01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 11:18

Περίληψη κύριας παρέμβασης του Δήμου Αθηναίων κατά του κ. Γεωργίου Πουλή αναφορικά με το Κληροδότημα Δημητρίου Προμπονά που θα συζητηθεί στις 05-04-2022

Ανάρτηση της από 28-02-2022 περίληψης της από 18-9-2020 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 6800/2020 και ειδικό αριθμό 576/18-9-2020 κύριας παρέμβασης του Δήμου Αθηναίων, με πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Γεώργιο Γεωργιάδη κατά του κ. Γεωργίου Πουλή του Κωνσταντίνου, Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, αναφορικά με το Κληροδότημα Δημητρίου Προμπονά, η οποία έχει προσδιορισθεί για να συζητηθεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (2ο Τμήμα, αρ. πινακίου 14) μετ΄αναβολή την 5η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ.