«Έγκριση συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης ποσού 250,63€ της κας ΧΑΪΔΩΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, για φθορά που υπέστη τεντόπανο της οικίας της, από δέντρο είδους πλατάνου, επί της οδού ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 52 - 54».
Θέμα: «Έγκριση συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης ποσού 250,63€ της κας ΧΑΪΔΩΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, για φθορά που υπέστη τεντόπανο της οικίας της, από δέντρο είδους πλατάνου, επί της οδού ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 52 - 54».
Ημ/νια: 12/05/2021 18:14:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΧΞΡΩ6Μ-47Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης ποσού 235,00€ της κας ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ - ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑ του ΗΛΙΑ, για φθορές που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΚΚ 8500 επιβατικό ΙΧ αυτοκίνητό της, από πτώση κλαδιού δέντρου, επί της οδού ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Θέμα: «Έγκριση συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης ποσού 235,00€ της κας ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ - ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑ του ΗΛΙΑ, για φθορές που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΚΚ 8500 επιβατικό ΙΧ αυτοκίνητό της, από πτώση κλαδιού δέντρου, επί της οδού ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 58».
Ημ/νια: 12/05/2021 17:30:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣ80Ω6Μ-Σ15
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης ποσού 647,28€ του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ, για φθορές που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΖΜ 2257 επιβατικό ΙΧ αυτοκίνητό του, από πτώση κλαδιού δέντρου, επί της οδού ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ».
Θέμα: «Έγκριση συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης ποσού 647,28€ του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ, για φθορές που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΖΜ 2257 επιβατικό ΙΧ αυτοκίνητό του, από πτώση κλαδιού δέντρου, επί της οδού ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ».
Ημ/νια: 12/05/2021 16:57:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ρ9ΞΟΩ6Μ-ΥΝ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης ποσού 676,00€ της κας ΣΟΥΡΟΠΑΝΗ ΣΟΦΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την επιχείρησή της ”ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Ε.Ε.” με την επωνυμία “ΦΟΥΡΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗ”, για φθορές που υπέστη η τέντα και η σιδηροκατασκευή της πέργκο
Θέμα: «Έγκριση συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης ποσού 676,00€ της κας ΣΟΥΡΟΠΑΝΗ ΣΟΦΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την επιχείρησή της ”ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Ε.Ε.” με την επωνυμία “ΦΟΥΡΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗ”, για φθορές που υπέστη η τέντα και η σιδηροκατασκευή της πέργκολας της ως άνω επιχείρησης, από πτώση κλαδιού δέντρου, επί της οδού ΛΑΡΙΣΗΣ 31».
Ημ/νια: 12/05/2021 16:16:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΜΩΩ6Μ-ΜΣΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης ποσού 347,20€ του κ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΚΩΤΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ, για φθορές που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΝΑ 3642 επιβατικό ΙΧ αυτοκίνητό του, από πτώση κλαδιού δέντρου, επί της οδού ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΔΑΦΝΗΣ 23».
Θέμα: «Έγκριση συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης ποσού 347,20€ του κ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΚΩΤΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ, για φθορές που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΝΑ 3642 επιβατικό ΙΧ αυτοκίνητό του, από πτώση κλαδιού δέντρου, επί της οδού ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΔΑΦΝΗΣ 23».
Ημ/νια: 12/05/2021 15:42:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΝΜΝΩ6Μ-ΑΨΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση άσκησης του ενδίκου μέσου της αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της με αριθμό 7157/2020 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 3ο), με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του Δήμου Αθηναίων κατά του μουσικού κ. ΜΙΧΑΛΗ
Θέμα: «Έγκριση άσκησης του ενδίκου μέσου της αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της με αριθμό 7157/2020 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 3ο), με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του Δήμου Αθηναίων κατά του μουσικού κ. ΜΙΧΑΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ και κατά της με αριθμό 329/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) και έγινε δεκτή τελεσίδικα η από 11.02.2015 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 17894/634/2015 αγωγή του ως άνω ενάγοντος προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και υποχρεούται ο Δήμος Αθηναίων να καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των 7.845,00€ με το νόμιμο τόκο (6%) από την επίδοση της αγωγής, που αντιστοιχούν στις διαφορές αποδοχών της θέσης της κατηγορίας ΤΕ για το χρονικό διάστημα από 01.11.2011 και μέχρι τις 31.07.2013».
