16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 13:00

06/11/2020 – 16/11/2020: Διαβούλευση για την τοποθέτηση ολόσωμου ορειχάλκινου γλυπτού του Μαχάτμα Γκάντι

Η 2η Κοινότητα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της με αρ. 1469/2014 ΑΔΣ Κανονιστικής Πράξης  σχετικά με Υπαίθρια Γλυπτά έργα τέχνης και Μνημεία που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δήμου Αθηναίων, καλεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση συλλόγους και κατοίκους της περιοχής πέριξ των οδών Κλεάνθους, Βασιλέως Γεωργίου Β΄ και Βασιλέως Κωνσταντίνου, σχετικά με:

Τοποθέτηση ολόσωμου ορειχάλκινου γλυπτού του Μαχάτμα Γκάντι, απέναντι από την Ινδική Πρεσβεία, στο χώρο πρασίνου, που ορίζεται από τις οδούς Κλεάνθους, Βασιλέως Γεωργίου Β΄ και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν  τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών έως 16-11-2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.