Ανάκληση δέσμευσης ετών 2020-2021 στην με αριθμό Α00360/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. Τα δεδομένα στο συνημμένο αρχείο.
Θέμα: Ανάκληση δέσμευσης ετών 2020-2021 στην με αριθμό Α00360/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. Τα δεδομένα στο συνημμένο αρχείο.
Ημ/νια: 24/03/2019 09:43:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗ0ΑΩ6Μ-948
Κατηγορίες: Διαύγεια
Ανάκληση της δέσμευσης ετών 2020-2021 στην με αριθμό Α00359/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. Τα δεδομένα στο συνημμένο αρχείο
Θέμα: Ανάκληση της δέσμευσης ετών 2020-2021 στην με αριθμό Α00359/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. Τα δεδομένα στο συνημμένο αρχείο
Ημ/νια: 24/03/2019 09:37:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒΕ9Ω6Μ-Ψ7Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Μερική ανάκληση της με αριθμό 342558/2018 Απόφαση Δέσμευσης
Θέμα: Μερική ανάκληση της με αριθμό 342558/2018 Απόφαση Δέσμευσης
Ημ/νια: 24/03/2019 09:26:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΧΑΩΩ6Μ-ΜΘΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
Ημ/νια: 24/03/2019 08:57:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3Τ3Ω6Μ-ΜΛ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 65 καταστήματος – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει επιφάνεια 21,13 τ.μ. ισόγειο, 20,97 τ.μ. πατάρι και 20,97 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκί
Θέμα: φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 65 καταστήματος – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει επιφάνεια 21,13 τ.μ. ισόγειο, 20,97 τ.μ. πατάρι και 20,97 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.590,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 24/03/2019 08:21:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω2Ν8Ω6Μ-Ξ4Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 61 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 310,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκ
Θέμα: φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 61 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 310,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 23/03/2019 21:54:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 911ΜΩ6Μ-9ΓΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 57 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 570,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκ
Θέμα: φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 57 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 570,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 23/03/2019 21:51:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΘΗΗΩ6Μ-ΙΩΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 56 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 570,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκ
Θέμα: φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 56 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 570,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 23/03/2019 21:49:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΖΑΩ6Μ-56Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 47 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 390,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκ
Θέμα: φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 47 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 390,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 23/03/2019 21:47:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΤΧΧΩ6Μ-Η1Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 46 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 390,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκ
Θέμα: φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 46 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 390,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 23/03/2019 21:45:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 68ΤΓΩ6Μ-Φ1Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
Δελτίο ειδήσεων στις 08:00

Σε ισχύ μέχρι και την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης μέτρα της τροχαίας που απαγορεύουν την κυκλοφορία τη στάση και τη στάθμευση σε πολλά σημεία στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ταυτόχρονα επί ποδός βρίσκονται εκατοντάδες αστυνομικοί καθώς υπάρχουν φόβοι για επεισόδια με αφορμή την συμφωνία των Πρεσπών. Ενισχυμένα θα είναι τα μέτρα ασφάλειας γύρω από τη Μητρόπολη Αθηνών, όπου θα γίνει η Δοξολογία, παρουσία μελών της κυβέρνησης και άλλων κομμάτων. Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ιστοσελίδα του σταθμού μας 3w.athina984.gr

Στην προσαγωγή τριών ατόμων προχώρησε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια της χθεσινής μαθητικής παρέλασης στο Σύνταγμα. Οι συλληφθέντες φώναζαν συνθήματα κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών και προσπάθησαν να εισέλθουν στο χώρο της παρέλασης . Λίγο αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Την εθνική επέτειο τιμά η Google με το σημερινό της doodle, που απεικονίζει την ελληνική σημαία.

Έκρηξη σημειώθηκε στη μία και 25 τα ξημερώματα στα γραφεία της Εθνικής Ασφαλιστικής, στη Καισαριανή. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην πρόσοψη του κτιρίου.

Επίθεση αγνώστων τη νύχτα με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ στη διασταύρωση Τοσίτσα και Πατησίων. Δεν έγινε καμία προσαγωγή.

Η διαφωνία μεταξύ θεσμών και κυβέρνησης για το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας αναμένεται να καταγραφεί στο αποψινό Euroworking group.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρόκειται να διεξαχθεί ουσιαστική περαιτέρω διαπραγμάτευση αλλά να καταγραφούν οι βασικές θέσεις και οι ενστάσεις, κυρίως της ΕΚΤ, για το διάδοχο σχήμα του νόμου Κατσέλη.

Με τα έως τώρα δεδομένα, μια συνολική συμφωνία έως το Eurogroup της 5 Απριλίου, που θα ξεμπλόκαρε την εκταμίευση 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, διαφαίνεται δύσκολη. Ωστόσο πηγές στις Βρυξέλλες τονίζουν ότι ο διάλογος σε τεχνικό επίπεδο θα συνεχιστεί.

Τραγική κατάληξη είχε η επιπλοκή στην εγκυμοσύνη γυναίκας στο νησί της Τήνου. Το βρέφος το οποίο γεννήθηκε πρόωρα χωρίς σφυγμό δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ για αεροδιακομιδη, ωστόσο στη Σύρο είχε βάρδια ελικόπτερο Σινούκ που δεν μπορούσε να προσγειωθεί στο ελικοδρόμιο της Τήνου.
Στο νησί δεν έφτασε, λόγω μηχανικής βλάβης, ούτε το Σούπερ Πούμα, που απογειώθηκε από Ρόδο.

Ολοκληρωτική αλλαγή στη θέση του Ταγίπ Ερντογάν για το ενδεχόμενο μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Όπως δήλωσε προκλητικά σε τηλεοπτικό δίκτυο ίσως μετά τις τουρκικές εκλογές η Αγιά Σοφιά ανοίξει ως τζαμί και όχι ως μουσείο ενώ μόλις την περασμένη Τρίτη είχε αποκλείσει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο.