Ημ/νια: 12/05/2021 14:11:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 605ΚΩ6Μ-ΖΩΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 51ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ και 34ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, 93ου - 95ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 45ου – 73ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗ
Θέμα: Έγκριση της 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 51ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ και 34ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, 93ου - 95ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 45ου – 73ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 76ου – 138ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι από την 26.05.2021 έως και την 26.11.2021, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.8 του Ν.4412/2016.
Ημ/νια: 12/05/2021 14:07:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΚΖΩ6Μ-ΟΨΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης που αφορά δώρα εθιμοτυπίας του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την επανάσταση.
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης που αφορά δώρα εθιμοτυπίας του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την επανάσταση.
Ημ/νια: 12/05/2021 13:37:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Ω07Ω6Μ-ΧΕΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στη Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό «ΜΕΛΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ»
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στη Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό «ΜΕΛΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ»
Ημ/νια: 12/05/2021 13:18:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΛ0Ω6Μ-6Ρ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΕΤΩΝ 2016 ΕΩΣ 2020) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ 15 & ΠΡΑΤΙΝΟΥ 79 (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ)
Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΕΤΩΝ 2016 ΕΩΣ 2020) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ 15 & ΠΡΑΤΙΝΟΥ 79 (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ)
Ημ/νια: 12/05/2021 13:16:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ο0ΕΩ6Μ-4ΤΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ) ποσού 42.142,00€, σε βάρος του ΚΑ 6331.998 Φ0 Δ77, στο όνομα του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Μηχανολογικού κ. ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΙΩΝΑΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, για την πληρωμή: α) της θεώρησης αδειών κυκλοφορίας για μηχ
Θέμα: «Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ) ποσού 42.142,00€, σε βάρος του ΚΑ 6331.998 Φ0 Δ77, στο όνομα του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Μηχανολογικού κ. ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΙΩΝΑΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, για την πληρωμή: α) της θεώρησης αδειών κυκλοφορίας για μηχανάκια 50 cc, τελών και εισφορών στις ΔΟΥ και την Περιφέρεια για την έκδοση και θεώρηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων κυκλοφορίας για οχήματα του Δήμου και έκδοση υπεύθυνων δηλώσεων για ταχογράφους και άδειες ρυμούλκησης κομπρεσέρ, μπαγκαζιέρων και λοιπών πιθανών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και τελών εκτελωνισμού οχημάτων καθώς και τελών κυκλοφορίας και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου καταλληλότητας μηχανημάτων έργου και την έκδοση καρτών ηλεκτρονικού ταχογράφου και β) για την πληρωμή τυχόν παραβόλων αναφορικά με τα οχήματα στα οποία διενεργείται τεχνικός έλεγχος (ΚΤΕΟ), όπου απαιτείται λόγω έκδοσης παραβόλων η άμεση πληρωμή σε μετρητά και όχι με πίστωση».
Ημ/νια: 11/05/2021 16:54:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΖ5Ω6Μ-ΜΘ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΚ ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΚ ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ)
Ημ/νια: 11/05/2021 16:08:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΞΟΩ6Μ-91Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απευθείας ανάθεση για την τεχνική υποστήριξη του webinar με θέμα «REACT-EU, Συνδρομή στην ανάκαμψη για τη συνοχή και τις περιοχές της Ευρώπης» με σκοπό την ενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και προτάσεων σχετικά με το πρόγραμμα REACT EU
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την τεχνική υποστήριξη του webinar με θέμα «REACT-EU, Συνδρομή στην ανάκαμψη για τη συνοχή και τις περιοχές της Ευρώπης» με σκοπό την ενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και προτάσεων σχετικά με το πρόγραμμα REACT EU
Ημ/νια: 11/05/2021 15:06:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ρ83Ω6Μ-ΨΣΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 811,29€ από το με αριθμό 001222/13.04.2021 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων ΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την πληρωμή καθαρισμού χαλιών του Δημαρχείου».
