04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 13:31

Δήμος Αθηναίων: Ακόμη περισσότερη φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα και εμείς ανταποκρινόμαστε στο δικαίωμά τους αυτό

Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα των Αδέσποτων Ζώων δεν είναι για τον δήμο Αθηναίων μια απλή ημέρα γιορτής αλλά μία ημέρα ευθύνης και υπόμνησης των υποχρεώσεων που όλοι έχουν, πολίτες και πολιτεία, για την προστασία και τη φροντίδα τους.  

Η καταγραφή και η σταδιακή μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων, μέσω της στείρωσης, σήμανσης και υιοθεσίας τους από την μία πλευρά και η ευζωία τους, με την εξασφάλιση της κτηνιατρικής φροντίδας, τροφής και νερού  και οι παρεμβατικές δράσεις σε θέματα προστασίας τους από την άλλη, είναι οι δύο άξονες που κινείται η πολιτική του δήμου Αθηναίων. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενημέρωση και η καλλιέργεια συνείδησης υπεύθυνου ιδιοκτήτη ζώων συντροφιάς, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης, ενώ μεγάλη προσπάθεια γίνεται στην προώθηση της υιοθεσίας.

Ο δήμος Αθηναίων, με την ενεργή συμμετοχή της διεύθυνσης Αστικής Πανίδας και σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, συνέβαλε στην κατάρτιση και την εφαρμογή ενός σύγχρονου νομικού πλαισίου για την προστασία και την ευζωία των αδέσποτων αλλά και δεσποζόμενων ζώων, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του 2012.

«Τα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν την απήχηση των δράσεων του προγράμματος προστασίας αδέσποτων σκύλων, καθώς από την έναρξή του, πάνω από 6.500 αδέσποτα σκυλιά καταγράφηκαν, δέχτηκαν την απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. Από αυτά περίπου 2.000 υιοθετήθηκαν και απολαμβάνουν πλέον τη ζεστασιά της νέας τους οικογένειας» δηλώνει η αντιδήμαρχος Πρασίνου, Αστικής Πανίδας, Αστικής Ανθεκτικότητας και Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή Λενιώ Μυριβήλη.

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι :

• περισυλλογή

• καταγραφή

• σήμανση

• κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος υγείας

• αποπαρασίτωση

• στείρωση

• εμβολιασμός

• υιοθεσία ή επανατοποθέτηση των αδέσποτων σκύλων

Από το 2012 το πρόγραμμα επεκτάθηκε και στις αδέσποτες γάτες. Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο αριθμό των αδέσποτων γατών στην πόλη μας, η ένταξή τους στο πρόγραμμα γίνεται σταδιακά και υπό προϋποθέσεις. Προτεραιότητα δίνεται στα θηλυκά ζώα και ιδιαίτερα σε εκείνα που διαβιούν σε χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, σε τουριστικές περιοχές της Αθήνας, σε νοσοκομεία και σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος γενικότερα.

Περισυλλογή

Συνεργεία με ειδικά εκπαιδευμένους υπαλλήλους του Δήμου, είναι επιφορτισμένα με την περισυλλογή αδέσποτων ζώων και τη μεταφορά τους στο Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.), για την περαιτέρω εφαρμογή του προγράμματος. Κάθε συνεργείο διαθέτει όχημα με τα διακριτικά του Δήμου, ειδικά διαμορφωμένο και εξοπλισμένο και το προσωπικό που το στελεχώνει φροντίζει για την -όσο το δυνατόν- πιο προσεκτική και ασφαλή μεταφορά των ζώων στα κτηνιατρεία.

Καταγραφή και Σήμανση

Τα αδέσποτα ζώα που εντάσσονται στο πρόγραμμα καταγράφονται και σημαίνονται ηλεκτρονικά, με την χρήση microchip. To microchip που εμφυτεύεται στο αδέσποτο ζώο, φέρει έναν μοναδικό 16ψήφιο κωδικό ταυτοποίησης και είναι απόλυτα βιοσυμβατό. Επιπλέον γίνεται χρήση χρωματικού κώδικα στα περιλαίμια που φορούν για τον διαχωρισμό αρσενικών-θηλυκών αδέσποτων σκύλων (μπλε χρώματος για τα αρσενικά, κόκκινου χρώματος για τα θηλυκά), στα οποία αναγράφεται η ένδειξη: “Δήμος Αθηναίων – Εμβολιασμένο – Στειρωμένο”. Διευκρινίζεται ότι και οι δύο αυτοί τρόποι σήμανσης δεν είναι επιβλαβείς και δεν ενοχλούν τα ζώα. Όλα τα στοιχεία που αφορούν στο κάθε ενταγμένο στο πρόγραμμα ζώο (φωτογραφία, αύξων αριθμός καταγραφής, αριθμός microchip, ιατρικό ιστορικό κλπ), βρίσκονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων που διαχειρίζεται το Τμήμα Αστικής Πανίδας.

