31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 08:55

Αλλαγή μέλους Δ.Σ. του ιδρύματος «Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών»

Απόφαση δημάρχου για την αλλαγή μέλους του Δ.Σ. του ιδρύματος «Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών»