Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CATERING 100 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Θέμα: ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CATERING 100 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 19/06/2019 16:04:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ8Α7Ω6Μ-ΛΑΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση απευθείας ανάθεσης για τη φωτογράφιση κτιρίων του Δήμου Αθηναίων όπου θα επιλεγούν 40 φωτογραφίες από το σύνολο τους προκειμένου να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων
Θέμα: Απόφαση απευθείας ανάθεσης για τη φωτογράφιση κτιρίων του Δήμου Αθηναίων όπου θα επιλεγούν 40 φωτογραφίες από το σύνολο τους προκειμένου να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων
Ημ/νια: 19/06/2019 16:03:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙ5ΒΩ6Μ-Β4Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την κατακύρωση στην εταιρεία Ν .Πρατσίνης - Ε. Ζησίμου & Σια ΟΕ της απευθείας ανάθεσης για παροχή μετάφρασης αξίας εξακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% των εγγράφων στα Αγγλικά τα οποία παρήχθησαν κατά την υλο
Θέμα: Την κατακύρωση στην εταιρεία Ν .Πρατσίνης - Ε. Ζησίμου & Σια ΟΕ της απευθείας ανάθεσης για παροχή μετάφρασης αξίας εξακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% των εγγράφων στα Αγγλικά τα οποία παρήχθησαν κατά την υλοποίηση του Κοινοτικού προγράμματος ‘’Κοινωνίες και Σχολεία Ανοιχτά στην Κλιματική Προστασία και την Ενεργειακή Διαχείρηση’’ τα οποία θα υποβάλλει ο Δήμος Αθηναίων στο GIZ.
Ημ/νια: 19/06/2019 15:41:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΦΦΩ6Μ-ΧΚΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π. 142705/21-5-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π. 142705/21-5-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ημ/νια: 19/06/2019 15:35:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 699ΓΩ6Μ-Υ5Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την κατακύρωση στην εταιρεία AV FACTOR της απευθείας ανάθεσης για ενοικίαση μεταφραστικού εξοπλισμού και υπηρεσίας διερμηνείας (αγγλικά-ελληνικά) άξιας χιλίων τετρακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ (1.488,00) για την πραγματοποίηση από το Γραφείο Υγειών Πόλεων το
Θέμα: Την κατακύρωση στην εταιρεία AV FACTOR της απευθείας ανάθεσης για ενοικίαση μεταφραστικού εξοπλισμού και υπηρεσίας διερμηνείας (αγγλικά-ελληνικά) άξιας χιλίων τετρακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ (1.488,00) για την πραγματοποίηση από το Γραφείο Υγειών Πόλεων του Διεθνούς Συνεδρίου
Ημ/νια: 19/06/2019 15:17:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΨΝΡΩ6Μ-08Π
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματική σύμβαση με την ΔΑΕΜ ΑΕ, για την μηχανογραφική υποστήριξη των τμημάτων της Δ/νσης Οικονομικών
Θέμα: Προγραμματική σύμβαση με την ΔΑΕΜ ΑΕ, για την μηχανογραφική υποστήριξη των τμημάτων της Δ/νσης Οικονομικών
Ημ/νια: 19/06/2019 14:57:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛ1ΛΩ6Μ-ΔΟ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση μετακίνησης, κ. Έξαρχος, Λονδίνο
Θέμα: Απόφαση μετακίνησης, κ. Έξαρχος, Λονδίνο
Ημ/νια: 19/06/2019 14:46:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜΣ5Ω6Μ-7Χ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ EΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜ. 8η ΕΚΤΕΛ.ΣΥΜΒ.129621/07-05-2019 (ΣΥΜΦ.ΠΛ. 160379/2-6-2017 & 1η ΕΚΤ.ΣΥΜΒ.287761/9-10-2017 ΣΧΕΤ. Χ.Ε.Α00876/17 *2ηΕΚΤΕΛ. ΣΥΜΒ. 371877/15-12/2017 ΣΧΕΤ.Χ.Ε.Α00032/18 *3η ΕΚΤΕΛ. ΣΥΜΒ. 80219/26-3-2018 Σ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ EΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜ. 8η ΕΚΤΕΛ.ΣΥΜΒ.129621/07-05-2019 (ΣΥΜΦ.ΠΛ. 160379/2-6-2017 & 1η ΕΚΤ.ΣΥΜΒ.287761/9-10-2017 ΣΧΕΤ. Χ.Ε.Α00876/17 *2ηΕΚΤΕΛ. ΣΥΜΒ. 371877/15-12/2017 ΣΧΕΤ.Χ.Ε.Α00032/18 *3η ΕΚΤΕΛ. ΣΥΜΒ. 80219/26-3-2018 ΣΧΕΤ. Χ.Ε. Α00210/18*
Ημ/νια: 19/06/2019 12:55:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖ69Ω6Μ-83Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α00066
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α00066
