Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Έγκριση δέσμευσης ποσού 60.000,00€ για το έτος 2019, για την κατασκευή του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2016”.
Θέμα: Έγκριση δέσμευσης ποσού 60.000,00€ για το έτος 2019, για την κατασκευή του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2016”.
Ημ/νια: 23/02/2018 12:02:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΝΘΩ6Μ-ΝΝΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δέσμευσης ποσού 50.000,00€ για το έτος 2019, για την εκτέλεση της υπηρεσίας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 4η, 5η, 6η & 7η Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017”.
Θέμα: Έγκριση δέσμευσης ποσού 50.000,00€ για το έτος 2019, για την εκτέλεση της υπηρεσίας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 4η, 5η, 6η & 7η Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017”.
Ημ/νια: 23/02/2018 11:59:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚ9ΥΩ6Μ-ΛΡ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Συνδρομή στο Eurocities
Θέμα: Συνδρομή στο Eurocities
Ημ/νια: 23/02/2018 11:57:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΥΚΩ6Μ-2Τ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Συνδρομή του Γραφείου Υγιών Πόλεων στο Παγκόσμιο Διαδημοτικό Δίκτυο και στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο.
Θέμα: Συνδρομή του Γραφείου Υγιών Πόλεων στο Παγκόσμιο Διαδημοτικό Δίκτυο και στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο.
Ημ/νια: 23/02/2018 11:54:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ψ0ΨΩ6Μ-3ΑΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Συνδρομή στο δίκτυο Cities for Cyclists
Θέμα: Συνδρομή στο δίκτυο Cities for Cyclists
Ημ/νια: 23/02/2018 11:47:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΑ8Ω6Μ-ΙΝΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δέσμευσης ποσού 150.000,00€ για το έτος 2019, για την εκτέλεση της υπηρεσίας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 1η, 2η & 3η Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017”.
Θέμα: Έγκριση δέσμευσης ποσού 150.000,00€ για το έτος 2019, για την εκτέλεση της υπηρεσίας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 1η, 2η & 3η Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017”.
Ημ/νια: 23/02/2018 11:47:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΜΛΖΩ6Μ-66Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης α) ποσού 1.000,00€ και β) ποσού 15,95€ (τόκοι) για την καταβολή αποζημίωσης στην κα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ σύζυγο ΦΑΟΥΖΙ ΕΛ ΑΣΑΝΤΙ για υλική και ηθική βλάβη λόγω ατυχήματος που συνέβη την 03.07.2007 στο πεζοδρόμιο της οδού Σταδίο
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης α) ποσού 1.000,00€ και β) ποσού 15,95€ (τόκοι) για την καταβολή αποζημίωσης στην κα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ σύζυγο ΦΑΟΥΖΙ ΕΛ ΑΣΑΝΤΙ για υλική και ηθική βλάβη λόγω ατυχήματος που συνέβη την 03.07.2007 στο πεζοδρόμιο της οδού Σταδίου 38 στην Αθήνα, κατόπιν έκδοσης της με αριθμό 16062/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
Ημ/νια: 23/02/2018 11:44:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΙ8Ω6Μ-ΒΘΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Πληρωμή του Δικτύου REVES
Θέμα: Πληρωμή του Δικτύου REVES
Ημ/νια: 23/02/2018 11:42:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60ΘΔΩ6Μ-ΦΜ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00€ για την εκτέλεση εργασιών και ολοκλήρωση της πληρωμής του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 2η & 3η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2015” σύμφωνα με τη με Α.Π.115797/12
Θέμα: Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00€ για την εκτέλεση εργασιών και ολοκλήρωση της πληρωμής του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 2η & 3η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2015” σύμφωνα με τη με Α.Π.115797/12.04.2016 Σύμβαση Εκτέλεσης του έργου.
