25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 08:29

25/01/2019 – 28/01/2019: Διαβούλευση για παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης σε όχημα της Πρεσβείας Φινλανδίας

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα:

Παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης σε όχημα της Πρεσβείας Φινλανδίας, επί της οδού Γριβογιώργου 1 με ταυτόχρονη κατάργηση μίας θέσης ελεγχόμενης στάθμευσης μονίμων κατοίκων,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις, στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected], έως την 28-01-2019 και ώρα 14:00.