29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 10:30

29/09/2020 – 09/10/2020: Διαβούλευση για τοποθέτηση αναμνηστικής πινακίδας σε ακίνητο επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ , για τον ηθοποιό Δημήτρη Χορν

Η 2η Κοινότητα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της με αρ. 1469/2014 ΑΔΣ Κανονιστικής Πράξης  σχετικά με Υπαίθρια Γλυπτά έργα τέχνης και Μνημεία που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δήμου Αθηναίων, καλεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση συλλόγους και κατοίκους της περιοχής πέριξ της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄,  σχετικά με:

Τοποθέτηση αναμνηστικής μαρμάρινης επιτοίχιας πινακίδας στο ακίνητο επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ με αριθμ.1,για τον ηθοποιό Δημήτρη Χορν που θα αναγράφει: « ΕΔΩ ΕΖΗΣΕ Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΝ (1921-1998)».

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν  τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών έως 9-10-2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ταντούλου Αγγελοματίνα

Τηλ.: 210 7564793, 2107567860