25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 14:15

Περίληψη αίτησης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» που θα συζητηθεί στις 25-11-2021

Ανάρτηση της από 21-10-2021 Περίληψης της από 20-09-2021 και με Γενικό αριθμό Κατάθεσης 7193/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 717/2021 Αίτησης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με πληρεξούσια δικηγόρο την κα Ερασμία Σωτηροπούλου, περί Ερμηνείας – Καθορισμού Τρόπου Επωφελέστερης Αξιοποίησης της περιουσίας / Τροποποίησης Σκοπού και πληρέστερης ικανοποίησης της βούλησης του διαθέτη Ιωάννη Καρμίρη.

Η εν λόγω αίτηση θα συζητηθεί την 10η-01-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 ενώπιον του Εφετείου Αθηνών κατά την διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας (Τμήμα 2ο Δημόσιο Τριμελές με αριθμό Πινακίου 20).