Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για τη μονοετή εκμίσθωση του στεγασμένου χώρου του κυλικείου Α που βρίσκεται στις Παιδικές εξοχές Αγίου Ανδρέα, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 3.000,00€ το μήνα
Θέμα: Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για τη μονοετή εκμίσθωση του στεγασμένου χώρου του κυλικείου Α που βρίσκεται στις Παιδικές εξοχές Αγίου Ανδρέα, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 3.000,00€ το μήνα
Ημ/νια: 09/05/2019 13:11:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 67Α3Ω6Μ-797
Κατηγορίες: Διαύγεια
Επιστροφή του αιτήματος για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος (αναψυκτήριο) που βρίσκεται επί της Β.Γεωργίου στην Πλατεία Συντάγματος, ως προς α) το ποσό εκκίνησης από 16.640,
Θέμα: Επιστροφή του αιτήματος για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος (αναψυκτήριο) που βρίσκεται επί της Β.Γεωργίου στην Πλατεία Συντάγματος, ως προς α) το ποσό εκκίνησης από 16.640,00€ σε 13.310,00€ τον μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών και β) το άρθρο 10 των όρων διακήρυξης
Ημ/νια: 09/05/2019 13:07:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΕ9Ω6Μ-7Χ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Μετακίνηση εντός έδρας υπαλλήλων της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής για το μήνα Μάιο 2019
Θέμα: Μετακίνηση εντός έδρας υπαλλήλων της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής για το μήνα Μάιο 2019
Ημ/νια: 09/05/2019 11:41:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 69ΦΤΩ6Μ-ΥΒΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό της υπαλλήλου κ. ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΚΑΚΡΙΔΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ποσού 2.163,15€ που αφορά στη διαφορά που προκύπτει, για το χρονικό διάστημα 13 μηνών συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας, μεταξύ του επιδόμ
Θέμα: Έγκριση του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό της υπαλλήλου κ. ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΚΑΚΡΙΔΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ποσού 2.163,15€ που αφορά στη διαφορά που προκύπτει, για το χρονικό διάστημα 13 μηνών συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας, μεταξύ του επιδόματος ευθύνης Προϊσταμένης Τμήματος που λάμβανε και του επιδόματος ευθύνης Προϊσταμένης Διεύθυνσης.
Ημ/νια: 09/05/2019 11:21:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΚΒΩ6Μ-ΜΓ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Καθορισμός όρων, έγκριση ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνικών προδιαγραφών καθώς και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε
Θέμα: Καθορισμός όρων, έγκριση ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνικών προδιαγραφών καθώς και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ – ΘΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΛΗΣ, ΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΝΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 588.429,60€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%
Ημ/νια: 09/05/2019 10:58:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 62ΙΡΩ6Μ-4Ο7
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 17 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 420,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκ
Θέμα: φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 17 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 420,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 08/05/2019 16:24:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΠΩ5Ω6Μ-ΒΜΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 17 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 420,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκ
Θέμα: φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 17 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 420,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 08/05/2019 16:24:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΠΩ5Ω6Μ-ΒΜΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 14 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 520,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκ
Θέμα: φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 14 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 520,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 08/05/2019 16:23:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3Ξ9Ω6Μ-0ΩΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 14 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 520,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκ
Θέμα: φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 14 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 520,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 08/05/2019 16:23:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3Ξ9Ω6Μ-0ΩΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 44 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκ
Θέμα: φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 44 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 08/05/2019 16:22:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ76ΩΩ6Μ-ΦΘ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 44 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκ
Θέμα: φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 44 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 08/05/2019 16:22:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ76ΩΩ6Μ-ΦΘ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 37 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 380,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκ
Θέμα: φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 37 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 380,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 08/05/2019 16:20:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ66ΕΩ6Μ-Υ06
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 37 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 380,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκ
Θέμα: φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 37 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 380,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 08/05/2019 16:20:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ66ΕΩ6Μ-Υ06
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 2 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 380,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκά
Θέμα: φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 2 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 380,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 08/05/2019 16:19:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΦΣΩ6Μ-Κ0Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 2 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 380,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκά
Θέμα: φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 2 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 380,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 08/05/2019 16:19:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΦΣΩ6Μ-Κ0Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 66 καταστήματος – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει επιφάνεια 20,78 τ.μ. ισόγειο, 20,65 τ.μ. πατάρι και 20,65 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκί
Θέμα: φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 66 καταστήματος – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει επιφάνεια 20,78 τ.μ. ισόγειο, 20,65 τ.μ. πατάρι και 20,65 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.690,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 08/05/2019 16:18:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩ69Ω6Μ-ΛΗΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 66 καταστήματος – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει επιφάνεια 20,78 τ.μ. ισόγειο, 20,65 τ.μ. πατάρι και 20,65 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκί
Θέμα: φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 66 καταστήματος – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει επιφάνεια 20,78 τ.μ. ισόγειο, 20,65 τ.μ. πατάρι και 20,65 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.690,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 08/05/2019 16:18:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩ69Ω6Μ-ΛΗΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 52 καταστήματος – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει επιφάνεια 21,04 τ.μ. ισόγειο, 20,88 τ.μ. πατάρι και 17,77 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκί
Θέμα: φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 52 καταστήματος – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει επιφάνεια 21,04 τ.μ. ισόγειο, 20,88 τ.μ. πατάρι και 17,77 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.550,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 08/05/2019 16:17:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡΑΦΩ6Μ-ΣΗΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 52 καταστήματος – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει επιφάνεια 21,04 τ.μ. ισόγειο, 20,88 τ.μ. πατάρι και 17,77 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκί
Θέμα: φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 52 καταστήματος – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει επιφάνεια 21,04 τ.μ. ισόγειο, 20,88 τ.μ. πατάρι και 17,77 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.550,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 08/05/2019 16:17:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡΑΦΩ6Μ-ΣΗΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 45 καταστήματος – κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει επιφάνεια 22,14 τ.μ. ισόγειο, 22,14 τ.μ. πατάρι και 16,95 τ.μ. υπόγειο,
Θέμα: φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 45 καταστήματος – κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει επιφάνεια 22,14 τ.μ. ισόγειο, 22,14 τ.μ. πατάρι και 16,95 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 740,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 08/05/2019 16:15:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΘΛΩ6Μ-ΖΧΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.