Συζητήσεις της Τερέζα Μέι με υψηλόβαθμους συνεργάτες και «αντάρτες» βουλευτές, που τάσσονται υπέρ το Brexit, για το ενδεχόμενο επαρκούς στήριξης προκειμένου η συμφωνία της για την έξοδο από την ΕΕ να τεθεί εκ νέου σε ψηφοφορία αυτήν την εβδομάδα. Την ίδια ώρα, την προοπτική πρόωρων εκλογών ήγειρε με δηλώσεις του στο BBC o υπουργός Brexit του Ηνωμένου Βασιλείου Στίβεν Μπάρκλεϊ.

Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν έδωσε σήμερα εντολή να διεξαχθεί επίσημη εθνική έρευνα για τις επιθέσεις εναντίον των τζαμιών του Κράισττσερτς ώστε να διαπιστωθεί αν η αστυνομία και οι υπηρεσίες πληροφοριών θα μπορούσαν να είχαν εμποδίσει το μακελειό.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών και η αστυνομία βρέθηκαν στο κέντρο των επικρίσεων μετά την επίθεση, καθώς ορισμένοι τις κατηγορούσαν ότι είχαν επικεντρωθεί υπερβολικά στις ισλαμιστικές απειλές.

Έξι άνθρωποι τραυματίσθηκαν κοντά στο Τελ Αβίβ από ρουκέτα που εκτοξεύθηκε από τη Γάζα τα ξημερώματα ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία

Γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική. Θερμοκρασία στην Αθήνα από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Αυτή την ώρα, η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 11 βαθμοί.

The post Δελτίο ειδήσεων στις 08:00 appeared first on ΑΘΗΝΑ984.

Κατηγορίες: Ειδήσεις από τον 984FM
Ματιές στο μέλλον, του Νίκου Μουζέλη

O ομότιμος καθηγητής κοινωνιολογίας στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του London School of Economics, στο τελευταίο του βιβλίο με τον υπότιτλο «Καπιταλισμός, σοσιαλδημοκρατία, κοινωνικό κράτος» αναπτύσσει σκέψεις και απόψεις για πιθανές μελλοντικές εξελίξεις στην οικονομία, την πολιτική και την κοινωνία στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της ύστερης νεωτερικότητας. Περιγράφει τους κινδύνους που ελλοχεύουν αν συνεχίσουν να εξασθενούν οι ανθρωπιστικές αξίες και οι δημοκρατικοί θεσμοί.

Αναφέρεται στα οικονομικά μοντέλα των υπερδυνάμεων- Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ευρώπη-, και εκτιμά ότι ο καπιταλισμός έχει ημερομηνία λήξης, αν και προς το παρόν δεν είναι ετοιμοθάνατος. Εστιάζει στο μέλλον της Ευρωζώνης και περιγράφει τις βασικές δομικές της αδυναμίες, όπως η λανθασμένη αρχιτεκτονική της και η υφεσιακή διαχείριση κρίσεων.

Ο Νίκος Μουζέλης αντιμετωπίζει την παγκοσμιοποίηση ως πολυεπίπεδο φαινόμενο, που δεν έχει μόνο οικονομική διάσταση, αλλά και πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική, ιδεολογική, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για μια συζήτηση γύρω από το μέλλον της σοσιαλδημοκρατίας, η οποία μπορεί να ανακάμψει από τον εκφυλισμό και να αποφύγει την εξαφάνιση εάν υιοθετήσει νέες στρατηγικές

Το βιβλίο Ματιές στο Μέλλον κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια

The post Ματιές στο μέλλον, του Νίκου Μουζέλη appeared first on ΑΘΗΝΑ984.

Κατηγορίες: Ειδήσεις από τον 984FM
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της στρατιωτικής παρέλασης – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Σε ισχύ από νωρίς το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο κέντρο της Αθήνας, για την στρατιωτική παρέλαση. Αυξημένα είναι και τα μέτρα ασφαλείας, καθώς υπάρχουν φόβοι αποδοκιμασιών μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Σύμφωνα με την τροχαία, οι δρόμοι θα αρχίσουν να κλείνουν σταδιακά από τις 6 το πρωί μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων.

Οι κλειστοί δρόμοι

– Λ. Βασιλίσσης Σοφίας στο τμήμα μεταξύ των λεωφόρων Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Αμαλίας και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας
– Ηρ. Αττικού
– Βασιλέως Γεωργίου Β΄
– Βασιλέως Γεωργίου Α΄
– Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας
– Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου)
– Πλατεία Ομονοίας
– Πειραιώς στο τμήμα μεταξύ της πλατείας Ομονοίας και της Ιεράς Οδού και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας
– Αθηνάς
– Αγ. Κωνσταντίνου
– Πλατεία Καραϊσκάκη
– 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) στο τμήμα μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Λεωφόρου Αλεξάνδρας και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας
– Θ. Δηλιγιάννη στο τμήμα μεταξύ της πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Ι. Μεταξά και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας
– Πλ. Συντάγματος
– Φιλελλήνων
– Σταδίου
– Λ. Συγγρού στο τμήμα μεταξύ των οδών Αμ. Φραντζή και Διον. Αρεοπαγίτου και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας
– Ακαδημίας
– Βασιλίσσης Όλγας
– Αθ. Διάκου

Η Τροχαία συστήνει στους οδηγούς να αποφύγουν να κινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας τις ώρες που διεξάγεται η μαθητική παρέλαση και η στρατιωτική παρέλαση.

