Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων εγγραφών συνολικού ποσού 1.755,00€ που βεβαιώθηκαν σε διάφορους υπόχρεους από παραβάσεις ΚΟΚ, λόγω εξόφλησης εντός δεκαημέρου
Θέμα: Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων εγγραφών συνολικού ποσού 1.755,00€ που βεβαιώθηκαν σε διάφορους υπόχρεους από παραβάσεις ΚΟΚ, λόγω εξόφλησης εντός δεκαημέρου
Ημ/νια: 05/05/2019 12:38:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗ4ΣΩ6Μ-61Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του υπ΄αριθμ. ΥΖΑ 6380 οχήματος, ατόμου με αναπηρία, στην οδό Κοδριγκτώνος 65, που είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 3004/1997 απόφαση της Τροχαίας Αττικής, λόγω πώλησης του οχήματος
Θέμα: Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του υπ΄αριθμ. ΥΖΑ 6380 οχήματος, ατόμου με αναπηρία, στην οδό Κοδριγκτώνος 65, που είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 3004/1997 απόφαση της Τροχαίας Αττικής, λόγω πώλησης του οχήματος
Ημ/νια: 05/05/2019 12:38:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΓΘΩ6Μ-0ΚΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων εγγραφών συνολικού ποσού 3.120,00€ που βεβαιώθηκαν σε διάφορους υπόχρεους από παραβάσεις ΚΟΚ, λόγω εσφαλμένων εγγραφών
Θέμα: Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων εγγραφών συνολικού ποσού 3.120,00€ που βεβαιώθηκαν σε διάφορους υπόχρεους από παραβάσεις ΚΟΚ, λόγω εσφαλμένων εγγραφών
Ημ/νια: 05/05/2019 12:34:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕ8ΩΩ6Μ-44Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση διαγραφή διαφόρων εγγραφών (προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής), συνολικού ποσού 229,44 € που βεβαιώθηκαν σε βάρος του κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή ΚΟΚ
Θέμα: Έγκριση διαγραφή διαφόρων εγγραφών (προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής), συνολικού ποσού 229,44 € που βεβαιώθηκαν σε βάρος του κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή ΚΟΚ
Ημ/νια: 05/05/2019 12:33:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Φ0ΑΩ6Μ-Λ7Ξ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση Α) του ανοίγματος νέου τραπεζικού λογαριασμού και Β) της τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 481/2019 ΑΔΣ, ως προς τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής έργου (ΕΠΠΕ) για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συ
Θέμα: Έγκριση Α) του ανοίγματος νέου τραπεζικού λογαριασμού και Β) της τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 481/2019 ΑΔΣ, ως προς τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής έργου (ΕΠΠΕ) για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Αθήνας (Πολυδύναμα)» MIS 5029634
Ημ/νια: 05/05/2019 12:30:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Γ5ΨΩ6Μ-ΗΘΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 03/05/2019 17:47:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Β4ΤΖΩ6Μ-Ω2Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΑ για την καταβολή στούς δικαιούχους το επίδομα ομογενών - προσφύγων.
Θέμα: ΑΔΑ για την καταβολή στούς δικαιούχους το επίδομα ομογενών - προσφύγων.
Ημ/νια: 03/05/2019 17:45:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩ6Μ-74Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΑ για την καταβολή στούς δικαιούχους το επίδομα απροστάτευτων παιδιών.
Θέμα: ΑΔΑ για την καταβολή στούς δικαιούχους το επίδομα απροστάτευτων παιδιών.
Ημ/νια: 03/05/2019 17:43:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩ6Μ-04Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΑ για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης των ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας.
Θέμα: ΑΔΑ για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης των ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας.
Ημ/νια: 03/05/2019 17:43:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩ6Μ-Η1Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΑ για την καταβολή στούς δικαιούχους το επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης - σπαστικά.
Θέμα: ΑΔΑ για την καταβολή στούς δικαιούχους το επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης - σπαστικά.
Ημ/νια: 03/05/2019 17:42:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩ6Μ-Υ50
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΑ για την καταβολή στους δικαιούχους το επίδομα παραπληγικών - τετραπληγικών Δημοσίου.
Θέμα: ΑΔΑ για την καταβολή στους δικαιούχους το επίδομα παραπληγικών - τετραπληγικών Δημοσίου.
Ημ/νια: 03/05/2019 17:42:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩ6Μ-3Β3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΑ για την καταβολή στούς δικαιούχους το επίδομα μητρότητας.
Θέμα: ΑΔΑ για την καταβολή στούς δικαιούχους το επίδομα μητρότητας.
Ημ/νια: 03/05/2019 17:42:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩ6Μ-Α29
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΑ για την καταβολή στους δικαιούχους το επίδομα αιματολογικών νοσημάτων - αιμολυτική αναιμία - αιμορροφυλία, AIDS.
Θέμα: ΑΔΑ για την καταβολή στους δικαιούχους το επίδομα αιματολογικών νοσημάτων - αιμολυτική αναιμία - αιμορροφυλία, AIDS.
Ημ/νια: 03/05/2019 17:41:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩ6Μ-Σ9Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΑ για την καταβολή στούς δικαιούχους το επίδομα Χανσενικών.
Θέμα: ΑΔΑ για την καταβολή στούς δικαιούχους το επίδομα Χανσενικών.
Ημ/νια: 03/05/2019 17:41:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩ6Μ-ΧΨΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΑ για την καταβολή επιδόματος κίνησης σε παραπληγικούς - τετραπληγικούς - ακρωτηριασμένους.
Θέμα: ΑΔΑ για την καταβολή επιδόματος κίνησης σε παραπληγικούς - τετραπληγικούς - ακρωτηριασμένους.
Ημ/νια: 03/05/2019 17:41:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩ6Μ-ΥΓ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 03/05/2019 17:47:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Β4ΤΖΩ6Μ-Ω2Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΑ για την καταβολή στούς δικαιούχους το επίδομα ομογενών - προσφύγων.
Θέμα: ΑΔΑ για την καταβολή στούς δικαιούχους το επίδομα ομογενών - προσφύγων.
Ημ/νια: 03/05/2019 17:45:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩ6Μ-74Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΑ για την καταβολή στούς δικαιούχους το επίδομα απροστάτευτων παιδιών.
Θέμα: ΑΔΑ για την καταβολή στούς δικαιούχους το επίδομα απροστάτευτων παιδιών.
Ημ/νια: 03/05/2019 17:43:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩ6Μ-04Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΑ για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης των ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας.
Θέμα: ΑΔΑ για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης των ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας.
Ημ/νια: 03/05/2019 17:43:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩ6Μ-Η1Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΑ για την καταβολή στούς δικαιούχους το επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης - σπαστικά.
Θέμα: ΑΔΑ για την καταβολή στούς δικαιούχους το επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης - σπαστικά.
Ημ/νια: 03/05/2019 17:42:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩ6Μ-Υ50
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.