Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (European Social Network)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (European Social Network)
Ημ/νια: 14/12/2018 15:22:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΜΜΩ6Μ-7Δ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την κατάργηση της θέσης στάθμευσης, του υπ’ αριθμ. κυκλ. ΙΚΧ 7995 οχήματος της κας ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΙΣΣΑΜΙΤΑΚΗ, ατόμου με αναπηρία στην οδό Δάβαρη 15-19, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 359/2010 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικ
Θέμα: Έγκριση για την κατάργηση της θέσης στάθμευσης, του υπ’ αριθμ. κυκλ. ΙΚΧ 7995 οχήματος της κας ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΙΣΣΑΜΙΤΑΚΗ, ατόμου με αναπηρία στην οδό Δάβαρη 15-19, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 359/2010 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών
Ημ/νια: 14/12/2018 14:42:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 75Σ3Ω6Μ-ΓΡΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προμήθεια για μεταλλικά κολωνάκια
Θέμα: Προμήθεια για μεταλλικά κολωνάκια
Ημ/νια: 14/12/2018 13:07:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓΜ6Ω6Μ-49Ξ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 6ος ΛΟΓ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 4η ΚΑΙ 5η ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. ΤΟΥ Δ.Α. ΕΤΟΥΣ 2016 (ΧΡΗΜΑΤ. ΣΑΤΑ 100% ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 860/18). ΣΥΜΒ.178426/19-06-2017
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 6ος ΛΟΓ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 4η ΚΑΙ 5η ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. ΤΟΥ Δ.Α. ΕΤΟΥΣ 2016 (ΧΡΗΜΑΤ. ΣΑΤΑ 100% ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 860/18). ΣΥΜΒ.178426/19-06-2017
Ημ/νια: 14/12/2018 12:56:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔ7ΔΩ6Μ-ΝΟΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωσης των εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΑ 86/2017» με Ανάδοχο την εταιρεία ¨Κρατημένος Κων/νος & Σια Ο.Ε.¨
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωσης των εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΑ 86/2017» με Ανάδοχο την εταιρεία ¨Κρατημένος Κων/νος & Σια Ο.Ε.¨
Ημ/νια: 14/12/2018 12:49:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω41ΞΩ6Μ-97Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την τριετή εκμίσθωση των υπό στοιχεία Κ4 – Κ5 δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Απολλωνίου 16 στον Ασύρματο που περιλαμβάνουν στεγασμένο χώρο 40 τ.μ., με τιμή εκκίνησης το ποσό των 384,00€ το μήν
Θέμα: φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την τριετή εκμίσθωση των υπό στοιχεία Κ4 – Κ5 δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Απολλωνίου 16 στον Ασύρματο που περιλαμβάνουν στεγασμένο χώρο 40 τ.μ., με τιμή εκκίνησης το ποσό των 384,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 14/12/2018 12:30:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨΞ6Ω6Μ-Β24
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 6 Δημοτικού καταστήματος επί της οδού Σεβαστουπόλεως 135 που περιλαμβάνει στεγασμένο χώρο 35 τ.μ., με τιμή εκκίνησης το ποσό των 456,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμε
Θέμα: φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 6 Δημοτικού καταστήματος επί της οδού Σεβαστουπόλεως 135 που περιλαμβάνει στεγασμένο χώρο 35 τ.μ., με τιμή εκκίνησης το ποσό των 456,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 14/12/2018 12:27:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 75ΥΞΩ6Μ-8ΨΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού μέσης τάσης»
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού μέσης τάσης»
Ημ/νια: 14/12/2018 12:26:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Δ86Ω6Μ-2ΜΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 27 καταστήματος – κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει επιφάνεια 17,07 τ.μ. ισόγειο, 14,70 τ.μ. πατάρι και 11,65 τ.μ. υπόγειο,
Θέμα: φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 27 καταστήματος – κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει επιφάνεια 17,07 τ.μ. ισόγειο, 14,70 τ.μ. πατάρι και 11,65 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.020,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 14/12/2018 12:25:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6371Ω6Μ-67Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών «Εργασίες συντήρησης ηλεκτρικών δικτύων του Δήμου Αθηναίων»
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών «Εργασίες συντήρησης ηλεκτρικών δικτύων του Δήμου Αθηναίων»
Ημ/νια: 14/12/2018 12:22:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΖΔΩ6Μ-Κ3Ρ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 14/12/2018 08:58:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Λ0ΨΩ6Μ-ΓΙΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων εγγραφών (προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής), συνολικού ποσού 183,46 € που βεβαιώθηκαν σε βάρος του κ. XHEKO ILIA από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή ΚΟΚ.