ΟΑΣΑ: Αλλαγές στα δρομολόγια των λεωφορείων

Προσωρινές τροποποιήσεις λόγω των εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

Ειδικά για τις λεωφορειακές γραμμές Αεροδρομίου Χ95 και Χ96 έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων:

Λεωφορειακή γραμμή Χ95

24-3-2019 : Προσωρινή αφετηρία στην οδό Ριζάρη (Πολεμικό Μουσείο)

Κατεύθυνση από αεροδρόμιο

Aπό Βασ. Κων/νου, δεξιά Ριζάρη (προσωρινή αφετηρία)

Κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο

Ριζάρη (προσωρινή αφετηρία), συνέχεια δεξιά Λεωφ. Βασ. Σοφίας – συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή προς αεροδρόμιο.

Την 25 Μαρτίου: Τα δρομολόγια που θα εκτελούνται μέχρι τον ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ (Προσωρινή αφετηρία)

Λεωφορειακή γραμμή Χ96 (25-3-2019)

Διαδρομή από Αφετηρία (Ακτή Βασιλειάδη).

Από Ακτή Καλιμασιώτη, Ακτή Ποσειδώνος, Βασ. Γεωργίου Α, αριστ. Εθν. Αντιστάσεως, πλ. Ιπποδαμείας, δεξιά Ομ. Σκυλίτση, αριστ. κλάδος προς Εθν. Μακαρίου, Εθν. Μακαρίου και συνέχεια κανονικά.

Εναλλακτική διαδρομή

Από Ακτή Κονδύλη, αριστ. Κόνωνος, πλ. Ιπποδαμείας, Ομηρίδου Σκυλίτση, αριστ. κλάδος προς Εθν. Μακαρίου, Εθν. Μακαρίου και συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή προς Αφετηρία

Από Εθν. Μακαρίου, Λ. Ανδρ. Παπανδρέου (πρώην Μ. Ασίας), ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΛΙΠΕΔΟΥ, πλ. Ιπποδαμείας, δεξιά Γούναρη, δεξιά Ακτή Ποσειδώνος, συνέχεια Ακτή Καλλιμασιώτη και συνέχεια κανονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ 11185.

Newsroom Αθήνα 9.84

The post Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της στρατιωτικής παρέλασης – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ appeared first on ΑΘΗΝΑ984.

Κατηγορίες: Ειδήσεις από τον 984FM
Από 8 Απριλίου οι εγγραφές για τις Παιδικές Εξοχές του δήμου Αθηναίων
Ξεκινούν τη Δευτέρα, 8 Απριλίου, οι εγγραφές για την φετινή κατασκηνωτική περίοδο στις παιδικές εξοχές του δήμου Αθηναίων.

Η φιλοξενία αφορά παιδιά ηλικίας από 6 έως 15 ετών και δικαιούχοι για δωρεάν συμμετοχή είναι τα παιδιά δημοτών, κατοίκων και δημοτικών υπαλλήλων του δήμου Αθηναίων.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στις επτά (7) Δημοτικές Κοινότητες, μόνο από τους γονείς ή τους έχοντες την επιμέλεια με δικαστική απόφαση, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά την αστυνομική τους ταυτότητα πέραν των απαραίτητων δικαιολογητικών και ολοκληρώνονται στις 13 Μαΐου.

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι για τα παιδιά είναι τρεις:

Στην Α Κατασκηνωτική Περίοδο που ξεκινά τη Δευτέρα 26 Ιουνίου και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουλίου, δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών δηλαδή γεννημένα μεταξύ 2007-2013.

Στην Β Κατασκηνωτική Περίοδο που ξεκινά την Πέμπτη 11 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 25 Ιουλίου δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών δηλαδή γεννημένα μεταξύ 2007-2013.

Στην Γ Κατασκηνωτική Περίοδο που ξεκινά την Κυριακή 28 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 11 Αυγούστου, δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών, δηλαδή γεννημένα μεταξύ 2004-2006.

Στις κατασκηνώσεις του δήμου Αθηναίων στον Άγιο Αντρέα δικαιούχοι για δωρεάν συμμετοχή είναι και άτομα τρίτης ηλικίας, με συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας τους δηλαδή γεννηθέντες από το 1959 και πριν, κατά τη χρονική περίοδο από την Κυριακή 27 Αυγούστου έως την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου. Δικαιούχοι κατά προτεραιότητα είναι δημότες και κάτοικοι του δήμου Αθηναίων, καθώς και συνταξιούχοι δημοτικοί υπάλληλοι και γονείς εν ενεργεία δημοτικών υπαλλήλων. Οι εγγραφές για συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα της τρίτης ηλικίας ξεκινούν στις 14 Μαΐου και ολοκληρώνονται στις 13 Ιουνίου.

Χρηστικές πληροφορίες

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του γονέα.

2. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού.

3. Ιατρική βεβαίωση, ότι το παιδί είναι κλινικά υγιές, έχουν γίνει οι απαραίτητοι εμβολιασμοί, δεν πάσχει από δερματολογικό ή άλλο μεταδοτικό νόσημα και ότι μπορεί να συμμετάσχει στις αθλητικές δραστηριότητες της κατασκήνωσης.

4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας με τους εμβολιασμούς.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Προσοχή: όχι πιστοποιητικό γέννησης)

6. Σε περίπτωση διαζυγίου, δικαστική απόφαση που ορίζει τον έχοντα την επιμέλεια του παιδιού.

7. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας για κατοίκους του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ένας πρόσφατος λογαριασμός (ΔΕΗ ή ΑΛΛΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ είτε ΟΤΕ ή ΑΛΛΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ είτε ΕΥΔΑΠ είτε ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ) .

Οι εγγραφές για παιδιά & γονείς δημοτικών υπαλλήλων, θα γίνουν στα γραφεία του Τμήματος Παιδικών Εξοχών στην Γενική Γραμματεία Δήμου Αθηναίων επί της οδού Λιοσίων 22 στον 5ο όροφο.

