04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 14:59

04/11/2022 – 07/11/2022: Διαβούλευση για καθορισμό χώρου στάσης-στάθμευσης ενός οχήματος ΑμεΑ, επί της οδού Βερανζέρου 31

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα:

Καθορισμός χώρου στάσης-στάθμευσης ενός (1) οχήματος ΑμεΑ, επί της οδού Βερανζέρου 31, Αθήνα, με τοποθέτηση πινακίδας Ρ-71 σε συνδυασμό με πινακίδες Πρ-4α και Πρ-4γ και με οριζόντια σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κ.Ο.Κ.

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος-Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας, Δ/νση : Αθηνάς 16 , τηλ. : 210 3721527)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 07.11.2022 και ώρα 09:00.