Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΑΔ 318/2017
Θέμα: ΑΔ 318/2017
Ημ/νια: 11/12/2017 15:05:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60ΓΧΩ6Μ-6ΞΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωση των εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «Συντήρηση -επισκευή πλατειών, πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στην 1η Δ.Κ. έτους 2015»
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωση των εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «Συντήρηση -επισκευή πλατειών, πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στην 1η Δ.Κ. έτους 2015»
Ημ/νια: 11/12/2017 15:03:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΟ0Ω6Μ-0ΛΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την παραχώρηση σχολικών χώρων για την πραγματοποίηση δράσεων
Θέμα: Έγκριση για την παραχώρηση σχολικών χώρων για την πραγματοποίηση δράσεων
Ημ/νια: 11/12/2017 14:56:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΣΟΩ6Μ-ΠΜ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της πρότασης για διευθέτηση του θέματος της κοινωνικής πολυκατοικίας στην οδό Μπουμπουλίνας 36 μεταξύ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, της αρμόδιας Αντιδημάρχου και του Ιδρύματος Χατζηκώνστα προς αποτροπή διακοπής του ρεύματος και του
Θέμα: Έγκριση της πρότασης για διευθέτηση του θέματος της κοινωνικής πολυκατοικίας στην οδό Μπουμπουλίνας 36 μεταξύ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, της αρμόδιας Αντιδημάρχου και του Ιδρύματος Χατζηκώνστα προς αποτροπή διακοπής του ρεύματος και του νερού
Ημ/νια: 11/12/2017 14:53:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 642ΘΩ6Μ-Ρ6Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
23ηςΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΜΦΙΚΡΑΤΟΥΣ
Θέμα: 23ηςΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΜΦΙΚΡΑΤΟΥΣ
Ημ/νια: 11/12/2017 14:36:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜΠΨΩ6Μ-Σ1Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
(α) Ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία “ΤΣΑΝΤΙΝΗΣ – ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ”, του δικαστικού χειρισμού της αντιδικίας του Δήμου Αθηναίων κατά των εταιρειών “ΞΕΚΤΕ ΑΕ” και “ΦΡΑΞΕΚΤΕ ΑΕ”, (β) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 49.104,00€ για το
Θέμα: (α) Ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία “ΤΣΑΝΤΙΝΗΣ – ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ”, του δικαστικού χειρισμού της αντιδικίας του Δήμου Αθηναίων κατά των εταιρειών “ΞΕΚΤΕ ΑΕ” και “ΦΡΑΞΕΚΤΕ ΑΕ”, (β) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 49.104,00€ για τον ανωτέρω δικαστικό χειρισμό και (γ) διαβίβαση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω αρμοδιότητάς του, προκειμένου να οριστεί το ύψος της αμοιβής της ως άνω εταιρείας δικηγόρων.
Ημ/νια: 11/12/2017 14:25:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 72Χ3Ω6Μ-Ν2Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση μη άσκησης έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά της με αριθμό 17752/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
Θέμα: Έγκριση μη άσκησης έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά της με αριθμό 17752/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
Ημ/νια: 11/12/2017 14:22:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ3ΦΣΩ6Μ-10Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
322Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 322Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 11/12/2017 14:22:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤ4ΖΩ6Μ-ΝΩΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
321Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 321Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 11/12/2017 14:20:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω82ΘΩ6Μ-ΚΣΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσών συνολικού ύψους 377.423,41€, σύμφωνα με τον πίνακα του εισηγητικού εγγράφου της υπηρεσίας.
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσών συνολικού ύψους 377.423,41€, σύμφωνα με τον πίνακα του εισηγητικού εγγράφου της υπηρεσίας.
