30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 15:00

30/10/2020 – 04/11/2020: “Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για την κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών και Δημοσυντήρητων κτιρίων»”

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για την κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου, Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών και Δημοσυντήρητων κτιρίων.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.