Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών μέσω Εκτελεστικής Σύμβασης
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών μέσω Εκτελεστικής Σύμβασης
Ημ/νια: 29/01/2019 15:28:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Τ9ΟΩ6Μ-Χ84
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την προμήθεια συσσωρευτών
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την προμήθεια συσσωρευτών
Ημ/νια: 29/01/2019 15:26:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΨΥΩ6Μ-Χ6Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια βουρτσών για σάρωθρα
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια βουρτσών για σάρωθρα
Ημ/νια: 29/01/2019 15:23:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΗΑΞΩ6Μ-ΧΜΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
δαπάνη καταβολής επιδικασθείσας αποζημίωσης κ δικαστικής δαπάνης στην εταιρεία ΕΟΕΣ σύμφωνα με την αριθ. 11203/2017 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
Θέμα: δαπάνη καταβολής επιδικασθείσας αποζημίωσης κ δικαστικής δαπάνης στην εταιρεία ΕΟΕΣ σύμφωνα με την αριθ. 11203/2017 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
Ημ/νια: 29/01/2019 15:16:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω57ΘΩ6Μ-ΒΝΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
δαπάνη καταβολής επιδικασθέντων τόκων υπερημερίας στην εταιρεία ΕΟΕΣ σύμφωνα με την αριθ.11203/2017 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Θέμα: δαπάνη καταβολής επιδικασθέντων τόκων υπερημερίας στην εταιρεία ΕΟΕΣ σύμφωνα με την αριθ.11203/2017 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Ημ/νια: 29/01/2019 15:13:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓΗ5Ω6Μ-ΤΝ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης για παροχή υπηρεσιών ταυτόχρονης διερμηνείας, από/προς ελληνικά-αγγλικά και τον απαραίτητο εξοπλισμό, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Συνεδρίου για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης για παροχή υπηρεσιών ταυτόχρονης διερμηνείας, από/προς ελληνικά-αγγλικά και τον απαραίτητο εξοπλισμό, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Συνεδρίου για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων
Ημ/νια: 29/01/2019 15:12:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΔΕΩ6Μ-Μ16
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ) 4ης Δ.Κ.
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ) 4ης Δ.Κ.
Ημ/νια: 28/01/2019 16:22:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ν6ΖΩ6Μ-ΡΑΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για έκδοση ΧΕΠ
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για έκδοση ΧΕΠ
Ημ/νια: 28/01/2019 16:01:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜΜ1Ω6Μ-ΨΧ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση άσκησης πρόσθετης παρέμβασης υπέρ της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΡΑΣΤΑΚΟΥ: α) στη δίκη που άνοιξε με τη με ΓΑΚ 113904 και ΕΑΚ 11763/05.12.2018 αγωγή της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) και β) κατά την εκδίκαση της αίτηση
Θέμα: Έγκριση άσκησης πρόσθετης παρέμβασης υπέρ της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΡΑΣΤΑΚΟΥ: α) στη δίκη που άνοιξε με τη με ΓΑΚ 113904 και ΕΑΚ 11763/05.12.2018 αγωγή της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) και β) κατά την εκδίκαση της αίτησης της ιδίας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) με ΓΑΚ 113771 και ΕΑΚ 12779/04.12.2018, κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 08.02.2019 ή μετά από οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση
Ημ/νια: 28/01/2019 14:57:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΞΨΞΩ6Μ-Π53
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση άσκησης πρόσθετης παρέμβασης υπέρ της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΡΑΣΤΑΚΟΥ στη δίκη που άνοιξε με ΓΑΚ 10665/05.11.2018 και ΕΑΚ 1032/05.11.2018 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία)
Θέμα: Έγκριση άσκησης πρόσθετης παρέμβασης υπέρ της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΡΑΣΤΑΚΟΥ στη δίκη που άνοιξε με ΓΑΚ 10665/05.11.2018 και ΕΑΚ 1032/05.11.2018 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία)
Ημ/νια: 28/01/2019 14:55:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω31ΑΩ6Μ-ΞΞΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση μη άσκησης του ενδίκου μέσου της έφεσης ή της αναίρεσης κατά της με αριθμό Α20385/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 25ο Μονομελές)
Θέμα: Έγκριση μη άσκησης του ενδίκου μέσου της έφεσης ή της αναίρεσης κατά της με αριθμό Α20385/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 25ο Μονομελές)
Ημ/νια: 28/01/2019 14:53:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΖΜΩ6Μ-Ξ2Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση μη άσκησης του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της με αριθμό 4291/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 13ο Τριμελές)
Θέμα: Έγκριση μη άσκησης του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της με αριθμό 4291/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 13ο Τριμελές)
Ημ/νια: 28/01/2019 14:51:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΟ5Ω6Μ-ΓΤΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση άσκησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά των ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ κλπ (σύνολο 21) και κατά της με αριθμό 3954/2018 απόφασης του 3ου Τμήματος του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών
Θέμα: Έγκριση άσκησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά των ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ κλπ (σύνολο 21) και κατά της με αριθμό 3954/2018 απόφασης του 3ου Τμήματος του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών
Ημ/νια: 28/01/2019 14:48:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Ρ2ΖΩ6Μ-2ΟΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 397/2018
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 397/2018
Ημ/νια: 28/01/2019 14:21:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Χ5ΝΩ6Μ-ΞΒ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 1.000.000,00 € (ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΥΡ.) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του %ήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 64, ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ Ε
Θέμα: έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 1.000.000,00 € (ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΥΡ.) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του %ήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 64, ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Π%Ε - ΕΣΠΑ - 72 Κ.Α 7322.047 <<Αναβάθμιση υποδομών Εθνικού Κήπου MIS 5030533>> για την εκτέλεση του έργου "Αναβάθμιση Υποδομών Εθνικού Κήπου MIS 5030533" συν. Προϋπ/γισμού 4.200.000,00 €, ως εξής: 1.000.000,00€ για το οικονομικό έτος 2019 & συμπληρωματική δέσμευση 1.000.000,00 € για το οικονομικό έτος 2020 (σύνολο 2020: 3.200.00,00 €)
Ημ/νια: 28/01/2019 14:14:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦ1ΛΩ6Μ-658
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προμήθεια στολών και υποδημάτων Δημοτικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας στολών ειδών και υποδημάτων καθώς και κρανών και στολών μοτοσικλετιστών για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.
Θέμα: Προμήθεια στολών και υποδημάτων Δημοτικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας στολών ειδών και υποδημάτων καθώς και κρανών και στολών μοτοσικλετιστών για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.
Ημ/νια: 28/01/2019 13:46:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞ42Ω6Μ-2Χ1
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.