Οι εγγραφές ΑΜΕΑ, καθώς και οι εγγραφές ατόμων των Φορέων που θα φιλοξενηθούν, θα γίνουν στα γραφεία του Τμήματος Παιδικών Εξοχών, (είτε στην Γενική Γραμματεία Δήμου Αθηναίων επί της οδού Λιοσίων 22 στον 5ο όροφο είτε στον Αγ. Ανδρέα Αττικής), από εκπροσώπους των Συλλόγων-Φορέων τους και όχι από τους γονείς τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Για την εγγραφή των παιδιών κατοίκων τρίτων χωρών στις κατασκηνωτικές αποστολές για τις ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ, απαιτούνται :

1. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού.

2. Ιατρική βεβαίωση, ότι το παιδί είναι κλινικά υγιές, έχουν γίνει οι απαραίτητοι εμβολιασμοί, δεν πάσχει από δερματολογικό ή άλλο μεταδοτικό νόσημα και ότι μπορεί να συμμετάσχει στις αθλητικές δραστηριότητες της κατασκήνωσης.

3. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας με τους εμβολιασμούς.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (Προσοχή: όχι πιστοποιητικό γέννησης)

5.Φωτοτυπία του διαβατηρίου του γονέα που πραγματοποιεί την εγγραφή.

6.Φωτοτυπία του διαβατηρίου του παιδιού.

7.Φωτοτυπία της άδειας παραμονής του γονέα που πραγματοποιεί την εγγραφή.

8.Φωτοτυπία της άδειας παραμονής του παιδιού.

9. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας για κατοίκους του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ένας πρόσφατος λογαριασμός (ΔΕΗ ή ΑΛΛΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ είτε ΟΤΕ ή ΑΛΛΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ είτε ΕΥΔΑΠ είτε ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ) ή αντίγραφο του Ε9.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΣΥΛΟ

1.Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού

2. Ιατρική βεβαίωση, ότι το παιδί είναι κλινικά υγιές, έχουν γίνει οι απαραίτητοι εμβολιασμοί, δεν πάσχει από δερματολογικό ή άλλο μεταδοτικό νόσημα και ότι μπορεί να συμμετάσχει στις αθλητικές δραστηριότητες της κατασκήνωσης.

3. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας με τους εμβολιασμούς.

4.Αντίγραφο τρίπτυχου αιτούντος ασύλου (εν ισχύ) και σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα, αντίγραφο εγγράφου προ-καταγραφής από την Υπηρεσία Ασύλου.

Σημείωση: Τα παραπάνω ταξιδιωτικά έγγραφα πρέπει να είναι σε ισχύ, δηλαδή να μην έχει παρέλθει εξάμηνο από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς ή αντίστοιχα οι έχοντες αρμοδίως την επιμέλεια των παιδιών, κατά την διαδικασία εγγραφής θα ενημερωθούν για τον κανονισμό λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών και θα υπογράψουν τις σχετικές άδειες συμμετοχής των παιδιών.

Δεν θα υπάρξουν παρατάσεις, ούτε επανεγγραφές, ούτε επί τόπου εγγραφές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών. Τυχόν κενές θέσεις που θα προκύψουν μετά τις εγγραφές των δικαιούχων, θα διατεθούν σε μη δικαιούχους, βάσει κοινωνικών κριτηρίων ή οικονομικής συμμετοχής σύμφωνα με τα τροφεία που ορίζει η Κ.Υ.Α. αριθ. 56124/2056/2018.

Ο απαιτούμενος ιατρικός έλεγχος για τα παιδιά δύναται να γίνεται είτε από τον οικογενειακό Ιατρό –Παιδίατρο, είτε και στα κατά τόπους Δημοτικά Ιατρεία κατόπιν ραντεβού.

● 1ο Δημοτικό Ιατρείο : Σόλωνος 78 (Κέντρο), τηλ. 210 3626587

● 2ο Δημοτικό Ιατρείο : Φανοσθένους & Φρ. Σμιθ (Ν. Κόσμος), τηλ. 210 9239865

● 3ο Δημοτικό Ιατρείο : Θεσ/νίκης 48 & Ηρακλειδών (Πετράλωνα),τηλ.210 3427515

● 4ο Δημοτικό Ιατρείο: Προποντίδος & Αγίας Σοφίας 110 (Κολωνός),τηλ.210 5121921

● 5ο Δημοτικό Ιατρείο : Σαρανταπόρου 4 (Άνω Πατήσια), τηλ.210 2015511

● 6ο Δημοτικό Ιατρείο : Χανίων 4β (Κυψέλη), τηλ.210 8836200

Η αναχώρηση όλων των κατασκηνωτών και η επιστροφή τους θα γίνεται από και προς τις Δημοτικές Κοινότητες υπό την επιμέλεια των υπευθύνων των Δημοτικών Κοινοτήτων .

1η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Πλ. Ηρώων 3, Πλ.Ψυρρή, τηλ. 210 5277951- 901-902

2η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Υμηττού 251, Παγκράτι, τηλ. 210 7564795 & 210 7567860

3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τριών Ιεραρχών 74, Πετράλωνα, τηλ. 210 3421994-5

4η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Λένορμαν & Αλεξανδρείας 35, Κολωνός, τηλ. 210 5157553 & 210 5149940

5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Πατησίων 237, Πλ. Κολιάτσου, τηλ. 210 8623320

6η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Θήρας 31, Πλ. Αμερικής, τηλ. 210 8668162

7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Πανόρμου 59, Αμπελόκηποι, τηλ. 210 6998834-5-8

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΩΝ Γ΄ΗΛΙΚΙΑΣ

1.Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2.Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας για κατοίκους του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ένας πρόσφατος

λογαριασμός (ΔΕΗ ή ΑΛΛΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ είτε ΟΤΕ ή ΑΛΛΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ είτε ΕΥΔΑΠ είτε ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ) .

