φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 46 – 47 παραπήγματος στην πλατεία Αβησσυνίας
Θέμα: φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 46 – 47 παραπήγματος στην πλατεία Αβησσυνίας
Ημ/νια: 18/05/2021 08:57:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΔΦΩ6Μ-ΟΤΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 20 οπωροπωλείου στην οδό Αρμοδίου στην Βαρβάκειο Αγορά
Θέμα: φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 20 οπωροπωλείου στην οδό Αρμοδίου στην Βαρβάκειο Αγορά
Ημ/νια: 18/05/2021 08:56:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΗΑΩ6Μ-1ΔΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 15 οπωροπωλείου στην οδό Αρμοδίου στην Βαρβάκειο Αγορά επιφάνειας
Θέμα: φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 15 οπωροπωλείου στην οδό Αρμοδίου στην Βαρβάκειο Αγορά επιφάνειας
Ημ/νια: 18/05/2021 08:55:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΖΤΩ6Μ-7ΝΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 5.919.450,94€ που αφορά στην «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ε’ κατανομή έτους 2021», όπως περιγράφεται στη με αρ
Θέμα: Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 5.919.450,94€ που αφορά στην «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ε’ κατανομή έτους 2021», όπως περιγράφεται στη με αριθμό 34285/06.05.2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Ημ/νια: 18/05/2021 08:53:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΗΟΖΩ6Μ-9ΝΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 10 οπωροπωλείου στην οδό Αρμοδίου στην Βαρβάκειο Αγορά επιφάνειας
Θέμα: φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 10 οπωροπωλείου στην οδό Αρμοδίου στην Βαρβάκειο Αγορά επιφάνειας
Ημ/νια: 18/05/2021 08:53:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒ5ΜΩ6Μ-Α59
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 118.000,00€ που αφορά στην «Κατανομή ποσού ύψους 16.910.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 σε Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας», όπως περιγράφεται στη με αριθμό 34052/05.05.2021 απόφα
Θέμα: Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 118.000,00€ που αφορά στην «Κατανομή ποσού ύψους 16.910.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 σε Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας», όπως περιγράφεται στη με αριθμό 34052/05.05.2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Ημ/νια: 18/05/2021 08:52:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΚΟΩ6Μ-ΣΔΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 17 οπωροπωλείου στην οδό Αριστογείτονος στην Βαρβάκειο Αγορά
Θέμα: φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 17 οπωροπωλείου στην οδό Αριστογείτονος στην Βαρβάκειο Αγορά
Ημ/νια: 18/05/2021 08:52:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΖ3Ω6Μ-ΝΩΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 4 οπωροπωλείου στην οδό Αριστογείτονος στην Βαρβάκειο Αγορά
Θέμα: φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 4 οπωροπωλείου στην οδό Αριστογείτονος στην Βαρβάκειο Αγορά
Ημ/νια: 18/05/2021 08:50:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60ΔΔΩ6Μ-34Π
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 60 πάγκου ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά
Θέμα: φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 60 πάγκου ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά
Ημ/νια: 18/05/2021 08:48:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΦΦΩ6Μ-ΒΡΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 59 ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά
Θέμα: φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 59 ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά
Ημ/νια: 18/05/2021 08:43:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΗΦΩ6Μ-Ξ8Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τροποποίηση του Προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων, της Δ/νσης Μηχανολογικού για το μήνα Μάιο 2021
Θέμα: Τροποποίηση του Προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων, της Δ/νσης Μηχανολογικού για το μήνα Μάιο 2021
Ημ/νια: 17/05/2021 07:29:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΣΡΩ6Μ-0ΛΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Ημ/νια: 16/05/2021 08:24:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω13ΘΩ6Μ-ΩΒΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΟΑΕΔ 4.2020, 07.05
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΟΑΕΔ 4.2020, 07.05
Ημ/νια: 16/05/2021 08:20:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Κ7ΨΩ6Μ-94Ρ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απευθείας Ανάθεση για την Υπηρεσία πρόσβασης στην συνδρομητική ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών e-dimos για δύο (2) έτη.
Θέμα: Απευθείας Ανάθεση για την Υπηρεσία πρόσβασης στην συνδρομητική ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών e-dimos για δύο (2) έτη.
Ημ/νια: 14/05/2021 14:42:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 61ΤΜΩ6Μ-Ξ4Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Catering ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ( ΜΙΚΡΟΚΕΡΑΣΜΑΤΑ) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 155922/9-7-20 (20SYMV006996062 2020 07 09) , 1ο ΣΧ. Χ.Ε. 003136/2-9-20
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Catering ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ( ΜΙΚΡΟΚΕΡΑΣΜΑΤΑ) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 155922/9-7-20 (20SYMV006996062 2020 07 09) , 1ο ΣΧ. Χ.Ε. 003136/2-9-20
Ημ/νια: 14/05/2021 13:51:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΘ1Ω6Μ-ΜΛΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
10ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021), ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 154816/08-07-20 (20SYMV006991121 2020 07 08) ΣΧΕΤ.1ο Χ.Ε.3139/2020
Θέμα: 10ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021), ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 154816/08-07-20 (20SYMV006991121 2020 07 08) ΣΧΕΤ.1ο Χ.Ε.3139/2020
Ημ/νια: 14/05/2021 13:45:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ8ΛΖΩ6Μ-0ΒΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ(ΥΛΙΚΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΛΠ ) ΓΙΑ ΤΟΝ Δ.Α. ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ -ΔΙΑΓ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤ.ΑΡΙΘ. 82216- ΣΥΜΦ.ΑΡΙΘ.225811/ 20SYMV007460388 2020-10-12 **
Θέμα: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ(ΥΛΙΚΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΛΠ ) ΓΙΑ ΤΟΝ Δ.Α. ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ -ΔΙΑΓ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤ.ΑΡΙΘ. 82216- ΣΥΜΦ.ΑΡΙΘ.225811/ 20SYMV007460388 2020-10-12 **
Ημ/νια: 14/05/2021 13:34:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66Η8Ω6Μ-ΖΛΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
Ημ/νια: 14/05/2021 13:31:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 64ΚΣΩ6Μ-ΚΧΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
Ημ/νια: 14/05/2021 13:28:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΞ63Ω6Μ-3ΩΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ημ/νια: 14/05/2021 13:24:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΥΘΗΩ6Μ-340
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Τηλ.  
210 5277000 

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.