Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αθηναίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για είκοσι πέντε (25) Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Αθηναίων με σκοπό την υλοποίηση του έργου του Π.Δ.Ε. με κωδικό 2018ΣΕ04700021 της ΣΑΕ 047, τίτλο «Δράση  εξοπλισμού των Δημοτικών σχολείων ενταγμένων στο σύστημα Δικτύου σχολικών βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΠΕΘ.
Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή) προσφορά, στο σύνολο της μελέτης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, οδός Ηπείρου 70, Αθήνα (4ος όροφος), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών στις 14-01-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών.  Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%) επί της καθαρής (χωρίς Φ.Π.Α.),εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης με ανάλογη στρογγυλοποίηση.  Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αθηναίων, Ηπείρου 70, 4ος όροφος, Αθήνα). Πληροφορίες: Γραμματεία Σχολικής Επιτροπής, Τηλ. 210 5146164, κ. Κατσαντώνη Φωτεινή & από την ιστοσελίδα του Δήμου : www.cityofathens.gr . Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
 

Ημερομηνία: 
Σάβ, 22/12/2018 - 10:00 - Δευ, 14/01/2019 - 14:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.