Θέμα: Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων εγγραφών (προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής), συνολικού ποσού 183,46 € που βεβαιώθηκαν σε βάρος του κ. XHEKO ILIA από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή ΚΟΚ.
Ημ/νια: 14/12/2018 08:57:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑ9ΙΩ6Μ-12Σ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων εγγραφών (προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής), συνολικού ποσού 161,43 € που βεβαιώθηκαν σε βάρος της κας ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή ΚΟΚ.
Θέμα: Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων εγγραφών (προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής), συνολικού ποσού 161,43 € που βεβαιώθηκαν σε βάρος της κας ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή ΚΟΚ.
Ημ/νια: 14/12/2018 08:55:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΛΗ5Ω6Μ-ΝΚΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ημ/νια: 14/12/2018 08:54:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΑΗΩ6Μ-ΛΚΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ-16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 05-12-2018 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ AMUSEMENTNET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ 17 & ΔΕΦΝΕΡ
Θέμα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ-16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 05-12-2018 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ AMUSEMENTNET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ 17 & ΔΕΦΝΕΡ
Ημ/νια: 14/12/2018 08:53:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΖΔΩ6Μ-ΑΤΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων εγγραφών (προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής), συνολικού ποσού 1.362,22 € που βεβαιώθηκαν σε βάρος της κας ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗ από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή ΚΟΚ.
Θέμα: Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων εγγραφών (προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής), συνολικού ποσού 1.362,22 € που βεβαιώθηκαν σε βάρος της κας ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗ από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή ΚΟΚ.
Ημ/νια: 14/12/2018 08:50:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 72Π2Ω6Μ-9ΕΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων εγγραφών (προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής), συνολικού ποσού 238,40 € που βεβαιώθηκαν σε βάρος του κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΠΑΡΟΔΗΜΟΥ από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή ΚΟΚ.
Θέμα: Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων εγγραφών (προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής), συνολικού ποσού 238,40 € που βεβαιώθηκαν σε βάρος του κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΠΑΡΟΔΗΜΟΥ από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή ΚΟΚ.
Ημ/νια: 14/12/2018 08:47:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΜΣΩ6Μ-Ξ5Ρ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων εγγραφών (προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής), συνολικού ποσού 150,68 € που βεβαιώθηκαν σε βάρος του κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΨΗ από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή ΚΟΚ.
Θέμα: Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων εγγραφών (προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής), συνολικού ποσού 150,68 € που βεβαιώθηκαν σε βάρος του κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΨΗ από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή ΚΟΚ.
Ημ/νια: 14/12/2018 08:45:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΕΟΩ6Μ-289
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης 1.000,00€ για 2018 και ταυτόχρονη δέσμευση 55.550,00€ για το 2019 για την αντιμετώπιση της δαπάνης Προμήθειας Βιολογικού Υλικού (μικροοργανισμοί - ένζυμα), συνολ. ποσού 56.550,00€.
Θέμα: Έγκριση δαπάνης 1.000,00€ για 2018 και ταυτόχρονη δέσμευση 55.550,00€ για το 2019 για την αντιμετώπιση της δαπάνης Προμήθειας Βιολογικού Υλικού (μικροοργανισμοί - ένζυμα), συνολ. ποσού 56.550,00€.
Ημ/νια: 13/12/2018 16:11:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Ρ9ΞΩ6Μ-ΧΥΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης 1.000,00€ για 2018 και ταυτόχρονη δέσμευση 55.550,00€ για το 2019 για την αντιμετώπιση της δαπάνης Προμήθειας Βιολογικού Υλικού (μικροοργανισμοί - ένζυμα), συνολ. ποσού 56.550,00€.
Θέμα: Έγκριση δαπάνης 1.000,00€ για 2018 και ταυτόχρονη δέσμευση 55.550,00€ για το 2019 για την αντιμετώπιση της δαπάνης Προμήθειας Βιολογικού Υλικού (μικροοργανισμοί - ένζυμα), συνολ. ποσού 56.550,00€.
Ημ/νια: 13/12/2018 16:11:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Ρ9ΞΩ6Μ-ΧΥΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.