Ημ/νια: 23/02/2018 11:39:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΝΩ8Ω6Μ-8Λ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Ημ/νια: 23/02/2018 11:37:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ10ΤΩ6Μ-Τ5Ξ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΑΞΗ 21 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡ.ΛΕΙΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ,ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 170
Θέμα: ΠΡΑΞΗ 21 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡ.ΛΕΙΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ,ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 170
Ημ/νια: 22/02/2018 11:52:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 691ΥΩ6Μ-932
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ -ΒΟΥΤΑΔΩΝ 52
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ -ΒΟΥΤΑΔΩΝ 52
Ημ/νια: 22/02/2018 11:48:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 67ΥΘΩ6Μ-2ΞΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
<<Προμήθεια ζωοτροφών>> για την προμήθεια ζωοτροφών για τις διατροφικές ανάγκες ζώων & πτηνών του Άλσους της πρώην Σχολής Χωροφυλακής.
Θέμα: <<Προμήθεια ζωοτροφών>> για την προμήθεια ζωοτροφών για τις διατροφικές ανάγκες ζώων & πτηνών του Άλσους της πρώην Σχολής Χωροφυλακής.
Ημ/νια: 22/02/2018 11:14:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΒΡΩ6Μ-Ψ2Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
<<Εργασίες συντήρησης πρασίνων δωμάτων στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Αθηναίων>> για την δαπάνη γενικής υπηρεσίας "Εργασίες συντήρησης πρασίνων δωματίων στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Αθηναίων".
Θέμα: <<Εργασίες συντήρησης πρασίνων δωμάτων στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Αθηναίων>> για την δαπάνη γενικής υπηρεσίας "Εργασίες συντήρησης πρασίνων δωματίων στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Αθηναίων".
Ημ/νια: 22/02/2018 11:09:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 78ΒΒΩ6Μ-ΒΧΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
<<Δαπάνες προστασίας αδέσποτων ζώων>> για την παροχή γενικής υπηρεσίας "Πρόγραμμα για την διαχείριση των αδέσποτων γατών"
Θέμα: <<Δαπάνες προστασίας αδέσποτων ζώων>> για την παροχή γενικής υπηρεσίας "Πρόγραμμα για την διαχείριση των αδέσποτων γατών"
Ημ/νια: 22/02/2018 11:04:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ69ΑΩ6Μ-Ω68
Κατηγορίες: Διαύγεια
<<Προμήθεια δένδρων - φυτών (Εθνικός Κήπος)>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας φυτικού υλικού (Εθνικός Κήπος).
Θέμα: <<Προμήθεια δένδρων - φυτών (Εθνικός Κήπος)>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας φυτικού υλικού (Εθνικός Κήπος).
Ημ/νια: 22/02/2018 10:58:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞΑ3Ω6Μ-ΦΧ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη συμπληρωματική δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου "Αποκατάσταση βατότητας πεζοδρομίων και οδών 1ης, 2ης & 3ης Δ.Κ. 2017", για το οικονομικό έτος 2019
Θέμα: Τη συμπληρωματική δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου "Αποκατάσταση βατότητας πεζοδρομίων και οδών 1ης, 2ης & 3ης Δ.Κ. 2017", για το οικονομικό έτος 2019
Ημ/νια: 22/02/2018 10:54:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Γ7ΘΩ6Μ-Λ2Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
<<Εργασίες διαχείρισης δένδρων>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης γενικής υπηρεσίας "Εργασίες διαχείρισης δένδρων".
Θέμα: <<Εργασίες διαχείρισης δένδρων>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης γενικής υπηρεσίας "Εργασίες διαχείρισης δένδρων".
Ημ/νια: 22/02/2018 10:51:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΝΦΩ6Μ-4ΣΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΔΕΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Θέμα: ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΔΕΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 22/02/2018 10:49:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΑΟΩ6Μ-ΘΙΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΜΙΣΘΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΜΙΣΘΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟ
Ημ/νια: 22/02/2018 10:47:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΚΚΩ6Μ-Ε9Φ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.