10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 04:56

10/03/2022 – 14/03/2022: Διαβούλευση για παράταση της παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση της κινητής μονάδας πλυντηρίων Ithaca Laundry στην Πλ. Κουμουνδούρου

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Παράταση της παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση της κινητής μονάδας πλυντηρίων Ithaca Laundry για τον άστεγο πληθυσμό στην Πλ. Κουμουνδούρου,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων -Τμήμα Αδειοδότησης Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου, Λιοσίων 22, τηλ. 210- 5277266-7)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 14.3.2022 και ώρα 09:00.