Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Έγκριση Α. παραχώρησης σχολικών χώρων για την πραγματοποίηση δράσεων και Β. της συμμετοχής ή μη των φορέων, σύμφωνα με την 2074/2018 Α.Δ.Σ., στα λειτουργικά έξοδα των σχολείων.
Θέμα: Έγκριση Α. παραχώρησης σχολικών χώρων για την πραγματοποίηση δράσεων και Β. της συμμετοχής ή μη των φορέων, σύμφωνα με την 2074/2018 Α.Δ.Σ., στα λειτουργικά έξοδα των σχολείων.
Ημ/νια: 06/03/2019 15:39:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΑΨΩ6Μ-ΑΑΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση α. της σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα για την υλοποίηση του έργου NextGEN που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “HORIZON 2020” και β. της επιτροπής αξιολόγησης των αιτούντων και τελικής επιλογής υποψηφίων γι
Θέμα: Έγκριση α. της σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα για την υλοποίηση του έργου NextGEN που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “HORIZON 2020” και β. της επιτροπής αξιολόγησης των αιτούντων και τελικής επιλογής υποψηφίων για το έργο NextGEN που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “HORIZON 2020”
Ημ/νια: 06/03/2019 15:36:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΛ6Ω6Μ-ΗΡΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση ψηφίσματος για τη στήριξη της κινητοποίησης της Ένωσης Γυναικών Εργαζομένων της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, στις 8-3-2019 στην Πλατεία Κλαυθμώνος
Θέμα: Έγκριση ψηφίσματος για τη στήριξη της κινητοποίησης της Ένωσης Γυναικών Εργαζομένων της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, στις 8-3-2019 στην Πλατεία Κλαυθμώνος και ώρα 14:00.
Ημ/νια: 06/03/2019 15:33:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΖ14Ω6Μ-0ΑΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος “ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ”.
Θέμα: Έγκριση για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος “ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ”.
Ημ/νια: 06/03/2019 15:31:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΨ0Ω6Μ-4Γ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη δωρεάν χορήγηση εκατό (100) θάμνων στο Δήμο Καισαριανής Αττικής από το φυτώριο του Δήμου Αθηναίων
Θέμα: Έγκριση για τη δωρεάν χορήγηση εκατό (100) θάμνων στο Δήμο Καισαριανής Αττικής από το φυτώριο του Δήμου Αθηναίων
Ημ/νια: 06/03/2019 15:29:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨ1ΚΩ6Μ-ΕΞΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για Α. την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του έργου της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής «Επεμβάσεις σε δημοτικούς, βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την προσαρμογή τους στο Π.Δ. 99/2017», συνολικού προϋπολογισμού 2.275.000,00 €,
Θέμα: Έγκριση για Α. την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του έργου της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής «Επεμβάσεις σε δημοτικούς, βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την προσαρμογή τους στο Π.Δ. 99/2017», συνολικού προϋπολογισμού 2.275.000,00 €, στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 31630/28-6-2018 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Β. την αποδοχή της κάλυψης της οικονομικής διαφοράς των 817.000,00€ του ανωτέρω έργου, από Ιδίους Πόρους του Δήμου Αθηναίων.
Ημ/νια: 06/03/2019 15:26:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΥΥ4Ω6Μ-0Λ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων στην 1η Δημοτική Κοινότητα” (ΑΜ 1/2013)
Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων στην 1η Δημοτική Κοινότητα” (ΑΜ 1/2013)
Ημ/νια: 06/03/2019 15:21:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΔ5Ω6Μ-Κ8Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Αθηναίων ως επίσημος εταίρος στην υπό χρηματοδότηση πρόταση Έργου με τίτλο «SISUSTUS – Strengthening“EU-CELAC” international cooperation on sustainable urbanisation:nature-based solutions for restoration and rehabilitatio
Θέμα: Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Αθηναίων ως επίσημος εταίρος στην υπό χρηματοδότηση πρόταση Έργου με τίτλο «SISUSTUS – Strengthening“EU-CELAC” international cooperation on sustainable urbanisation:nature-based solutions for restoration and rehabilitation of urban ecosystems» με τη συνολική συμμετοχή 25 εταίρων (8 εκ των οποίων προέρχονται από κυβερνητικούς φορείς σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Η2020 υπό τη θεματική ενότητα “SC5-13-2018-2019 – Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την αειφόρο αστικοποίηση: Λύσεις με βάση τη Φύση (Nature Based Solutions NBS) για την αποκατάσταση και την επανόρθωση των αστικών οικοσυστημάτων”
Ημ/νια: 06/03/2019 15:17:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛΥΞΩ6Μ-5ΘΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής
