Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
έξοδα κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης της Αντιγόνης Κοτανίδη και του Χαρίλαου Μπίσκου, εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων, για τη μετάβαση τους στις Βρυξέλλες 2-3/7/2018
Θέμα: έξοδα κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης της Αντιγόνης Κοτανίδη και του Χαρίλαου Μπίσκου, εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων, για τη μετάβαση τους στις Βρυξέλλες 2-3/7/2018
Ημ/νια: 22/06/2018 13:53:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠ0ΡΩ6Μ-80Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Θέμα: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Ημ/νια: 22/06/2018 13:44:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 607ΩΩ6Μ-ΔΛΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ATHENS NET SOCIAL ΤΟ ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ATHENS NET SOCIAL ΤΟ ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ.
Ημ/νια: 22/06/2018 13:31:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑ5ΟΩ6Μ-1ΜΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018".
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018".
Ημ/νια: 22/06/2018 13:14:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Α7ΖΩ6Μ-ΘΦ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Ημ/νια: 22/06/2018 12:35:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ο7ΣΩ6Μ-933
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Αμερικής 8 (1η Δ.Κ.)¨
Θέμα: Έγκριση για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Αμερικής 8 (1η Δ.Κ.)¨
Ημ/νια: 22/06/2018 12:27:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Β5ΗΩ6Μ-Ζ5Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Ημ/νια: 22/06/2018 12:06:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛΨΔΩ6Μ-Μ3Π
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 172/2018
Θέμα: ΕΔ 172/2018
Ημ/νια: 22/06/2018 12:06:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6875Ω6Μ-ΔΜΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Φωτογραφική κάλυψη και την άμεση παράδοση όλων των φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση (1mb) για αναρτήσεις στο site του Δήμου (δελτία τύπου)της παρουσίασης της εφαρμογής «PARKING ATHENS».
Θέμα: Φωτογραφική κάλυψη και την άμεση παράδοση όλων των φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση (1mb) για αναρτήσεις στο site του Δήμου (δελτία τύπου)της παρουσίασης της εφαρμογής «PARKING ATHENS».
Ημ/νια: 22/06/2018 12:04:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦΩΑΩ6Μ-0ΒΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Φωτογραφική κάλυψη της συνέντευξης τύπου, η οποία αφορά στη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων, του Μεγάρου Αθηνών και του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
Θέμα: Φωτογραφική κάλυψη της συνέντευξης τύπου, η οποία αφορά στη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων, του Μεγάρου Αθηνών και του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
Ημ/νια: 22/06/2018 11:52:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 69ΥΕΩ6Μ-0ΟΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ημ/νια: 21/06/2018 16:49:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΙΡΩΩ6Μ-0ΨΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 178/2018
Θέμα: ΑΔ 178/2018
Ημ/νια: 21/06/2018 15:10:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ω5ΙΩ6Μ-0ΧΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 145/2018
Θέμα: ΕΔ 145/2018
Ημ/νια: 21/06/2018 15:09:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΚΕΩ6Μ-Κ7Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 24.600,00 € για την αντιμετώπιση της δαπάνης της γεν. υπηρεσίας με τίτλο "Yποέργο 2:Σύμ/λος υποστ/ξης του δικ/χου για τον προσδ/σμό της στρ/γικής & της διαχ/σης σε σχέση με τη διασφ/ση της βιωσ/τας του Σερ.Συγκ/τος" της Πράξης:
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 24.600,00 € για την αντιμετώπιση της δαπάνης της γεν. υπηρεσίας με τίτλο "Yποέργο 2:Σύμ/λος υποστ/ξης του δικ/χου για τον προσδ/σμό της στρ/γικής & της διαχ/σης σε σχέση με τη διασφ/ση της βιωσ/τας του Σερ.Συγκ/τος" της Πράξης:"Σεράφειο Κολυμ/ριο-Αθλ/κό & Πολ/κό Κέντρο
Ημ/νια: 21/06/2018 14:55:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΟΣΩ6Μ-Ρ0Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SPORTING II
Θέμα: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SPORTING II
Ημ/νια: 21/06/2018 14:47:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧΡΖΩ6Μ-ΚΑ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 992.000,00 € για την αντιμετώπιση της δαπάνης της προμήθειας με τίτλο "Yποέργο 3: Προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για τη λειτουργία του κτιριακού συγκροτήματος" της Πράξης: "Σεράφειο Κολυμβητήριο - Αθλητικό και Πολιτιστικό Κ
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 992.000,00 € για την αντιμετώπιση της δαπάνης της προμήθειας με τίτλο "Yποέργο 3: Προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για τη λειτουργία του κτιριακού συγκροτήματος" της Πράξης: "Σεράφειο Κολυμβητήριο - Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο "
Ημ/νια: 21/06/2018 14:34:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 78ΗΣΩ6Μ-ΣΧ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την αξιοποίηση - εκμετάλλευση του Δημοτικού κυλικείου Λόφου Λαμπράκη σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 124/17 πράξη της 2ης Δημοτικής Κοινότητας.
Θέμα: Έγκριση για την αξιοποίηση - εκμετάλλευση του Δημοτικού κυλικείου Λόφου Λαμπράκη σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 124/17 πράξη της 2ης Δημοτικής Κοινότητας.
Ημ/νια: 21/06/2018 14:24:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΙΗΝΩ6Μ-ΨΑΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.995,00€ και β) δέσμευσης ποσού 9.995,00€ για το οικονομικό έτος 2019, για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας σε Ιατρό Εργασίας (φυσικό πρόσωπο) σχετικά με την υγιεινή των εργαζομένων και συγκεκριμένα γ
Θέμα: «Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.995,00€ και β) δέσμευσης ποσού 9.995,00€ για το οικονομικό έτος 2019, για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας σε Ιατρό Εργασίας (φυσικό πρόσωπο) σχετικά με την υγιεινή των εργαζομένων και συγκεκριμένα για τη Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, με επιπρόσθετα καθήκοντα στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα (Νέα Μάκρη Αττικής), για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ανάρτηση της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.».
Ημ/νια: 21/06/2018 14:18:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩΟΗΩ6Μ-ΚΜΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Άδεια Λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού με την επωνυμία «6ΔΚ ΞΕΝΑΓΟΡΑ » του Δήμου Αθηναίων.
Θέμα: Άδεια Λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού με την επωνυμία «6ΔΚ ΞΕΝΑΓΟΡΑ » του Δήμου Αθηναίων.
Ημ/νια: 21/06/2018 14:11:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜΚ1Ω6Μ-1ΡΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έξοδα μετακίνησης και διαμονής του Δημάρχου Αθηναίων για τη μετάβαση του στο Μόναχο 26-28/6/18
Θέμα: έξοδα μετακίνησης και διαμονής του Δημάρχου Αθηναίων για τη μετάβαση του στο Μόναχο 26-28/6/18
Ημ/νια: 21/06/2018 13:48:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑΖΡΩ6Μ-ΠΛΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.