29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 03:33

29/12/2021 – 04/01/2022 : Διαβούλευση για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων (ISOBOX) επί της οδού Ασκληπιού αρ. 31 & Ναβαρίνου αρ. 2-4

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων (ISOBOX) επί της οδού Ασκληπιού αρ. 31 & Ναβαρίνου αρ. 2-4 από την Κεντρική Κλινική Αθηνών, για την διεξαγωγή rapid test για το χρονικό διάστημα από 1.12.2021 έως 28.2.2022,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων- Τμήμα Αδειοδότησης Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου, Λιοσίων 22, τηλ. 210-5277267)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22
4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 4.1.2022 και ώρα 09:00.