09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 13:22

09/09/2022 – 18/09/2022: Διαβούλευση για τη διέλευση από το οδικό δίκτυο που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων, για τη λειτουργία δημοτικής συγκοινωνιακής γραμμής του Δήμου Αμαρουσίου

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Διέλευση από το οδικό δίκτυο που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων, για τη λειτουργία της δημοτικής συγκοινωνιακής γραμμής του Δήμου Αμαρουσίου, με την ονομασία “ΜΑΡΟΥΣΙ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ”,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος – Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας, Δ/νση :Αθηνάς 16 και Βύσσης. Τηλ. : 210-3721506)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις
στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22
4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 12.9.2022 και ώρα 09:00.