3. Μία πρόσφατη φωτογραφία.

4. Ιατρική βεβαίωση που να ενημερώνει για τα φάρμακα που παίρνουν και νοσήματα από τα οποία πάσχουν.

Βασική προϋπόθεση είναι η αυτοεξυπηρέτησή τους (καθώς δεν επιτρέπονται φιλοξενίες συνοδών ή άλλων, συγγενικών ή μη προσώπων).

Η εγγραφή θα γίνεται μόνο από τους ίδιους και όχι από τρίτο άτομο, συγγενικό ή μη, δηλώνοντας υποχρεωτικά τηλέφωνο επικοινωνίας συγγενούς σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.

 

Γιώργος Μανουσακάκης

The post Από 8 Απριλίου οι εγγραφές για τις Παιδικές Εξοχές του δήμου Αθηναίων appeared first on ΑΘΗΝΑ984.

Κατηγορίες: Ειδήσεις από τον 984FM
Εβδομάδα πληρωμών για συντάξεις και επιδόματα
Την Τετάρτη, αντί για την 1η Απριλίου, θα καταβληθούν οι συντάξεις του μηνός Απριλίου στους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που προέρχονται από τον ΟΑΕΕ και ΟΓΑ, σύμφωνα με απόφαση της διοίκησης του ΕΦΚΑ.

Την Πέμπτη, θα καταβληθούν οι συντάξεις από το Δημόσιο, το ΙΚΑ και το ΝΑΤ.

Την ίδια μέρα, θα ξεκινήσει η πίστωση των χρημάτων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Την Τρίτη 2 Απριλίου θα πιστωθούν οι επικουρικές συντάξεις.

Εντός των επομένων ημερών, θα καταβληθεί πρώτη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού, αναδρομικά από τον Ιανουάριο στους δικαιούχους που υπέβαλλαν νέα αίτηση για το τρέχον έτος.

Δημήτρης Κωστάκος

The post Εβδομάδα πληρωμών για συντάξεις και επιδόματα appeared first on ΑΘΗΝΑ984.

Κατηγορίες: Ειδήσεις από τον 984FM
Δελτίο ειδήσεων στις 07:00

Σε ισχύ μέχρι και την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης μέτρα της τροχαίας που απαγορεύουν την κυκλοφορία τη στάση και τη στάθμευση σε πολλά σημεία στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Παράλληλα εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν επιστρατευθεί καθώς υπάρχουν φόβοι για επεισόδια με αφορμή την συμφωνία των Πρεσπών. Ενισχυμένα θα είναι τα μέτρα ασφάλειας γύρω από τη Μητρόπολη Αθηνών, όπου θα γίνει η Δοξολογία, παρουσία μελών της κυβέρνησης και άλλων κομμάτων. Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ιστοσελίδα του σταθμού μας 3w.athina984.gr

Στην προσαγωγή τριών ατόμων προχώρησε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια της χθεσινής μαθητικής παρέλασης στο Σύνταγμα. Οι συλληφθέντες φώναζαν συνθήματα κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών και προσπάθησαν να εισέλθουν στο χώρο της παρέλασης. Λίγο αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι.

«Οι κλιμακούμενες προκλήσεις και οι νέες απαιτήσεις στο τομέα της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή μας, καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη να είμαστε σε εγρήγορση και οπλισμένοι με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα» τονίζει στην ημερήσια διαταγή με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου ο υπουργός Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης.

Έκρηξη σημειώθηκε στη μία και 25 τα ξημερώματα στα γραφεία της Εθνικής Ασφαλιστικής, στη Καισαριανή. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην πρόσοψη του κτιρίου.

Επίθεση αγνώστων τη νύχτα με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ στη διασταύρωση Τοσίτσα και Πατησίων. Δεν έγινε καμία προσαγωγή.

Συνεδριάζει σήμερα εκ νέου το Euroworking Group εν όψει του Eurogroup της 5ης Απρίλιου που θα κρίνει την εκταμίευση ενός δισ. ευρώ προς την ελληνική πλευρά. Βασικό προαπαιτούμενο συνεχίζει να αποτελεί το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, για τον τρόπο που χειρίζονται τα εθνικά θέματα άσκησε η Φώφη Γεννηματά χθες από την Αλεξανδρούπολη.

Τραγική κατάληξη είχε η επιπλοκή στην εγκυμοσύνη γυναίκας στο νησί της Τήνου. Το βρέφος το οποίο γεννήθηκε πρόωρα χωρίς σφυγμό δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ για αεροδιακομιδή, ωστόσο στη Σύρο είχε βάρδια ελικόπτερο Σινούκ που δεν μπορούσε να προσγειωθεί στο ελικοδρόμιο της Τήνου. Στο νησί δεν έφτασε, λόγω μηχανικής βλάβης, ούτε το Σούπερ Πούμα, που απογειώθηκε από Ρόδο.

Ολοκληρωτική αλλαγή στη θέση του Ταγίπ Ερντογάν για το ενδεχόμενο μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Όπως δήλωσε προκλητικά σε τηλεοπτικό δίκτυο ίσως μετά τις τουρκικές εκλογές η Αγιά Σοφιά ανοίξει ως τζαμί και όχι ως μουσείο ενώ μόλις την περασμένη Τρίτη είχε αποκλείσει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο.

