04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 12:21

11-01-2023: Διαβούλευση για τοποθέτηση μνημείου για τα θύματα του Ολοκαυτώματος σε χώρο πρασίνου επί της οδού Ερμού

Η 3η Δημοτική Κοινότητα, κατ’ εφαρμογή άρθρου 3 της με αρ. 1469/2014 ΠΔΣ Κανονιστικής Πράξης για θέματα σχετικά με τα Υπαίθρια Γλυπτά έργα και Μνημεία του Δήμου Αθηναίων, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους κατοίκους της 3ης Κοινότητας, συλλόγους, και ομάδες πολιτών της περιοχής, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, που αφορούν:

Τοποθέτηση ιστορικής φορτάμαξας (μνημείο για τα θύματα του Ολοκαυτώματος) σε κ.χ. πρασίνου επί της οδού Ερμού.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως ενημερωθούν από τα Γραφεία της 3ης Κοινότητας, στην οδό Τριών Ιεραρχών 74, Άνω Πετράλωνα, να συμμετέχουν στην συνεδρίαση του Συμβουλίου της 3ης Κοινότητας που θα πραγματοποιηθεί ημέρα Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00.

Τηλ. Επικ.: 210 3421994-5
Email: [email protected], [email protected]