12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 11:57

17-01-2022: Δημόσια κλήρωση για τον ορισμό μελών υπαλλήλων για παραλαβή του έργου «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σχολικών κτηρίων του Δήμου Αθηναίων για τις επτά Δημοτικές κοινότητες, έτους 2016, με Α.Π. 188958-23 /07/2018»

Από τη Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής Δήμου Αθηναίων, γνωστοποιείται ότι στις 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του 2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12.00 στα γραφεία της Διεύθυνσης, κτίριο Αθηνάς 16, θα γίνει δημόσια κλήρωση για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών υπαλλήλων ως μέλη επιτροπής για την Οριστική παραλαβή του έργου «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σχολικών κτηρίων του Δήμου Αθηναίων για τις επτά Δημοτικές κοινότητες, έτους 2016, με Α.Π. 188958-23 /07/2018», σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016.