δαπάνη "Παροχ.Υπηρ. εκτύπωσης (αναπ/γή εντύπου ενημ. υλικ. & παρ. αφίσας)" στο πλαίσιο υλοπ.της Πράξης "Ευρωπ. Χάρτα για Ισότητα των Φύλων & την αντιμετ.των έμφυλων & την αντιμετ, των εμφ. & πολλαπλ. διακρ. του προγρ. Αττική 2014-2020 MIS 5045464".
Θέμα: δαπάνη "Παροχ.Υπηρ. εκτύπωσης (αναπ/γή εντύπου ενημ. υλικ. & παρ. αφίσας)" στο πλαίσιο υλοπ.της Πράξης "Ευρωπ. Χάρτα για Ισότητα των Φύλων & την αντιμετ.των έμφυλων & την αντιμετ, των εμφ. & πολλαπλ. διακρ. του προγρ. Αττική 2014-2020 MIS 5045464".
Ημ/νια: 29/04/2022 10:35:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 63ΙΔΩ6Μ-8ΩΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022 ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Δ.Α & TA EΠOΠTEYOMENA ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΝΟΜ.ΠΡΟΣ./ΣΥΜΦ.89803/24-04-2020.(20SYMV006618967 2020 04 27)
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022 ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Δ.Α & TA EΠOΠTEYOMENA ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΝΟΜ.ΠΡΟΣ./ΣΥΜΦ.89803/24-04-2020.(20SYMV006618967 2020 04 27)
Ημ/νια: 29/04/2022 10:23:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΙ0Ω6Μ-545
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ημ/νια: 29/04/2022 10:20:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔΥΛΩ6Μ-Ω3Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλ.: ΖΖΥ 1934 ατόμου με αναπηρία στην οδό Ζαφειροπούλου 21.
Θέμα: Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλ.: ΖΖΥ 1934 ατόμου με αναπηρία στην οδό Ζαφειροπούλου 21.
Ημ/νια: 29/04/2022 10:13:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΣΓΩ6Μ-Α9Ξ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών για το μήνα Μάιο 202
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών για το μήνα Μάιο 202
Ημ/νια: 29/04/2022 10:11:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟ4ΛΩ6Μ-Ζ2Σ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης σχετικά με τη μελέτη για το έργο «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος» και του υποέργου «Αναβάθμιση βασικών υποδομών, διαμόρφωση χώρων στάσης και προμήθεια αστικού εξοπλισμού και ειδικών δομικών υλικών».
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με τη μελέτη για το έργο «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος» και του υποέργου «Αναβάθμιση βασικών υποδομών, διαμόρφωση χώρων στάσης και προμήθεια αστικού εξοπλισμού και ειδικών δομικών υλικών».
Ημ/νια: 29/04/2022 10:10:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΙ1Ω6Μ-765
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση της διαγραφής ποσού 899,90€, που αφορά σε μισθώματα του με αριθμό 61 Ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, σε βάρος της κ. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής»
Θέμα: «Έγκριση της διαγραφής ποσού 899,90€, που αφορά σε μισθώματα του με αριθμό 61 Ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, σε βάρος της κ. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής»
Ημ/νια: 29/04/2022 10:09:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΙ0ΓΩ6Μ-Ο9Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλ.: ΖΚΡ 9834 ατόμου με αναπηρία στην οδό Γρηγορίου Κυδωνιών 12.
Θέμα: Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλ.: ΖΚΡ 9834 ατόμου με αναπηρία στην οδό Γρηγορίου Κυδωνιών 12.
Ημ/νια: 29/04/2022 10:09:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 61Μ1Ω6Μ-ΙΘΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλ.: ΥΗΗ 4920 ατόμου με αναπηρία στην οδό Νεϊγύ 1.
Θέμα: Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλ.: ΥΗΗ 4920 ατόμου με αναπηρία στην οδό Νεϊγύ 1.
Ημ/νια: 29/04/2022 10:05:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Β6ΝΩ6Μ-Χ0Φ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ,ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤ. 01/01 ΕΩΣ 15/04/2022. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 143557/26-06-20 (20SYMV006933322 2020-06-26).
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ,ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤ. 01/01 ΕΩΣ 15/04/2022. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 143557/26-06-20 (20SYMV006933322 2020-06-26).
Ημ/νια: 29/04/2022 10:00:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 674ΗΩ6Μ-Θ0Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Απρίλιο 2022 ».
Θέμα: « Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Απρίλιο 2022 ».
Ημ/νια: 03/04/2022 11:00:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝΠΕΩ6Μ-Ν53
Κατηγορίες: Διαύγεια
“ Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας , για τον μήνα Απρίλιο 2022”.
Θέμα: “ Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας , για τον μήνα Απρίλιο 2022”.
Ημ/νια: 03/04/2022 10:50:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣΚΩΩ6Μ-ΑΗΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2022
Θέμα: Απόφαση ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2022
Ημ/νια: 03/04/2022 10:32:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥ90Ω6Μ-ΣΝΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2022
Θέμα: Απόφαση ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2022
Ημ/νια: 03/04/2022 10:26:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ1ΙΓΩ6Μ-ΕΡΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ημ/νια: 03/04/2022 09:35:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚ3ΤΩ6Μ-ΚΥΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ καΛΕΟΜΠΙΛΛΑ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ 3
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ καΛΕΟΜΠΙΛΛΑ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ 3
Ημ/νια: 01/04/2022 17:28:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΖΠΩ6Μ-Κ1Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας για το μήνα Απρίλιο έτους 2022
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας για το μήνα Απρίλιο έτους 2022
Ημ/νια: 01/04/2022 17:01:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΡΝΦΟΩ6Μ-ΖΩΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας για το μήνα Απρίλιο έτους 2022»
Θέμα: «Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας για το μήνα Απρίλιο έτους 2022»
Ημ/νια: 01/04/2022 16:58:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9Α5Ω6Μ-Ζ0Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΙΔΑΧ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΙΔΑΧ
Ημ/νια: 01/04/2022 15:42:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 610ΝΩ6Μ-ΗΣΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ημ/νια: 01/04/2022 15:35:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΜ2Ω6Μ-191
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.