08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 11:55

08/01/2021 – 12/01/2021: Διαβούλευση σχετικά με τη λειτουργία των παιδικών εξοχών του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Λειτουργία των παιδικών εξοχών του Δ. Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, το καλοκαίρι του 2021, με τη συμμετοχή παιδιών και ατόμων τρίτης ηλικίας, το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Τμήμα Παιδικών Εξοχών, Ηπείρου 70, τηλ. 210-8250611)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 12.1.2021 και ώρα 14:00.