Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΌ 26/4/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 28/4/2018
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΌ 26/4/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 28/4/2018
Ημ/νια: 25/04/2018 17:03:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ5Ψ8Ω6Μ-ΧΒΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Ημ/νια: 25/04/2018 16:50:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΨ4Ω6Μ-Ε1Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη σύσταση Ομάδας Εργασίας στο Δήμο, για την παραλαβή όλων των δωρεών εκ μέρους του Σωματείου «Σύμπραξη για Την Αθήνα», η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ.Λάτση, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρου Ωνάση και το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος
Θέμα: Τη σύσταση Ομάδας Εργασίας στο Δήμο, για την παραλαβή όλων των δωρεών εκ μέρους του Σωματείου «Σύμπραξη για Την Αθήνα», η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ.Λάτση, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρου Ωνάση και το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» μεταξύ άλλων δωρητών, προς υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται στην ανωτέρω αναφερόμενη πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων για την υλοποίηση της διοργάνωσης «ΑΘΗΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 2018»,
Ημ/νια: 25/04/2018 16:00:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 997ΡΩ6Μ-ΦΝΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη σύσταση Ομάδας Εργασίας στο Δήμο, για την παραλαβή όλων των δωρεών εκ μέρους του Σωματείου «Σύμπραξη για Την Αθήνα», η οποία θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» μεταξύ άλλων δωρητών, προς υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται
Θέμα: Τη σύσταση Ομάδας Εργασίας στο Δήμο, για την παραλαβή όλων των δωρεών εκ μέρους του Σωματείου «Σύμπραξη για Την Αθήνα», η οποία θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» μεταξύ άλλων δωρητών, προς υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται στην ανωτέρω αναφερόμενη πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, για τη στήριξη και λειτουργία του Εργαστηρίου Ανάπτυξης Ψηφιακών Λύσεων (Athens Digital Lab) αποτελούμενη από τους κ.κ.
Ημ/νια: 25/04/2018 15:57:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨΦΩΩ6Μ-Μ77
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αφορά τη λήψη απόφασης σχετικά με τη μελέτη για την κυκλοφοριακή ρύθμιση με απαγόρευση της στάσης- στάθμευσης οχημάτων στην οδό Ερμού από την Αιόλου μέχρι την οδό Αθηνάς και στις δύο πλευρές της όλο το 24ωρο, καθώς και τη συμπλήρωση της κάθετης οδικής σήμ
Θέμα: Αφορά τη λήψη απόφασης σχετικά με τη μελέτη για την κυκλοφοριακή ρύθμιση με απαγόρευση της στάσης- στάθμευσης οχημάτων στην οδό Ερμού από την Αιόλου μέχρι την οδό Αθηνάς και στις δύο πλευρές της όλο το 24ωρο, καθώς και τη συμπλήρωση της κάθετης οδικής σήμανσης με απαγορευτική κίτρινη διαγράμμιση, προκειμένου να λειτουργεί αποτρεπτικά στις παράνομες σταθμεύσεις οχημάτων και κατάργηση κάθε προηγούμενης Απόφασης που καθόριζε διαφορετικό καθεστώς στάσης – στάθμευσης στο υπ’ όψη οδικό τμήμα της οδού Ερμού.
Ημ/νια: 25/04/2018 15:28:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨ08Ω6Μ-ΜΚ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» της ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, στη συμβολή των οδών ΜΙΣΑΡΑΛΙΩΤΟΥ 3 & ΤΣΑΜΗ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 2.
Θέμα: Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» της ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, στη συμβολή των οδών ΜΙΣΑΡΑΛΙΩΤΟΥ 3 & ΤΣΑΜΗ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 2.
Ημ/νια: 25/04/2018 15:25:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΠΚΩ6Μ-ΩΨΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» της ¨ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.¨, επί της οδού ΔΡΑΚΟΥ 15.
Θέμα: Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» της ¨ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.¨, επί της οδού ΔΡΑΚΟΥ 15.
Ημ/νια: 25/04/2018 15:21:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ0ΛΥΩ6Μ-ΛΟ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» της ¨ΚΕΤ Ε.Ε.¨, επί των οδών ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΟΔ. 39 & ΦΑΛΗΡΟΥ.
