Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
7Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 7Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 29/11/2018 13:06:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΧΣ9Ω6Μ-ΜΕΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
6Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 6Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 29/11/2018 13:03:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΞΨΩ6Μ-ΤΤΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
6Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 6Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 29/11/2018 13:03:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΞΨΩ6Μ-ΤΤΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 1000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 1000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ημ/νια: 29/11/2018 12:42:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦ7ΕΩ6Μ-Δ3Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 1000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 1000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ημ/νια: 29/11/2018 12:42:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦ7ΕΩ6Μ-Δ3Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 1000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΑΝΟΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 1000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΑΝΟΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ
Ημ/νια: 29/11/2018 12:39:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦΚΜΩ6Μ-Ν34
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 1000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΑΝΟΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 1000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΑΝΟΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ
Ημ/νια: 29/11/2018 12:39:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦΚΜΩ6Μ-Ν34
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟ 01/11/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/06/2019 ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟ 01/11/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/06/2019 ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ.
Ημ/νια: 28/11/2018 13:42:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦ50Ω6Μ-ΞΑΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια ελαστικών
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια ελαστικών
Ημ/νια: 28/11/2018 13:39:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΑΧ7Ω6Μ-Ζ9Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ημ/νια: 28/11/2018 13:20:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΣΛΩ6Μ-Ε1Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ-Τ.Α.Π
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ-Τ.Α.Π
Ημ/νια: 28/11/2018 13:15:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ι8ΞΩ6Μ-Ξ3Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΠΟΣΟΥ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΠΟΣΟΥ
Ημ/νια: 28/11/2018 13:11:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Η9ΘΩ6Μ-ΖΥΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 28/11/2018 13:08:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΞΣΩ6Μ-Τ0Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ << ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ : ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ>>
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ << ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ : ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ>>
Ημ/νια: 28/11/2018 13:03:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΖΠΩ6Μ-22Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Καθημερινότητας και Πολιτικής Προστασίας για το μήνα Δεκέμβριο , έτους 2018.
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Καθημερινότητας και Πολιτικής Προστασίας για το μήνα Δεκέμβριο , έτους 2018.
Ημ/νια: 28/11/2018 13:03:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΙΝΩ6Μ-3Ψ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ-Τ.Α.Π
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ-Τ.Α.Π
Ημ/νια: 28/11/2018 13:00:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΛΛΩ6Μ-7ΡΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ-Τ.Α.Π
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ-Τ.Α.Π
Ημ/νια: 28/11/2018 12:56:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΗ6Ω6Μ-ΚΤ1
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.