Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.200,00 € για την καταβολή δικαστικών εξόδων σύμφωνα με την 2529/2017 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.200,00 € για την καταβολή δικαστικών εξόδων σύμφωνα με την 2529/2017 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
Ημ/νια: 19/10/2018 15:55:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Υ4ΙΩ6Μ-255
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 21.167,77 γαι καταβολή νόμιμων τόκων σύμφωνα με την 2529/2017 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 21.167,77 γαι καταβολή νόμιμων τόκων σύμφωνα με την 2529/2017 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
Ημ/νια: 19/10/2018 15:40:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΖΩΩ6Μ-ΙΣ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Επισκευή 3 Μηχανών Καταμέτρησης και ελέγχου γνησιότητας χαρτονομισμάτων του Ευρώ
Θέμα: Επισκευή 3 Μηχανών Καταμέτρησης και ελέγχου γνησιότητας χαρτονομισμάτων του Ευρώ
Ημ/νια: 19/10/2018 15:36:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣΕ0Ω6Μ-ΟΩΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 25.135,78 € για αποζημίωση χρήσης οικοπεδικής έκτασης επί των οδών Φρύνωνος-Λυκόφρωνος
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 25.135,78 € για αποζημίωση χρήσης οικοπεδικής έκτασης επί των οδών Φρύνωνος-Λυκόφρωνος
Ημ/νια: 19/10/2018 15:31:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦ4ΛΩ6Μ-Φ1Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 300 € για δικαστικά έξοδα
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 300 € για δικαστικά έξοδα
Ημ/νια: 19/10/2018 15:20:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΖΚΑΩ6Μ-ΖΞΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ Απομείωσης πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μείωση των εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «Κατασκευή αποχ/κών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 2ης και 3ης Δημοτικής Κοινότητας (Α.Μ. 11/2013)», με ανάδοχο τον Ε.Δ.Ε κ. Κωνσταντίνο Μω
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Απομείωσης πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μείωση των εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «Κατασκευή αποχ/κών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 2ης και 3ης Δημοτικής Κοινότητας (Α.Μ. 11/2013)», με ανάδοχο τον Ε.Δ.Ε κ. Κωνσταντίνο Μωυσίδη.
Ημ/νια: 19/10/2018 15:04:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ058Ω6Μ-ΧΩΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης κ διάθεση πίστωσης ποσού 100,00 € για την αντιμετώπιση δικαστικών εξόδων
Θέμα: Έγκριση δαπάνης κ διάθεση πίστωσης ποσού 100,00 € για την αντιμετώπιση δικαστικών εξόδων
Ημ/νια: 19/10/2018 14:37:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞΧΝΩ6Μ-26Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 24-10-2018 -ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Θέμα: 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 24-10-2018 -ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ημ/νια: 19/10/2018 13:44:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΡΙΩ6Μ-ΕΞΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών του Π.Δ. 270/1981 που αφορά στην κατακύρωση για την πενταετή εκμίσθωση του Παραδοσιακού Καφενείου που βρίσκεται στον Εθνικό Κήπο
Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών του Π.Δ. 270/1981 που αφορά στην κατακύρωση για την πενταετή εκμίσθωση του Παραδοσιακού Καφενείου που βρίσκεται στον Εθνικό Κήπο
Ημ/νια: 19/10/2018 13:43:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΕ9Ω6Μ-ΔΒ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5 ΛΙΤΡΩΝ» και «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ)», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθεια
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5 ΛΙΤΡΩΝ» και «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ)», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)
Ημ/νια: 19/10/2018 11:33:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 61Δ4Ω6Μ-ΤΦΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης για την Προμήθεια Οδοντιατρικού Υλικού για τις ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Αθηναίων.
Θέμα: Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης για την Προμήθεια Οδοντιατρικού Υλικού για τις ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Αθηναίων.
Ημ/νια: 18/10/2018 14:40:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟΑΑΩ6Μ-ΦΒΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης για την Προμήθεια Οδοντιατρικού Υλικού για τις ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Αθηναίων.
Θέμα: Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης για την Προμήθεια Οδοντιατρικού Υλικού για τις ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Αθηναίων.
Ημ/νια: 18/10/2018 14:40:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟΑΑΩ6Μ-ΦΒΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΉ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Θέμα: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΉ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Ημ/νια: 18/10/2018 14:31:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω9ΣΕΩ6Μ-ΛΝΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΉ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Θέμα: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΉ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Ημ/νια: 18/10/2018 14:31:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω9ΣΕΩ6Μ-ΛΝΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 323/2018
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 323/2018
Ημ/νια: 18/10/2018 14:18:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΥΣΠΩ6Μ-9ΙΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 323/2018
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 323/2018
Ημ/νια: 18/10/2018 14:18:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΥΣΠΩ6Μ-9ΙΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ημ/νια: 18/10/2018 14:08:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ8ΧΞΩ6Μ-ΧΛΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ημ/νια: 18/10/2018 14:08:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ8ΧΞΩ6Μ-ΧΛΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση Α. Tης οικονομοτεχνικής μελέτης επένδυσης αναβάθμισης αμφιθεάτρου Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων Β. Tης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» κατά ποσό 1.100.000,00€ Γ. Tης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης κατά τα
Θέμα: Έγκριση Α. Tης οικονομοτεχνικής μελέτης επένδυσης αναβάθμισης αμφιθεάτρου Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων Β. Tης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» κατά ποσό 1.100.000,00€ Γ. Tης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης κατά τα αναφερόμενα στο εισηγητικό σημείωμα και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 4.10.2018. Δ. Tης τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο και Ε. Tου ορισμού ως εκπροσώπου του δικηγόρου κ. Γ. Γαλάνη με αναπληρώτρια την κα Ε. Καϊτανίδου, προκειμένου σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, να παραστεί σε Αυτόκλητη έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων για τη λήψη των ανωτέρω αποφάσεων
Ημ/νια: 18/10/2018 13:30:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΜΣΩ6Μ-ΡΦ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση Α. Tης οικονομοτεχνικής μελέτης επένδυσης αναβάθμισης αμφιθεάτρου Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων Β. Tης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» κατά ποσό 1.100.000,00€ Γ. Tης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης κατά τα
Θέμα: Έγκριση Α. Tης οικονομοτεχνικής μελέτης επένδυσης αναβάθμισης αμφιθεάτρου Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων Β. Tης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» κατά ποσό 1.100.000,00€ Γ. Tης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης κατά τα αναφερόμενα στο εισηγητικό σημείωμα και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 4.10.2018. Δ. Tης τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο και Ε. Tου ορισμού ως εκπροσώπου του δικηγόρου κ. Γ. Γαλάνη με αναπληρώτρια την κα Ε. Καϊτανίδου, προκειμένου σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, να παραστεί σε Αυτόκλητη έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων για τη λήψη των ανωτέρω αποφάσεων
Ημ/νια: 18/10/2018 13:30:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΜΣΩ6Μ-ΡΦ6
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.