09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 09:43

Αλλαγή μέλους Δ.Σ. του ιδρύματος «Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών»

Απόφαση δημάρχου για την αλλαγή μέλους του Δ.Σ. του ιδρύματος «Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών»