17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 08:22

Ανακοίνωση για επανεγγραφές παιδιών που έχουν γεννηθεί το έτος 2016, στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, για την περίοδο 2020-2021

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες,

Σύμφωνα με το νόμο υπ΄ αριθμ. 4704 τεύχος πρώτο Αρ. Φύλλου 133/14-7-20 άρθρο 34 «Ρύθμιση Θεμάτων δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης», ο Δήμος Αθηναίων για το Σχολικό Έτος 2020-2021, εξαιρείται της εφαρμογής της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος 2016 και ήταν εγγεγραμμένα την περίοδο 2019-2020 στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, να υποβάλλουν αίτηση επανεγγραφής. Το ίδιο ισχύει και για τα αδέλφια αυτών, τα οποία πρόκειται να εγγραφούν για πρώτη φορά.

Οι αιτήσεις επανεγγραφών, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α. (https://www.dbda.gr/) και αφορούν:

  • Νήπια, γεννημένα το έτος 2016 (για επανεγγραφή)

ενώ για τα αδέλφια αυτών:

  • Βρέφη, γεννημένα από την 01/04/2018 έως και την 31/03/2020

  • Νήπια, γεννημένα το έτος 2017 και έως την 31/03/2018

Λόγω πληρότητας, εξαιρούνται από τις αιτήσεις εγγραφών οι Παιδικοί Σταθμοί:

1 Δ.Κ. Μαυρομιχάλη

1 Δ.Κ. Νοταρά & Δεληγιάννη

3 Δ.Κ. Κυκλώπων

5 Δ.Κ. Αγίας Λαύρας

5 Δ.Κ. Ροστάν & Πολυλά

  • Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Επανεγγραφής: 23/7/2020 έως 30/7/2020

  • Καταληκτική ημερομηνία Αποστολής Δικαιολογητικών: 31/7/2020 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς (courier).

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε εδώ.