Ημ/νια: 11/12/2017 14:20:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΡΝΩ6Μ-ΞΜ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1377/14 ΑΔΣ και των διορθωτικών αυτής, 149/15, 461/15, 203/16 και 1944/16, 11/17 ΑΔΣ που αφορούν το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», ως προς την αποδοχή
Θέμα: Έγκριση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1377/14 ΑΔΣ και των διορθωτικών αυτής, 149/15, 461/15, 203/16 και 1944/16, 11/17 ΑΔΣ που αφορούν το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», ως προς την αποδοχή της παραίτησης του αναπληρωματικού μέλους κας, Αικατερίνης Ψαθά και τον ορισμό της κας Αθηνάς Σιγάλα σε αντικατάσταση αυτής
Ημ/νια: 10/12/2017 13:49:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΩΜΩ6Μ-5ΨΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη διόρθωση της υπ’ αριθμ. 1274/17 ΑΔΣ που αφορά « έγκριση για την πρόσληψη προσωπικού 7 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου (31-01-2020) για τη στελέχωση των Διευρυμένων Κέντρων Κοινότητας Δήμου Αθην
Θέμα: Έγκριση για τη διόρθωση της υπ’ αριθμ. 1274/17 ΑΔΣ που αφορά « έγκριση για την πρόσληψη προσωπικού 7 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου (31-01-2020) για τη στελέχωση των Διευρυμένων Κέντρων Κοινότητας Δήμου Αθηναίων», μόνο κατά το μέρος που αφορά τη διαδικασία πρόσληψης
Ημ/νια: 10/12/2017 13:42:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΟΝΩ6Μ-8ΕΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τον καθορισμό Α. της οδού Γάγγρας ως οδού προτεραιότητας έναντι των καθέτων αυτής οδών πλην των οδών Ηρακλείου, Ταναϊδος, Κομανών και Διοπόλεως και Β. της οδού Διοπόλεως ως οδού προτεραιότητας έναντι της οδού Γάγγρας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
Θέμα: Έγκριση για τον καθορισμό Α. της οδού Γάγγρας ως οδού προτεραιότητας έναντι των καθέτων αυτής οδών πλην των οδών Ηρακλείου, Ταναϊδος, Κομανών και Διοπόλεως και Β. της οδού Διοπόλεως ως οδού προτεραιότητας έναντι της οδού Γάγγρας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 269/17 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ημ/νια: 10/12/2017 13:37:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΩ5Ω6Μ-965
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τον καθορισμό της οδού Αλεξανδρείας ως οδού προτεραιότητας έναντι της οδού Μοναστηρίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 267/17 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα: Έγκριση για τον καθορισμό της οδού Αλεξανδρείας ως οδού προτεραιότητας έναντι της οδού Μοναστηρίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 267/17 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ημ/νια: 10/12/2017 13:34:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Μ58Ω6Μ-ΦΥΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Ημ/νια: 10/12/2017 10:20:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΗΛΡΩ6Μ-776
Κατηγορίες: Διαύγεια
Aπόφαση Μείωσης εγγυήσεων του έργου : « Συντήρηση και ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδών στο 2o και 3 ο Δημοτικό Διαμέρισμα », με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΖΕΡΒΑΣ Ε.Δ.Ε.
Θέμα: Aπόφαση Μείωσης εγγυήσεων του έργου : « Συντήρηση και ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδών στο 2o και 3 ο Δημοτικό Διαμέρισμα », με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΖΕΡΒΑΣ Ε.Δ.Ε.
Ημ/νια: 08/12/2017 14:10:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΦΛΩ6Μ-2ΨΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ημ/νια: 08/12/2017 14:09:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Β0ΝΩ6Μ-3ΑΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ημ/νια: 08/12/2017 14:07:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΦΒΩ6Μ-ΡΦ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών δευτέρου τετραμήνου αναφορικά με τη συντήρηση ενεργού εξοπλισμού του Δικτύου Φωνής και Δεδομένων LAN-WAN του Δήμου Αθηναίων.
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών δευτέρου τετραμήνου αναφορικά με τη συντήρηση ενεργού εξοπλισμού του Δικτύου Φωνής και Δεδομένων LAN-WAN του Δήμου Αθηναίων.
Ημ/νια: 08/12/2017 14:03:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΙΠΩ6Μ-ΙΗΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΛΑΔΟΥ
Θέμα: ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΛΑΔΟΥ
Ημ/νια: 08/12/2017 14:02:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΓΚ6Ω6Μ-97Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.