21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 00:00

21/09/2021 – 27/09/2021: Διαβούλευση για τοποθέτηση κάδων περισυλλογής και ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων ειδών

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα:

Τροποποίηση της υπ’ αρ.:52/2021 Α.Δ.Σ., ως προς την επικαιροποίηση σημείων στις επτά (7) Δ.Κ., για την τοποθέτηση κάδων για την περισυλλογή και ανακύκλωση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων ειδών

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Τμήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων, Ιερά Οδός 151, τηλ.: 2103402486)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (2105277432) καθώς και στο [email protected]  έως την 27-09-2021 και ώρα 09:00