Θέμα: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 811,29€ από το με αριθμό 001222/13.04.2021 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων ΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την πληρωμή καθαρισμού χαλιών του Δημαρχείου».
Ημ/νια: 11/05/2021 15:02:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΡΔΩ6Μ-ΑΦ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παράταση ισχύος θέσης στάθμευσης που είχε παραχωρηθεί για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΗΕ 6279, ατόμου με αναπηρία, στην οδό Αστυδάμαντος 37-39
Θέμα: Παράταση ισχύος θέσης στάθμευσης που είχε παραχωρηθεί για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΗΕ 6279, ατόμου με αναπηρία, στην οδό Αστυδάμαντος 37-39
Ημ/νια: 11/05/2021 14:47:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΠΙΩ6Μ-49Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
Μη ανάκληση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του θεάτρου «ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ», στην οδό Σαρρή 11, στην επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΩΝ ΑΕΤΕ» λόγω προσκόμισης πιστοποιητικού πυροπροστασίας
Θέμα: Μη ανάκληση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του θεάτρου «ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ», στην οδό Σαρρή 11, στην επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΩΝ ΑΕΤΕ» λόγω προσκόμισης πιστοποιητικού πυροπροστασίας
Ημ/νια: 11/05/2021 14:43:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΚΘΩ6Μ-Ξ44
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής, που αφορά στον διαγωνισμό “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η ΚΑΙ 7η Δ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ”».
Θέμα: « Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής, που αφορά στον διαγωνισμό “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η ΚΑΙ 7η Δ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ”».
Ημ/νια: 11/05/2021 13:02:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Ι79Ω6Μ-ΕΞΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Διόρθωση της με αριθμό 621/29.04.2021 (ΑΔΑ:Ω2Λ0Ω6Μ-ΜΑΦ) πράξης Οικονομικής Επιτροπής, μόνο ως προς το σκέλος (γ), που αφορά στην “ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΗΣΗ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡ
Θέμα: Διόρθωση της με αριθμό 621/29.04.2021 (ΑΔΑ:Ω2Λ0Ω6Μ-ΜΑΦ) πράξης Οικονομικής Επιτροπής, μόνο ως προς το σκέλος (γ), που αφορά στην “ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΗΣΗ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ” προεκτιμώμενης αμοιβής 92.945,06€ με ΦΠΑ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παράγραφος 2, γγ) “προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας” του Ν.4412/2016, και συγκεκριμένα ως προς το άρθρο 13 “Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία” από το λάθος “Οι συμμετέχοντες στην Ομάδα Μελέτης, πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα” στο ορθό “Οι συμμετέχοντες στην Ομάδα Μελέτης, πρέπει να είναι φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα”, διότι εκ παραδρομής κατά τη σύνταξή του από τη Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων δεν έγινε αναφορά στο άρθρο 13 για το δικαίωμα συμμετοχής Νομικών Προσώπων στην Ομάδα Μελέτης.
Ημ/νια: 11/05/2021 12:48:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΜΞ1Ω6Μ-4ΔΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ(ΑΕΚΚ) (ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 245574/19SYMV005618782 2019-09-29 ΣΧΕΤ.Χ.Ε Β4221/19 ) & (ΣΥΜΦ. ΑΡΙΘ. 190551/ 20SYMV007228109 2020-08-27)**
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ(ΑΕΚΚ) (ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 245574/19SYMV005618782 2019-09-29 ΣΧΕΤ.Χ.Ε Β4221/19 ) & (ΣΥΜΦ. ΑΡΙΘ. 190551/ 20SYMV007228109 2020-08-27)**
Ημ/νια: 11/05/2021 12:25:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΚΠΩ6Μ-ΚΘΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. (5η ΔΟΣΗ 2021)
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. (5η ΔΟΣΗ 2021)
Ημ/νια: 11/05/2021 12:22:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΘΔΩ6Μ-ΡΔΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Τηλ.  
210 5277000 

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.