Αναζήτηση Οφειλής

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία εξόφλησης της οφειλής σας καταχωρώντας το Μοναδικό Αριθμό Οφειλής (25ψήφιο Κωδικό ΔΙΑΣ)

Στις τράπεζες που υποστηρίζουν online πληρωμή η ταυτοποίηση της οφειλής σας γίνεται άμεσα. Η εκκαθάριση πραγματοποιείται το νωρίτερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υλοποίηση της ηλεκτρονικής συναλλαγής.

Στις τράπεζες που δεν υποστηρίζουν online πληρωμή και στα ΕΛ.ΤΑ. η ταυτοποίηση της οφειλής σας και η εκκαθάριση πραγματοποιείται μετά από λίγες εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής.

Παρακαλώ Περιμένετε...Παρακαλώ περιμένετε...