Θέμα: Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» της ¨ΚΕΤ Ε.Ε.¨, επί των οδών ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΟΔ. 39 & ΦΑΛΗΡΟΥ.
Ημ/νια: 25/04/2018 15:18:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΗΟΩ6Μ-ΖΘ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΜΠΑΡ» της ¨Γ. ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.¨, επί της οδού ΚΑΛΑΜΙΩΤΟΥ 14.
Θέμα: Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΜΠΑΡ» της ¨Γ. ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.¨, επί της οδού ΚΑΛΑΜΙΩΤΟΥ 14.
Ημ/νια: 25/04/2018 15:15:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 91Ψ9Ω6Μ-ΝΓΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» της ¨ARMOTEK O.E.¨, επί της οδού ΑΘΗΝΑΣ 1.
Θέμα: Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» της ¨ARMOTEK O.E.¨, επί της οδού ΑΘΗΝΑΣ 1.
Ημ/νια: 25/04/2018 15:12:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΠΔΟΩ6Μ-ΛΔΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕ ΑΔΑ:ΩΓ2ΛΩ6Μ-ΣΤΡ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
Θέμα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕ ΑΔΑ:ΩΓ2ΛΩ6Μ-ΣΤΡ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
Ημ/νια: 24/04/2018 13:53:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒ2ΗΩ6Μ-Φ1Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ημ/νια: 24/04/2018 13:30:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΞΡΘΩ6Μ-ΞΥΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ημ/νια: 24/04/2018 13:28:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛ4ΗΩ6Μ-Υ2Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ημ/νια: 24/04/2018 13:26:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩΞΦΩ6Μ-26Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ημ/νια: 24/04/2018 13:23:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΨ8Ω6Μ-8ΡΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00€ και β) έκδοσης αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στον μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης Μηχανολογικού κ. ΚΑΛΚΕΤΙΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, κλάδου ΔΕ30 Τεχνιτών με βαθμό Α’ για την πληρωμή θ
Θέμα: Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00€ και β) έκδοσης αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στον μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης Μηχανολογικού κ. ΚΑΛΚΕΤΙΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, κλάδου ΔΕ30 Τεχνιτών με βαθμό Α’ για την πληρωμή θεώρησης αδειών κυκλοφορίας για μηχανάκια 50cc, τελών και εισφορών στις ΔΟΥ και την Περιφέρεια για την έκδοση και θεώρηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων κυκλοφορίας για οχήματα του Δήμου και έκδοση υπεύθυνων δηλώσεων για ταχογράφους και άδειες ρυμούλκησης κομπρεσέρ, μπαγκαζιέρων και λοιπών, καθώς και τελών κυκλοφορίας και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου καταλληλότητας μηχανημάτων έργου και την έκδοση καρτών ηλεκτρονικού ταχογράφου, για την διενέργεια τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ), όπου απαιτείται λόγω έκδοσης παραβόλων η άμεση πληρωμή σε μετρητά και όχι με πίστωση
Ημ/νια: 24/04/2018 13:22:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΝΔΣΩ6Μ-1ΑΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΠΑΤΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΠΑΤΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ημ/νια: 24/04/2018 13:21:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω8ΜΞΩ6Μ-Μ18
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ημ/νια: 24/04/2018 13:20:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓ2ΛΩ6Μ-ΣΤΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 16/2018
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 16/2018
Ημ/νια: 24/04/2018 13:19:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΝΨΩ6Μ-ΒΑ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 360,00€ για έξοδα κίνησης της υπαλλήλου του Τμήματος 1ης Δημοτικής Κοινότητας κ. ΑΝΝΑΣ ΣΙΓΑΛΑ κλάδου ΥΕ κλητήρων
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 360,00€ για έξοδα κίνησης της υπαλλήλου του Τμήματος 1ης Δημοτικής Κοινότητας κ. ΑΝΝΑΣ ΣΙΓΑΛΑ κλάδου ΥΕ κλητήρων
Ημ/νια: 24/04/2018 13:19:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦ89Ω6Μ-Ψ9Ρ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.