Ημ/νια: 06/03/2019 15:15:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 965ΥΩ6Μ-ΣΥΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την συμπληρωματική κατανομή έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων
Θέμα: Έγκριση για την συμπληρωματική κατανομή έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων
Ημ/νια: 06/03/2019 15:09:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟ3ΞΩ6Μ-1ΥΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2019
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2019
Ημ/νια: 05/03/2019 15:53:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ5ΨΠΩ6Μ-Υ1Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2019
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2019
Ημ/νια: 05/03/2019 15:46:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΓ2Ω6Μ-ΗΧΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας για τους μήνες Μάρτιο έτους 2019
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας για τους μήνες Μάρτιο έτους 2019
Ημ/νια: 05/03/2019 15:22:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΖ7Ω6Μ-ΓΨ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Πρόσκληση για τον καθορισμό συμπληρωματικών ειδικών όρων, περιορισμών δόμησης και χρήσης που αφορούν στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Βλαχάβα 4 (Ο.Τ. 43) του Δήμου Αθηναίων
Θέμα: Πρόσκληση για τον καθορισμό συμπληρωματικών ειδικών όρων, περιορισμών δόμησης και χρήσης που αφορούν στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Βλαχάβα 4 (Ο.Τ. 43) του Δήμου Αθηναίων
Ημ/νια: 05/03/2019 15:19:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΧΟΩ6Μ-ΓΗΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας για τους μήνες Μάρτιο έτους 2019
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας για τους μήνες Μάρτιο έτους 2019
Ημ/νια: 05/03/2019 15:14:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΨ0Ω6Μ-236
Κατηγορίες: Διαύγεια
Για την ανάγκη αντιμετώπισης της δαπάνης για την μισθοδοσία εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων χρονικού διαστήματος από Νοέμβριο 2018 έως και Δεκέμβριο 2019 για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "CURING THE LIMBO"
Θέμα: Για την ανάγκη αντιμετώπισης της δαπάνης για την μισθοδοσία εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων χρονικού διαστήματος από Νοέμβριο 2018 έως και Δεκέμβριο 2019 για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "CURING THE LIMBO"
Ημ/νια: 05/03/2019 14:55:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧ9ΗΩ6Μ-ΗΧΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
'Εγκριση για τη διαγραφή διαφόρων εγγραφών συνολικού ποσού 2.700,00 € που βεβαιώθηκαν σε βάρος διαφόρων υπόχρεων από παραβάσεις ΚΟΚ και την επαναβεβαίωση στους πραγματικούς υπόχρεους
Θέμα: 'Εγκριση για τη διαγραφή διαφόρων εγγραφών συνολικού ποσού 2.700,00 € που βεβαιώθηκαν σε βάρος διαφόρων υπόχρεων από παραβάσεις ΚΟΚ και την επαναβεβαίωση στους πραγματικούς υπόχρεους
Ημ/νια: 05/03/2019 14:17:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Π5ΨΩ6Μ-ΛΤ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων φορολογικών εγγραφών συνολικού ποσού 1.600,00€ που βεβαιώθηκαν σε βάρος του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΥΛΙΑ από παραβάσεις ΚΟΚ, λόγω εσφαλμένων εγγραφών.
Θέμα: Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων φορολογικών εγγραφών συνολικού ποσού 1.600,00€ που βεβαιώθηκαν σε βάρος του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΥΛΙΑ από παραβάσεις ΚΟΚ, λόγω εσφαλμένων εγγραφών.
Ημ/νια: 05/03/2019 14:17:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΝ4Ω6Μ-ΒΞΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη διαγραφή της φορολογικής εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 81700/2013/2018 ποσού 80,00€ που βεβαιώθηκε σε βάρος της κας ΜΑΡΙΑΣ ΚΑÏΤΖΗ από παράβαση ΚΟΚ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής.
Θέμα: Έγκριση για τη διαγραφή της φορολογικής εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 81700/2013/2018 ποσού 80,00€ που βεβαιώθηκε σε βάρος της κας ΜΑΡΙΑΣ ΚΑÏΤΖΗ από παράβαση ΚΟΚ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής.
Ημ/νια: 05/03/2019 14:14:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑ2ΥΩ6Μ-Λ5Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη διαγραφή της φορολογικής εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 94066/2013/2018 ποσού 80,00 € που βεβαιώθηκε σε βάρος της κας ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ από παράβαση ΚΟΚ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής.
Θέμα: Έγκριση για τη διαγραφή της φορολογικής εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 94066/2013/2018 ποσού 80,00 € που βεβαιώθηκε σε βάρος της κας ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ από παράβαση ΚΟΚ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής.
Ημ/νια: 05/03/2019 14:12:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛ5ΑΩ6Μ-ΥΧΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.