Ημ/νια: 19/06/2019 12:38:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 65ΖΗΩ6Μ-ΦΩΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α00001
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α00001
Ημ/νια: 19/06/2019 12:30:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΜΥΩ6Μ-Χ5Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση άσκησης έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της με αριθμό Α4862/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 25ο Τριμελές)
Θέμα: Έγκριση άσκησης έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της με αριθμό Α4862/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 25ο Τριμελές)
Ημ/νια: 18/06/2019 15:53:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣΥΚΩ6Μ-4Τ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση μη άσκησης είτε έφεσης είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 4357/2019 απόφασης του 3ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
Θέμα: Έγκριση μη άσκησης είτε έφεσης είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 4357/2019 απόφασης του 3ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
Ημ/νια: 18/06/2019 15:51:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΓΙΙΩ6Μ-Ν15
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση μη άσκησης είτε έφεσης είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 5800/2019 απόφασης του 20ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
Θέμα: Έγκριση μη άσκησης είτε έφεσης είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 5800/2019 απόφασης του 20ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
Ημ/νια: 18/06/2019 15:50:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΖΤΩ6Μ-2ΔΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή του από 16.05.2019 3ου Πρακτικού - Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης
Θέμα: Αποδοχή του από 16.05.2019 3ου Πρακτικού - Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης επί συνόλου τιμής, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”, συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και στην κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού
Ημ/νια: 18/06/2019 15:41:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 62ΠΡΩ6Μ-ΝΑΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Σύσταση ομάδας έργου για NCFF
Θέμα: Σύσταση ομάδας έργου για NCFF
Ημ/νια: 18/06/2019 14:47:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΜΛΩ6Μ-Θ0Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Συμπλήρωση της με αριθ. 156680/05-06-2019 απόφασή μας για τη συγκρότηση Τεχνικού Κλιμακίου διενέργειας ελέγχων στους Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου (Δ.Β.Α.)
Θέμα: Συμπλήρωση της με αριθ. 156680/05-06-2019 απόφασή μας για τη συγκρότηση Τεχνικού Κλιμακίου διενέργειας ελέγχων στους Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου (Δ.Β.Α.)
Ημ/νια: 18/06/2019 14:44:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 99ΝΓΩ6Μ-ΦΨΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α00394
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α00394
Ημ/νια: 18/06/2019 14:37:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΔΔΩ6Μ-Γ60
Κατηγορίες: Διαύγεια
1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ της με αριθμό 477343/11-12-2014 (ΑΔΑΜ:15SYMV002583193) αρχικά υπογραφείσας Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 2ης και 3ης Δημοτικής Κοινό
Θέμα: 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ της με αριθμό 477343/11-12-2014 (ΑΔΑΜ:15SYMV002583193) αρχικά υπογραφείσας Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 2ης και 3ης Δημοτικής Κοινότητας (Α.Μ.11/2013)»
Ημ/νια: 18/06/2019 14:11:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΖΓ6Ω6Μ-2ΗΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α00207
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α00207
Ημ/νια: 18/06/2019 13:40:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΧ9Ω6Μ-36Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α00205
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α00205
Ημ/νια: 18/06/2019 13:33:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω8ΣΦΩ6Μ-1Κ2
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.