Η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι συναντήθηκε με υψηλόβαθμους συνεργάτες και «αντάρτες» βουλευτές, που τάσσονται υπέρ το Brexit, για να συζητήσουν εάν υπάρχει επαρκής στήριξη προκειμένου η συμφωνία της για την έξοδο από την ΕΕ να τεθεί εκ νέου σε ψηφοφορία αυτήν την εβδομάδα. Την ίδια ώρα, την προοπτική πρόωρων εκλογών ήγειρε με δηλώσεις του στο BBC o υπουργός Brexit του Ηνωμένου Βασιλείου Στίβεν Μπάρκλεϊ.

Σημαντικές θεωρούνται οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα μετά την είδηση που μετέδωσε το Reuters ότι δύο αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της Ρωσίας προσγειώθηκαν χθες το απόγευμα στο κεντρικό αεροδρόμιο της Βενεζουέλας, μεταφέροντας έναν Ρώσο αξιωματικό σχεδόν 100 στρατιώτες 35 τόνους υλικών, εν μέσω της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ Καράκας και Μόσχας

Και ο καιρός…

Γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική. Θερμοκρασία στην Αθήνα από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Αυτήν την ώρα, η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 9… βαθμοί.

The post Δελτίο ειδήσεων στις 07:00 appeared first on ΑΘΗΝΑ984.

Κατηγορίες: Ειδήσεις από τον 984FM
«Μικρό καλάθι» στο euroworking group
Η διαφωνία μεταξύ θεσμών και ελληνικής κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας αναμένεται να καταγραφεί στο αποψινό euroworking group.

Οι εκπρόσωποι των υπουργείων οικονομικών της ευρωζώνης θα καταγράψουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που συνδέονται με την εκταμίευση 974 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο των μέτρων ελάφρυνση του ελληνικού Δημοσίου χρέους.  

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρόκειται να διεξαχθεί ουσιαστική περαιτέρω διαπραγμάτευση αλλά να καταγραφούν οι βασικές θέσεις των δύο πλευρών και οι ενστάσεις κυρίως της ΕΚΤ σε θέματα που συνδέονται με την ταυτόχρονη ισχύ διαφορετικών νόμων (λοιπές διατάξεις ν. Κατσέλη, πτωχευτικό Δίκαιο κ.α.) με το προτεινόμενο νέο πλαίσιο από την ελληνική κυβέρνηση. Οι θεσμοί θεωρούν ότι η εφαρμογή του νέου πλαισίου, με το σημερινό καθεστώς, δε θα βοηθήσει ούτε στη μείωση των κόκκινων στεγαστικών δανείων ούτε στην προσπάθεια να περιοριστεί ο αριθμός των στρατηγικών κακοπληρωτών. 

Με δεδομένο ότι δεν έχει επιτευχθεί η απαραίτητη προσέγγιση των δύο πλευρών, καθίσταται σταδιακά δυσκολότερη γ συνολική συμφωνία έως το Eurogroup της 5 Απριλίου. Ωστόσο, όπως τονίζουν πήγες στις Βρυξέλλες ο διάλογος σε τεχνικό επίπεδο θα συνεχιστεί παρά το γεγονός ότι η ταχύτητα των συζητήσεων δεν αφήνει για την ώρα πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. 

Νewsroom Aθήνα 9.84

 

 

The post «Μικρό καλάθι» στο euroworking group appeared first on ΑΘΗΝΑ984.

Κατηγορίες: Ειδήσεις από τον 984FM
Δελτίο Ειδήσεων στις 24:00

Σε ισχύ από χθες μέχρι και μετά τη στρατιωτική παρέλαση σήμερα μέτρα της τροχαίας που απαγορεύουν την κυκλοφορία τη στάση και τη στάθμευση σε πολλά σημεία στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ανάλογα μέτρα και για τη Θεσσαλονίκη στους δρόμους γύρω από τη Λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου. Παράλληλα εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν επιστρατευθεί καθώς υπάρχουν φόβοι για επεισόδια με αφορμή την συμφωνία των Πρεσπών. αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ιστοσελίδα του σταθμού μας 3w.athina984.gr

Στην προσαγωγή τριών ατόμων προχώρησε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια της χθεσινής μαθητικής παρέλασης στο Σύνταγμα. Οι συλληφθέντες φώναζαν συνθήματα κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών και προσπάθησαν να εισέλθουν στο χώρο της παρέλασης . Λίγο αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι.

 

Συνεδριάζει σήμερα εκ νέου το Euroworking Group εν όψει του Eurogroup της 5ης Απρίλιου που θα κρίνει την εκταμίευση ενός δισ. ευρώ προς την ελληνική πλευρά. Βασικό προαπαιτούμενο συνεχίζει να αποτελεί το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Διαφωνία στο ζήτημα προέκυψε στην τελευταία τηλεδιάσκεψη των θεσμών με την ελληνική πλευρά.

 

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, για τον τρόπο που χειρίζονται τα εθνικά θέματα άσκησε η Φώφη Γεννηματά χθες από την Αλεξανδρούπολη. Η κ. Γεννηματά επέκρινε και τη γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης, αναφέροντας ότι «ο κ. Τσίπρας αρνήθηκε τη συνεννόηση για την εθνική γραμμή και χρησιμοποίησε τη Συμφωνία για να διχάσει τον ελληνικό λαό,.

 

Σημαντικές θεωρούνται οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα μετά την είδηση που μετέδωσε το Reuters ότι δύο αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της Ρωσίας προσγειώθηκαν χθες το απόγευμα στο κεντρικό αεροδρόμιο της Βενεζουέλας, μεταφέροντας έναν Ρώσο αξιωματικό σχεδόν 100 στρατιώτες 35 τόνους υλικών, εν μέσω της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ Καράκας και Μόσχας.

