Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΔΩΡΟ -ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Θέμα: ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΔΩΡΟ -ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Ημ/νια: 29/09/2021 15:59:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΝ0ΖΩ6Μ-Κ0Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση μετακίνησης έκτος έδρας του Γενικού Γραμματέα, κ. Αλέξανδρου Τσιατσιάμη στην Κωνσταντινούπολη από τις 20 έως και τις 24 Οκτωβρίου 2021 για τη συμμετοχή του στην 4η Διεθνή Έκθεση του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.
Θέμα: Απόφαση μετακίνησης έκτος έδρας του Γενικού Γραμματέα, κ. Αλέξανδρου Τσιατσιάμη στην Κωνσταντινούπολη από τις 20 έως και τις 24 Οκτωβρίου 2021 για τη συμμετοχή του στην 4η Διεθνή Έκθεση του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.
Ημ/νια: 29/09/2021 14:33:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΑΩΩ6Μ-Ρ5Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
Ημ/νια: 29/09/2021 13:02:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤΙ6Ω6Μ-ΡΕΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΓΑΛΗΝΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΓΑΛΗΝΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νια: 29/09/2021 11:48:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ3Θ8Ω6Μ-ΥΟ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
δαπάνη παρ/γής έκδοσης λογ/νικής ανθολογίας σε 1.500 τμχ με κείμενα τα οποία επιλ/καν με κριτήριο το περιεχ/μενο τους όσο & την άρτια επιμ/μένη έκφραση τους έτσι ώστε να συμβάλλουν στη συγκ/τηση ενός διαχρονικού & ολοκ/νου πορ/του της πρωτεύουσας.
Θέμα: δαπάνη παρ/γής έκδοσης λογ/νικής ανθολογίας σε 1.500 τμχ με κείμενα τα οποία επιλ/καν με κριτήριο το περιεχ/μενο τους όσο & την άρτια επιμ/μένη έκφραση τους έτσι ώστε να συμβάλλουν στη συγκ/τηση ενός διαχρονικού & ολοκ/νου πορ/του της πρωτεύουσας.
Ημ/νια: 29/09/2021 11:45:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Τ3ΒΩ6Μ-ΡΜ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώτ. της δαπάν. για παροχή υπηρεσιών καθαρισ. κτηρίων για τον χώρο του Δ.Αθηναίων που στεγ. τις δραστηρ. της Πράξης ''Ευρωπ. Χάρτα για την ισότητα των φύλων & την αντιμ. των έμφυλων & πολλαπλ. διακρίσ. του προγρ.Αττική 2014-20MIS/ΟΠΣ 5045464''
Θέμα: αντιμετώτ. της δαπάν. για παροχή υπηρεσιών καθαρισ. κτηρίων για τον χώρο του Δ.Αθηναίων που στεγ. τις δραστηρ. της Πράξης ''Ευρωπ. Χάρτα για την ισότητα των φύλων & την αντιμ. των έμφυλων & πολλαπλ. διακρίσ. του προγρ.Αττική 2014-20MIS/ΟΠΣ 5045464''
Ημ/νια: 29/09/2021 11:40:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2ΖΖΩ6Μ-331
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. (ΣΧΕΤ. 1ο Χ.Ε.1047/2021)
Θέμα: ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. (ΣΧΕΤ. 1ο Χ.Ε.1047/2021)
Ημ/νια: 29/09/2021 11:37:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓ3ΨΩ6Μ-ΥΔ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
δαπάνη Εγκατ/σης Σκιάστρων Εσωτερικού Χώρου για τον χώρο του Δ. Α. που στεγάζει τις δραστ. της Πράξης "Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων του πρ/ματος Αττική 2014 - 2020 ΟΠΣ 5045464".
Θέμα: δαπάνη Εγκατ/σης Σκιάστρων Εσωτερικού Χώρου για τον χώρο του Δ. Α. που στεγάζει τις δραστ. της Πράξης "Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων του πρ/ματος Αττική 2014 - 2020 ΟΠΣ 5045464".