Στείρωση – Αποπαρασίτωση – Εμβολιασμός

Σε ένα διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό περισυλλέγονται ζώα, τα οποία μεταφέρονται στο Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.) Εκεί αποπαρασιτώνονται, εμβολιάζονται, στειρώνονται και τους παρέχεται η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα, ενώ όσα ζώα υποβάλλονται σε στείρωση ή λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις παραμένουν για κάποιο διάστημα προκειμένου να παρακολουθείται η μετεγχειρητική εξέλιξή τους. Μετά την ανάρρωση τους, τα ζώα επανατοποθετούνται στο αρχικό σημείο περισυλλογής τους, ως ο Νόμος ορίζει.

Περίθαλψη

Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων διενεργείται άμεσα, μετά τον εντοπισμό τους, από τα ειδικά συγκροτημένα για το σκοπό αυτό συνεργεία. Οι σκύλοι που εκάστοτε περισυλλέγονται, μεταφέρονται στο Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.) για παροχή των κατά περίπτωση απαιτούμενων κτηνιατρικών υπηρεσιών. Τα ζώα παραμένουν όσο διάστημα απαιτείται για την πλήρη ανάρρωσή τους στο ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. , ενώ μπορούν να υιοθετηθούν, καθώς ο χώρος λειτουργεί και ως «κέντρο υιοθεσίας», αφού είναι επισκέψιμος από όσους επιθυμούν να υιοθετήσουν έναν από τους αδέσποτους σκύλους της πόλης μας. Οι γάτες που εκάστοτε περισυλλέγονται, μεταφέρονται σε ανάδοχο κτηνίατρο με τον οποίο ο Δήμος Αθηναίων τηρεί σύμβαση παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Υιοθεσία – Επανατοποθέτηση

Η διαδικασία υιοθεσίας ενός αδέσποτου σκύλου είναι εύκολη και γρήγορη. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με μια υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής να υιοθετήσει ένα αδέσποτο ζώο.

Ο Δήμος Αθηναίων διατηρεί πάντα το δικαίωμα επικοινωνίας και ενημέρωσης για τις συνθήκες διαβίωσης του υιοθετημένου ζώου. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι  έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το ζώο που θα τους κρατήσει συντροφιά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr/stray_animals . Στην περίπτωση που κάποιος δημότης μας δεν έχει την δυνατότητα σύνδεσης με το internet ή δεν μπορεί να μεταβεί στο ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.» μπορεί να προσέλθει στα γραφεία του Τμήματος Αστικής Πανίδας, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, προκειμένου να μπορέσει να δει το ζώο στην βάση δεδομένων που έχει δημιουργήσει ο Δήμος και περιέχει όλα τα στοιχεία του αδέσποτου ζώου.

Τα αδέσποτα ζώα που προωθούνται για υιοθεσία είναι απολύτως υγιή, όπως έχει διαπιστωθεί από ιατρική εξέταση και αιματολογικές εξετάσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον πάσχουν από χρόνια και ανίατη ασθένεια ή για ανατομικούς λόγους και χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας, οι ανάδοχοι τυγχάνουν της υποστήριξης του Δήμου Αθηναίων στη φροντίδα αυτή. Όσοι ενδιαφέρονται να δώσουν μια ευκαιρία ζωής υιοθετώντας ένα ζώο, μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 3239201-202 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

Φροντίδα για την παροχή τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα

Για την επίβλεψη και την φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων, ο Δήμος Αθηναίων συνεργάζεται με τα τοπικά φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις.

Παράλληλα ο Δήμος Αθηναίων έχει τοποθετήσει 41 αυτόματες ποτίστρες για τα αδέσποτα ζώα, σε διάφορα σημεία της πόλης. Η επιλογή των σημείων έγινε σε συνεννόηση με φιλόζωους πολίτες, ώστε, ιδίως στην περίοδο του καλοκαιριού και των διακοπών, τα ζώα να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε σταθερά σημεία παροχής νερού. Επίσης έχουν δοθεί εντολές στους εργαζόμενους του Δήμου, που εργάζονται σε εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους, να παρακολουθούν και να φροντίζουν για την  άμεση παροχή νερού στα αδέσποτα ζώα που εντοπίζονται να κυκλοφορούν εκεί.

Ενημέρωση για αδέσποτα & δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του ζητήματος των αδέσποτων ζώων, ο Δήμος Αθηναίων  εντατικοποιεί τις προσπάθειές του επεκτείνοντας τις ώρες λειτουργίας του Τμήματος Αστικής Πανίδας καθημερινά από τις 07:00 πμ έως τις 10:00 μμ.

Ο κοινός στόχος για την προστασία και την ευζωία τόσο των αδέσποτων όσο και των δεσποζόμενων ζώων κάνει την προσπάθεια συλλογική και με την αρωγή του Δήμου Αθηναίων μπορεί κάθε δημότης ενεργά να συμβάλλει μέσω της εθελοντικής του δράσης.

Εάν εντοπίσετε αδέσποτο ζώο, το οποίο είναι άρρωστο  ή χτυπημένο καλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων 1595 ή στο 210 3239201 ή στείλτε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία του καταγγέλλοντος υπόκεινται στις διατάξεις του Nόμου περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και είναι στην διάθεση μόνο του Δήμου Αθηναίων και των ελεγκτικών Αρχών, προκειμένου να μπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγμή η ορθότητα των καταγγελλομένων.