Σε ακόμα μια προκλητική δήλωση προχώρησε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν σε συνέντευξη του στο τηλεοπτικό δίκτυο «TGRT HABER» λέγοντας ότι ίσως μετά τις τουρκικές εκλογές η Αγιά Σοφιά ανοίξει ως τζαμί και όχι ως μουσείο. Μάλιστα, τόνισε ότι μπορούμε να το δούμε σοβαρά αλλάζοντας τον τίτλο του από «μουσείο» σε «Τέμενος Αγίας Σοφίας. Πρόκειται για ολοκληρωτική αλλαγή στη θέση του Ταγίπ Ερντογάν για το θέμα, καθώς μόλις την περασμένη Τρίτη είχε αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι συναντήθηκε με υψηλόβαθμους συνεργάτες και «αντάρτες» βουλευτές, που τάσσονται υπέρ το Brexit, για να συζητήσουν τη στρατηγική της και εάν υπάρχει επαρκής στήριξη προκειμένου η συμφωνία της για την έξοδο από την ΕΕ να τεθεί εκ νέου σε ψηφοφορία αυτήν την εβδομάδα.

 

Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στην Ιεράπετρα Κρήτης, στη θέση Μεγάλο Σελί. Την κατάσβεση της φωτιάς δυσχεραίνουν οι πολύ δυνατοί άνεμοι. Στο σημείο επιχειρούν 14 οχήματα με 32 πυροσβέστες, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων .

 

Στην αθλητική επικαιρότητα…

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε χθες στα Χανιά για 4η συνεχόμενη χρονιά το Κύπελλο Ελλάδος γυναικών στο μπάσκετ επικρατώντας στον τελικό της Νίκης Λευκάδας 78-69.

Τζακ ποτ στην χθεσινή κλήρωση του τζόκερ όπου το ποσόν των 2 εκατομμυρίων 200 χιλιάδων ευρώ μεταφέρεται στην κλήρωση της Πέμπτης . Τυχεροί αριθμοί οι 16,18,21,25,26, τζόκερ το 9

Και ο καιρός…

Γενικά αίθριος  στην Αττική. Άνεμοι νότιοι , νοτιοδυτικοί ασθενείς έως 3 μποφόρ . Θερμοκρασία από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

 

The post Δελτίο Ειδήσεων στις 24:00 appeared first on ΑΘΗΝΑ984.

Κατηγορίες: Ειδήσεις από τον 984FM
Δελτίο Ειδήσεων στις 23:00

Σε ισχύ από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και μετά τη στρατιωτική παρέλαση αυριο μέτρα της τροχαίας που απαγορεύουν την κυκλοφορία τη στάση και τη στάθμευση σε πολλά σημεία στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ανάλογα μέτρα και για τη Θεσσαλονίκη στους δρόμους γύρω από τη Λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου. Παράλληλα εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν επιστρατευθεί καθώς υπάρχουν φόβοι για επεισόδια με αφορμή την συμφωνία των Πρεσπών. αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στην ιστοσελίδα του σταθμού μας 3w.athina984.gr

Στην προσαγωγή τριών ατόμων προχώρησε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια της σημερινής μαθητικής παρέλασης στο Σύνταγμα. Οι συλληφθέντες φώναζαν συνθήματα κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών και προσπάθησαν να εισέλθουν στο χώρο της παρέλασης . Λίγο αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Συνεδριάζει αύριο εκ νέου το Euroworking Group εν όψει του Eurogroup της 5ης Απρίλιου που θα κρίνει την εκταμίευση ενός δισ. ευρώ προς την ελληνική πλευρά. Βασικό προαπαιτούμενο συνεχίζει να αποτελεί το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Διαφωνία στο ζήτημα προέκυψε στην τελευταία τηλεδιάσκεψη των θεσμών με την ελληνική πλευρά.

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, για τον τρόπο που χειρίζονται τα εθνικά θέματα άσκησε η Φώφη Γεννηματά από την Αλεξανδρούπολη. Η κ. Γεννηματά επέκρινε και τη γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης, αναφέροντας ότι «ο κ. Τσίπρας αρνήθηκε τη συνεννόηση για την εθνική γραμμή και χρησιμοποίησε τη Συμφωνία για να διχάσει τον ελληνικό λαό,.

 

Σημαντικές θεωρούνται οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα μετά την είδηση που μετέδωσε το Reuters ότι δύο αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της Ρωσίας προσγειώθηκαν σήμερα στο κεντρικό αεροδρόμιο της Βενεζουέλας, μεταφέροντας έναν Ρώσο αξιωματικό σχεδόν 100 στρατιώτες 35 τόνους υλικών, εν μέσω της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ Καράκας και Μόσχας.

 

Σε ακόμα μια προκλητική δήλωση προχώρησε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν σε συνέντευξη του στο τηλεοπτικό δίκτυο «TGRT HABER» λέγοντας ότι ίσως μετά τις τουρκικές εκλογές η Αγιά Σοφιά ανοίξει ως τζαμί και όχι ως μουσείο. Μάλιστα, τόνισε ότι μπορούμε να το δούμε σοβαρά αλλάζοντας τον τίτλο του από «μουσείο» σε «Τέμενος Αγίας Σοφίας. Πρόκειται για ολοκληρωτική αλλαγή στη θέση του Ταγίπ Ερντογάν για το θέμα, καθώς μόλις την περασμένη Τρίτη είχε αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι συναντήθηκε σήμερα με υψηλόβαθμους συνεργάτες και «αντάρτες» βουλευτές, που τάσσονται υπέρ το Brexit, για να συζητήσουν τη στρατηγική της και εάν υπάρχει επαρκής στήριξη προκειμένου η συμφωνία της για την έξοδο από την ΕΕ να τεθεί εκ νέου σε ψηφοφορία αυτήν την εβδομάδα.

Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στην Ιεράπετρα Κρήτης, στη θέση Μεγάλο Σελί. Την κατάσβεση της φωτιάς δυσχεραίνουν οι πολύ δυνατοί άνεμοι. Στο σημείο επιχειρούν 14 οχήματα με 32 πυροσβέστες, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων .

 

Στην αθλητική επικαιρότητα…

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 4η συνεχόμενη χρονιά το Κύπελλο Ελλάδος γυναικών στο μπάσκετ επικρατώντας στον τελικό της Νίκης Λευκάδας 78-69.

Τζακ ποτ στην αποψινή κλήρωση του τζόκερ όπου το ποσόν των 2 εκατομμυρίων 200 χιλιάδων ευρώ μεταφέρεται στην κλήρωση της Πέμπτης . Τυχεροί αριθμοί οι 16,18,21,25,26, τζόκερ το 9

Και ο καιρός…

Γενικά αίθριος για αύριο στην Αττική. Άνεμοι νότιοι , νοτιοδυτικοί ασθενείς έως 3 μποφόρ . Θερμοκρασία από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

 

The post Δελτίο Ειδήσεων στις 23:00 appeared first on ΑΘΗΝΑ984.

Κατηγορίες: Ειδήσεις από τον 984FM
Δελτίο Ειδήσεων στις 22:00

Συνεδριάζει αύριο εκ νέου το Euroworking Group εν όψει του Eurogroup της 5ης Απρίλιου που θα κρίνει την εκταμίευση ενός δισ προς την ελληνική πλευρά. Βασικό προαπαιτούμενο συνεχίζει να αποτελεί το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Διαφωνία στο ζήτημα προέκυψε στην τελευταία τηλεδιάσκεψη των θεσμών με την ελληνική πλευρά.

 

Σε ισχύ από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και μετά τη στρατιωτική παρέλαση αύριο μέτρα της τροχαίας που απαγορεύουν την κυκλοφορία τη στάση και τη στάθμευση σε πολλά σημεία στο κέντρο της πρωτεύουσας, Η τροχαία με ανακοίνωσή της συστήνει στους οδηγούς να αποφεύγουν τα συγκεκριμένα σημεία μέχρι την λήξη των μέτρων και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων. Ανάλογα μέτρα και για τη θεσσαλονίκη στους δρόμους γύρω από τη Λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου. Παράλληλα εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν επιστρατευθεί καθώς υπάρχουν φόβοι για επεισόδια με αφορμή την συμφωνία των Πρεσπών. Aναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στην ιστοσελίδα του σταθμού μας 3w.athina984.gr

 

Στην προσαγωγή τριών ατόμων προχώρησε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια της μαθητικής παρέλασης στο Σύνταγμα. Οι συλληφθέντες φώναζαν συνθήματα κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών και προσπάθησαν να εισέλθουν στο χώρο της παρέλασης . Λίγο αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι.

 

Με γραπτή του δήλωση ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Βαρεμένος μιλά για κλίμα το οποίο προσπάθησε να δημιουργήσει εναντίον του ένας πυρήνας που δεν έχει σχέση με την πλειοψηφία της ομογένειας στη διάρκεια των εκδηλώσεων της ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης για την επέτειο της 25ης Μαρτίου όπου εκπροσώπησε το ελληνικό κοινοβούλιο.

 

Για τη θητεία ως δήμαρχος Αθηναίων μίλησε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Καμίνης στον ΣΚΑΙ τονίζοντας ότι «αφήνουμε μια πόλη καλύτερη από εκείνη που βρήκαμε, με νοικοκυρεμένα οικονομικά, με ανανεωμένες υποδομές, με ισχυρές κοινωνικές δομές και με οικονομικούς πόρους έτοιμους για αξιοποίηση»

 

Η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι συναντήθηκε σήμερα με υψηλόβαθμους συνεργάτες και «αντάρτες» βουλευτές, που τάσσονται υπέρ το Brexit, για να συζητήσουν τη στρατηγική της και εάν υπάρχει επαρκής στήριξη προκειμένου η συμφωνία της για την έξοδο από την ΕΕ να τεθεί εκ νέου σε ψηφοφορία αυτήν την εβδομάδα.

 

Αίσιο τέλος για επιβαίνοντες και διασώστες στο κρουαζιερόπλοιο Viking Sky το οποίο έφτασε τελικά στο λιμάνι του Μόλντε, στη δυτική ακτή της Νορβηγίας. Το πλοίο υπέστη χθες μηχανική βλάβη, στα ανοιχτά των Νορβηγικών ακτών με πολύ κακές καιρικές συνθήκες. Οι υπηρεσίες διάσωσης μετέφεραν στην ξηρά με ελικόπτερα 479 επιβάτες από τους 1373 επιβαίνοντες , πριν ο καιρός βελτιωθεί και καταστεί δυνατή η ρυμούλκηση του κρουαζιερόπλοιου.

 

Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στην Ιεράπετρα Κρήτης, στη θέση Μεγάλο Σελί. Την κατάσβεση της φωτιάς δυσχεραίνουν οι πολύ δυνατοί άνεμοι. Στο σημείο επιχειρούν 14 οχήματα με 32 πυροσβέστες, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων .

 

Στην αθλητική επικαιρότητα…

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 4η συνεχόμενη χρονιά το Κύπελλο Ελλάδος γυναικών στο μπάσκετ επικρατώντας στον τελικό της Νίκης Λευκάδας 78-69.

Και ο καιρός…

Γενικά αίθριος για αύριο στην Αττική. Άνεμοι νότιοι , νοτιοδυτικοί ασθενείς έως 3 μποφόρ . Θερμοκρασία από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

The post Δελτίο Ειδήσεων στις 22:00 appeared first on ΑΘΗΝΑ984.

Κατηγορίες: Ειδήσεις από τον 984FM

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.