21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 09:52

21/02/2022 – 25/02/2022: Διαβούλευση για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την χωροθέτηση τριάντα (30) θέσεων παραγωγών –πωλητών στο Πάρκο Δρακοπούλου

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την χωροθέτηση τριάντα (30) θέσεων παραγωγών –πωλητών στο Πάρκο Δρακοπούλου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι Αγορές Αλληλεγγύης Χωρίς Μεσάζοντες και καθορισμός του Κανονισμού Λειτουργίας της ως άνω Αγοράς,

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων – Τμήμα Αδειοδότησης Υπαίθριων Αγορών & Συναφών Δράσεων, Λιοσίων 22, τηλ. 210 5277209-202)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 25.2.2022 και ώρα 09:00.