Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.
Ημ/νια: 17/08/2018 11:20:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 72ΠΣΩ6Μ-52Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 17/08/2018 11:17:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΓΓΩ6Μ-Π2Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 17/08/2018 11:13:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 61ΘΡΩ6Μ-Ψ0Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018.
Ημ/νια: 17/08/2018 11:08:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ζ8ΧΩ6Μ-240
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.
Ημ/νια: 17/08/2018 11:05:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Δ1ΩΩ6Μ-Ω5Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση επιστροφής εγγυήσεων του έργου: «Χρωματισμοί-μικροεπισκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Αθηναίων στην 1η, 2η & 3η Δ.Κ. έτους 2014»
Θέμα: Απόφαση επιστροφής εγγυήσεων του έργου: «Χρωματισμοί-μικροεπισκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Αθηναίων στην 1η, 2η & 3η Δ.Κ. έτους 2014»
Ημ/νια: 17/08/2018 11:04:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΡΤΩ6Μ-Β30
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.
Ημ/νια: 17/08/2018 10:59:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡΩ2Ω6Μ-ΜΡΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.
Ημ/νια: 17/08/2018 10:56:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 78ΣΥΩ6Μ-ΨΥΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.
Ημ/νια: 17/08/2018 10:53:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΦΥΩ6Μ-47Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.
Ημ/νια: 17/08/2018 10:46:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ξ5ΓΩ6Μ-425
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2% ΩΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΑΠΟ Δ.Τ., Δ.Φ. & ΤΑΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2% ΩΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΑΠΟ Δ.Τ., Δ.Φ. & ΤΑΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 16/08/2018 13:11:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΦΕΩ6Μ-3Υ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΑΠΟ ΤΑΠ ΥΠΕΡ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΑΠΟ ΤΑΠ ΥΠΕΡ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 16/08/2018 13:07:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6ΡΦΩ6Μ-Δ6Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2% ΩΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΑΠΟ Δ.Τ., Δ.Φ. & ΤΑΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2% ΩΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΑΠΟ Δ.Τ., Δ.Φ. & ΤΑΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 16/08/2018 13:03:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΜ7Ω6Μ-ΠΘΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ.
Ημ/νια: 16/08/2018 12:56:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΛΤΞΩ6Μ-ΧΜΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.
Ημ/νια: 16/08/2018 12:52:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΕΕΩ6Μ-ΠΡ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.
Ημ/νια: 16/08/2018 12:46:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ61ΒΩ6Μ-2ΚΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
Ημ/νια: 16/08/2018 12:42:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥΙ3Ω6Μ-ΚΙΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 16/08/2018 12:35:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜΖΞΩ6Μ-ΧΒ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 16/08/2018 12:31:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΣ0Ω6Μ-ΘΛΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας για τον μήνα Ιούλιο 2018
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας για τον μήνα Ιούλιο 2018
Ημ/νια: 16/08/2018 13:09:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 69ΞΞΩ6Μ-ΡΡΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.