Ημ/νια: 29/09/2021 11:36:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω2Ζ3Ω6Μ-ΡΥΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετ. της δαπ. κάλ.της μισθοδ. επτά (7) υπαλλ. με σχέση εργ. Ιδ. Δικ.Ορ.Χρ.(Ι.Δ.Ο.Χ.) που απασχολ. στο Υπ.1 ''Συμβ. Κέν.Γυν. στο Δ.Αθ., στο πλαίσ. υλοπ.της Πράξης ''Ευρ. Χάρτα για την ισότ. των φύλων και την αντιμ.των έμφ. και πολλαπ. διακρίσ.
Θέμα: αντιμετ. της δαπ. κάλ.της μισθοδ. επτά (7) υπαλλ. με σχέση εργ. Ιδ. Δικ.Ορ.Χρ.(Ι.Δ.Ο.Χ.) που απασχολ. στο Υπ.1 ''Συμβ. Κέν.Γυν. στο Δ.Αθ., στο πλαίσ. υλοπ.της Πράξης ''Ευρ. Χάρτα για την ισότ. των φύλων και την αντιμ.των έμφ. και πολλαπ. διακρίσ.
Ημ/νια: 29/09/2021 11:30:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Τ96Ω6Μ-Λ3Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας διαφόρων μικροανταλλακτικών για την άμεση αποκατάσταση βλαβών μηχανημάτων όπως: για κλαδοτεμαχιστή, χλοοκοπτικά, θαμνοκοπτικά, αλυσοπρίονα, κομπρεσέρ, κλπ.
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας διαφόρων μικροανταλλακτικών για την άμεση αποκατάσταση βλαβών μηχανημάτων όπως: για κλαδοτεμαχιστή, χλοοκοπτικά, θαμνοκοπτικά, αλυσοπρίονα, κομπρεσέρ, κλπ.
Ημ/νια: 29/09/2021 11:24:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΝΞΩ6Μ-1Ξ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΩΣ 15/12/2021 ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ(31 ΑΤΟΜΩΝ)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΩΣ 15/12/2021 ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ(31 ΑΤΟΜΩΝ)
Ημ/νια: 28/09/2021 13:39:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9081Ω6Μ-ΙΨ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ημ/νια: 28/09/2021 13:22:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΦΓΩ6Μ-ΦΨΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Μετακίνηση εντός έδρας υπαλλήλων της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής για το μήνα Οκτώβριο 2021
Θέμα: Μετακίνηση εντός έδρας υπαλλήλων της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής για το μήνα Οκτώβριο 2021
Ημ/νια: 28/09/2021 12:15:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 61ΝΡΩ6Μ-ΜΙΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΑΞΗ 44 Δ. Σ. 3ης Κοινότητας Παράτασης Ωραρίου Μουσικής - Κίμωνος 1
Θέμα: ΠΡΑΞΗ 44 Δ. Σ. 3ης Κοινότητας Παράτασης Ωραρίου Μουσικής - Κίμωνος 1
Ημ/νια: 28/09/2021 10:36:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66ΙΣΩ6Μ-Ψ5Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α) ΕΤΟΥΣ 2021
Θέμα: ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α) ΕΤΟΥΣ 2021
Ημ/νια: 28/09/2021 10:18:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Δ36Ω6Μ-Δ2Π
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ 8/10/2021 ΕΩΣ 7/4/2022 (ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ)
Θέμα: ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ 8/10/2021 ΕΩΣ 7/4/2022 (ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ)
Ημ/νια: 28/09/2021 10:15:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣ94Ω6Μ-ΤΞΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ 8/4 ΕΩΣ 8/10/2021
Θέμα: ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ 8/4 ΕΩΣ 8/10/2021
Ημ/νια: 28/09/2021 10:12:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΥΠΩ6Μ-ΘΦ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΙΔΟΧ ΑΠΟ 09/09/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/06/2022
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΙΔΟΧ ΑΠΟ 09/09/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/06/2022
Ημ/νια: 28/09/2021 09:24:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΩΗΩ6Μ-ΥΑΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2Α/2021)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2Α/2021)
Ημ/νια: 28/09/2021 09:20:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 63ΨΛΩ6Μ-ΩΞΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Ανάπλαση του πεζόδρομου Στρατηγού Δαγκλή.
Θέμα: Ανάπλαση του πεζόδρομου Στρατηγού Δαγκλή.
Ημ/νια: 28/09/2021 09:08:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Θ3ΥΩ6Μ-ΝΔΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.