τελευταία νέα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΕΧΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΕΙ:
  • ΠΟΙΟΣ
  • x Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής & Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης