04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 06:00

04/02/2022 – 07/02/2022: Διαβούλευση για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου ατελώς για την τοποθέτηση της Κινητής Μονάδας του Ε.Ο.Δ.Υ

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου ατελώς για την τοποθέτηση της Κινητής Μονάδας του Ε.Ο.Δ.Υ επί της πλατείας Αγίου Γεωργίου ( Πειραιώς και Θερμοπυλών) με χρονική διάρκεια τοποθέτησης απο 01/02/2022 έως 31/07/2022,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων Τμ. Αδειοδότησης Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου , Λιοσίων 22, τηλ. 210-5277267)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις
στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22
4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 7.2.2022 και ώρα 09:00.