29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 08:39

29/07/2022 – 01/08/2022: Διαβούλευση για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση της Κινητής Μονάδας του Ε.Ο.Δ.Υ. επί της πλατείας Αγ. Γεωργίου

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση της Κινητής Μονάδας του Ε.Ο.Δ.Υ. επί της πλατείας Αγ. Γεωργίου (Πειραιώς και Θερμοπυλών), με χρονική διάρκεια τοποθέτησης από 1.8.2022 έως 31.1.2023, για την ψυχοκοινωνική στήριξη και διανομή καθαρού ενέσιμου υλικού σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Δημοτικών Προσόδων-Τμήμα Αδειοδότησης Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου- Λιοσίων 22, τηλ. : 210 5277267)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις
στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22
4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 1.8.2022 και ώρα 09:00.