08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 12:56

Περίληψη αίτησης του ιδρύματος «ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ» περί καθορισμού επωφελέστερου τρόπου εκπλήρωσης σκοπού Ιδρύματος. που θα συζητηθεί στις 03-05-2022

Ανάρτηση Περίληψης της από 13-01-2022 αίτησης του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ» (Δωρεά Θεμιστοκλέους Π. Λαμπρόπουλου), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Γ. Γενναδίου αρ.3, με πληρεξούσια δικηγόρο την κ. Αγγελική Φ. Σαράτση, περί καθορισμού επωφελέστερου τρόπου εκπλήρωσης σκοπού Ιδρύματος.
Η εν λόγω αίτηση, με Γ.Α.Κ 336/2022 και Ε.Α.Κ 54/2022, θα συζητηθεί την 3η Μαΐου 2022, ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (2ο Τμήμα, Δημόσιο Τριμελές) με αριθμό πινακίου 14, κατά τη διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας.