29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 12:59

29/10/2021 – 01/11/2021: Διαβούλευση για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση Κινητής Μονάδας του Ε.Ο.Δ.Υ. επί της πλατείας Αγίου Γεωργίου (Πειραιώς και Θερμοπυλών)

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση Κινητής Μονάδας του Ε.Ο.Δ.Υ. επί της πλατείας Αγίου Γεωργίου (Πειραιώς και Θερμοπυλών),

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων – Τμήμα Αδειοδότησης Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου, Λιοσίων 22, τηλ. 2105277267)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22
4ος όροφος, (2105277432) καθώς και στο [email protected] έως την 1.11.2021 και ώρα 09:00