Διευθυντής: Ψύλλος Δημήτριος

Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 151, 12241 Αιγάλεω 

Τηλέφωνο: 210 3402447
Φαξ: 210 3423422

E-mail Δ/νσης: d.mixanologikou@athens.gr

 

Η Διεύθυνση Μηχανολογικού αποτελείται από τα εξής τμήματα:
 
 
 
 
α. Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού
Τμηματάρχης: Κοτταρά Μαρία
Τηλέφωνο: 2103470643
Φαξ: 210 3423422
 
 • Τηρεί μητρώο όλων των εργαζομένων στη Διεύθυνση κατά τμήμα, κλάδο και ειδικότητα και εισηγείται προς τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού τη στελέχωση των Τμημάτων της Διεύθυνσης.
 • Τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και διατηρεί το Αρχείο της Διεύθυνσης.
 • Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Διεύθυνσης.
 • Παραλαμβάνει και αποστέλλει στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού τα έντυπα των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων.
 • Μεριμνά για την εισήγηση της διεύθυνσης στην εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος, του τεχνικού προγράμματος και του ετησίου προγράμματος δράσης.
 • Έχει την ευθύνη της υλοποίησης του τεχνικού Προγράμματος της υπηρεσίας και συντάσσει τριμηνιαίες αναφορές εξέλιξής του προς την Διοίκηση ή οποτεδήποτε αυτή ζητηθεί.
 • Φροντίζει να τηρούνται απολογιστικά στοιχεία της δραστηριότητας της Υπηρεσίας και να παράγονται αντίστοιχες εκθέσεις.
 • Συλλέγει και καταγράφει αιτήματα με τις ανάγκες προμήθειας και επισκευής τροχαίου υλικού Διευθύνσεων του Δήμου. 
 • Εισηγείται την αγορά νέων οχημάτων σύμφωνα με αιτήματα των Διευθύνσεων του Δήμου.
 • Συντάσσει προδιαγραφές για όλες τις αγορές τροχαίου υλικού όπως και για την αγορά ανταλλακτικών και λοιπόν εξαρτημάτων που αφορούν το τροχαίο υλικό του Δήμου. 
 • Μεριμνά για την ανάθεση υπηρεσιών επισκευών οχημάτων.
 • Αποστέλλει τα εισηγητικά με τις τεχνικές προδιαγραφές στη Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητοι διαγωνισμοί. 
 • Παρακολουθεί τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης και συντάσσει τις προτάσεις ανάληψης δαπάνης και τις εγκρίσεις πιστώσεων προς την Οικονομική Επιτροπή.
 • Υποβάλλει στη Διεύθυνση Οικονομικών προτάσεις διαμόρφωσης και τυχόν αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης και παρακολουθεί την υλοποίηση τους.
 • Εισηγείται τη διάθεση, εκποίηση και καταστροφή του παλαιού τροχαίου υλικού και συντάσσει μελέτες συντήρησης τροχαίου υλικού.
 • Συνεργάζεται με τους υπεύθυνους για την τήρηση των κανόνων Ασφάλειας και Υγιεινής στην εργασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 
 
β. Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων 
Τμηματάρχης: Αυλωνίτης Ηλίας
Τηλέφωνο: 210 3422320
Φαξ: 210 3464072
 
 • Είναι αρμόδιο για την υλοποίηση των εργασιών συντήρησης και επισκευής των πάσης φύσεως τροχοφόρων οχημάτων, για την εύρυθμη λειτουργία, την πλύση, λίπανση, τον τακτικό και έκτακτο έλεγχο. 
 • Τηρεί αρχείο καταγραφής στοιχείων που αφορούν στη συντήρηση και επισκευή των τροχοφόρων οχημάτων (ημερολογιακά, ανάλυση των χρησιμοποιηθέντων ανταλλακτικών κ.λπ.) ανά Διεύθυνση, Τμήμα και Γραφείο.
 • Φροντίζει για την ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων. Μεριμνά για τον τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο. και καρτών ελέγχου καυσαερίων) όλων των οχημάτων στα προβλεπόμενα διαστήματα.
 
β1. Γραφείο Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Οχημάτων 
 
 • Μεριμνά για την συντήρηση και επισκευή  των στοιχείων ραδιοεπικοινωνίας (CB) και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του συνόλου των οχημάτων του Δήμου καθώς και των υλικών και συσκευών που τα αποτελούν φορητές ή σταθερές συσκευές, αναμεταδότες κλπ.
 • Τηρεί αρχείο καταγραφής στοιχείων που αφορούν στη συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρονικού εξοπλισμού οχημάτων (ημερολογιακά, ανάλυση των χρησιμοποιηθέντων ανταλλακτικών κ.λπ.) ανά Διεύθυνση, Τμήμα και Γραφείο.
 
β2. Γραφείο Διαχείρισης, Συντήρησης και Διάθεσης Τροχαίου Υλικού και Λοιπού Εξοπλισμού
 
 • Είναι υπεύθυνο για την διαχείριση των χρησιμοποιούμενων υλικών, την λεπτομερή καταγραφή τους, την ορθή αποθήκευσή τους, την φύλαξη τους και την ηλεκτρονική τήρηση των σχετικών αρχείων «εισόδου» και «εξόδου» στην αποθήκη.
 • Τηρεί αρχείο όλων των οχημάτων του Δήμου καθώς και αρχείο διάθεσης οχημάτων ανά υπηρεσία, αρχείο όλων των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων και δικύκλων του Δήμου μεριμνώντας για την έκδοση νέων ή αντικατάσταση παλαιών αδειών ή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων.
 • Φροντίζει για την ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων της Διεύθυνσης, συνεργάζεται με το Γραφείο Κίνησης Οχημάτων παρέχοντάς του τα απαραίτητα έγγραφα κίνησης. Ολοκληρώνει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (νέες ασφαλίσεις οχημάτων, διακοπή ασφαλίσεων, πληρωμή ασφαλίστρων, καταγραφή τροχαίων ατυχημάτων σε επικοινωνία με την ασφαλιστική εταιρεία). Τέλος, μεριμνά για τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) όλων των οχημάτων στα προβλεπόμενα διαστήματα.
 • Φροντίζει για την πληρωμή φόρων ή τελών κυκλοφορίας των οχημάτων και δικύκλων καθώς και για την θεώρηση αδειών των μοτοποδηλάτων.

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.