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Επιλέξτε απο την λίστα το επίπεδο της εκπαίδευσης σας.
Γλωσσομάθεια
Συμπληρώστε τις επιπλέον γλώσσες που γνωρίζετε και το επιπεδό σας
Συμπληρώστε τυχόν επιπλέον πρόσθετες ικανότητες, προσόντα και εμπειρία που διαθέτετε.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Παρακαλούμε περιγράψτε το πόσο συχνά μπορείτε να συνεισφέρετε, π.χ. 1-2 φορές την εβδομάδα, 5 φορές το μήνα, καλοκαιρινούς μήνες κ.λπ.
ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Παρακαλούμε επιλέξτε τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω πεδία ενδιαφέροντος.*
Συμπληρώστε άλλη/ες δραστηριότητα/ες που σας ενδιαφέρει/ουν ή εξειδίκευση κάποιας από τις ήδη αναφερόμενες.

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή και σωστά.

Γνωρίζω ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα παραμείνουν στο φορέα και αποδέχομαι ότι ο Δήμος Αθηναίων δύναται να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μου και ειδικότερα τα εδώ αναφερόμενα δεδομένα μου για τους σκοπούς οργάνωσης και πραγματοποίησης των εθελοντικών δράσεων.

Δεν υφίσταται σχέση εργασίας ή έργου μεταξύ εμού και του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Αθηναίων για τις εθελοντικές υπηρεσίες που προσφέρω.

Ουδεμία απαίτηση χρηματική ή άλλης αποζημίωσης έχω έναντι του Γραφείου Εθελοντισμού λόγω της ανάληψης των ανωτέρω αναφερόμενων εργασιών και της εθελοντικής μου προσφοράς σε αυτό.

Δηλώνω ότι δεν αντιμετωπίζω προβλήματα υγείας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την παροχή των ανωτέρω εθελοντικών υπηρεσιών.

Στις εργασίες στις οποίες συμμετέχω εθελοντικά το Γραφείο Εθελοντισμού θα μπορεί να αναγράφει το όνομά μου εφόσον το επιθυμώ και μετά από δήλωσή μου.

Το υλικό που το Γραφείο Εθελοντισμού μου παράσχει για την υλοποίηση των εργασιών που αναλαμβάνω καθώς και τα παραγόμενα αποτελέσματα και προϊόντα αυτών ανήκουν αποκλειστικά και μόνον στο Γραφείο και ως εκ τούτου δεν έχω κανένα δικαίωμα (συμπεριλαμβανομένων και των πνευματικών) χρήσης, δημοσίευσης, πώλησης ή άλλο επί αυτών.

Μετά το πέρας της εθελοντικής μου εργασίας υποχρεούμαι να επιστρέψω στο Γραφείο Εθελοντισμού το υλικό που μου έχει διατεθεί για το λόγο αυτό.

Κατά την διάρκεια υλοποίησης των εθελοντικών εργασιών που αναλαμβάνω, οφείλω να τηρώ τα χρονικά πλαίσια που μου έχουν τεθεί από τον Φορέα και να ακολουθώ τις σχετικές υποδείξεις και οδηγίες που μου δίνονται.

Το Γραφείο Εθελοντισμού έχει το δικαίωμα να με παύσει από τις αρμοδιότητές μου ή να αφαιρέσει τμήμα των εθελοντικών εργασιών που αναλαμβάνω.

Κανένα άλλο δικαίωμα ή απαίτηση έχω έναντι του Γραφείου Εθελοντισμού.

Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην παρούσα αίτηση θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς σε δράσεις – προγράμματα του Δήμου Αθηναίων.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων που θα καταχωρηθούν στην παρούσα αίτηση υπόκεινται στα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.