info2

Για: Α. Βεβαιώσεις περί μή οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για μεταβίβαση ακινήτου Ν. 4483/2017 άρθρο 59.

Β. Δηλώσεις μή ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Ν. 4555/2018 άρθρο 222.

Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει τους ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητα εντός των διοικητικών ορίων του, ότι :

Α. Οι βεβαιώσεις περί μή οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για μεταβίβαση ακινήτου N. 2130/1993 άρθρο 24 παράγρ. 18 και Ν. 4483/2017 άρθρο 59, χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως στο Δήμο - τμήμα ανταποδοτικών τελών και Τ.Α.Π., Λιοσίων 22 στον 2ο όροφο.

Οι οδηγίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά περίπτωση ακινήτου καθώς και το έντυπο της αίτησης, είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου (www.cityofathens.gr), στην θέση Ηλεκτρονική διακυβέρνηση → οδηγίες - αιτήσεις →  όλες οι υπηρεσίες → τμήμα ανταποδοτικών τελών και Τ.Α.Π.

Για όσες αιτήσεις υποβάλλονται καθημερινά στο τμήμα ανταποδοτικών τελών και ΤΑΠ με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τις εργάσιμες ημέρες από της 9:00π.μ. έως 12:30μ.μ. τηρούμενης της σειράς προτεραιότητας και ανάλογα τον αριθμό των προσερχομένων πολιτών, θα εξυπηρετούνται αυθημερόν μέχρι και δυο βεβαιώσεις ακινήτων ανά αιτούντα.

Αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά δύναται να υποβάλλονται και στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την λήξη του ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού. Αιτήσεις που αποστέλλονται μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ή ηλεκτρονικά, πρωτοκολλούνται στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου. Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις μέσω πρωτοκόλλου, ελέγχονται από την υπηρεσία μας και ειδοποιούνται οι αιτούντες στα τηλέφωνα επικοινωνίας που αναγράφονται στις αιτήσεις  για την καταβολή τυχόν οφειλών από διαφορές τετραγωνικών μέτρων ή από άλλες αιτίες (π.χ αναδρομικά Τ.Α.Π., ανείσπρακτα τέλη) και αφού αυτές εξοφληθούν θα ειδοποιούνται για την παραλαβή από την υπηρεσία οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες ή εξουσιοδοτούμενοι από αυτούς.

Β. Για τα μή ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ο Ν. 4555/2018 άρθρο 222 παρ. 2 ορίζει ότι. : «Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν.».

Οι ανωτέρω οριζόμενες εκ’ του Νόμου δηλώσεις υποβάλλονται καθημερινά στο τμήμα ανταποδοτικών τελών και Τ.Α.Π. από τις 9:00π.μ. έως 14:30μ.μ. μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση ακινήτου καθώς και συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, στην θέση Ηλεκτρονική διακυβέρνηση → οδηγίες - αιτήσεις →  όλες οι υπηρεσίες → τμήμα ανταποδοτικών τελών και Τ.Α.Π., καταβάλλοντας το οφειλόμενο τέλος ακίνητης περιουσίας εφόσον αυτό προκύπτει.

Οι δηλώσεις καταχωρούνται μηχανογραφικά και οι αποδείξεις υποβολής των δηλώσεων παραλαμβάνονται από τους δηλούντες, καταβάλλοντας παράλληλα το οφειλόμενο τέλος ακίνητης περιουσίας από την διακοπή της παροχής.

Δηλώσεις επίσης, μπορούν να υποβάλλονται και στο πρωτόκολλο του Δήμου μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την λήξη του ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού. Οι δηλώσεις οι οποίες αποστέλλονται μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ή ηλεκτρονικά, πρωτοκολλούνται στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου.

Όλες οι δηλώσεις που υποβάλλονται μέσω του γενικού πρωτοκόλλου του Δήμου, ελέγχονται από την υπηρεσία, καταχωρούνται μηχανογραφικά, αποστέλλοντας στους δηλούντες ταχυδρομικά την απόδειξη υποβολής της δήλωσης με σημείωση επ’ αυτής ότι θα λάβουν νέα ενημέρωση για τις όποιες προκύπτουσες οφειλές αφορούν το χρονικό διάστημα για το οποίο οι παροχές ήταν κομμένες. Με την βεβαίωση αυτών αποστέλλονται οι χρεώσεις με τα Α.Χ.Κ. για να καταβληθούν στο ταμείο του Δήμου.

Επισημαίνεται ότι βάση του Ν. 4555/2018 άρθρο 222 , για τις παροχές που είχαν διακοπεί μέχρι την δημοσίευση του ανωτέρω Νόμου, ήτοι. 19/7/2018 οι δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν εντός εξαμήνου από την δημοσίευση του για να απαλλάσσονται από τα ανταποδοτικά τέλη (τέλη καθαριότητας και φωτισμού) καταβάλλοντας μόνο το τέλος ακινήτου περιουσίας για όσο χρονικό διάστημα ήταν κομμένη η παροχή και δεν χρησιμοποιούνταν το ακίνητο τηρουμένων των οριζομένων περί παραγραφής.

Για τις παροχές που διακόπτονται μετά την δημοσίευση του ανωτέρω Νόμου και δεν δηλώνονται άμεσα, (ήτοι το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη διακοπή), θα χρεώνονται σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο αναδρομικά και τέλος ακίνητης περιουσίας και ανταποδοτικά τέλη τηρουμένων των διατάξεων περί εκπροθέσμου υποβολής δηλώσεων. Το ίδιο ισχύει και για τις παροχές που διακόπηκαν πριν την δημοσίευση του Νόμου. 4555/2018 και δεν δηλώθηκαν εντός του προβλεπόμενου εξαμήνου όπως ορίζεται εκ’ του Νόμου.

Ημερομηνία: 
Παρ, 30/11/2018 - 14:30

  Όροι Χρήσης

  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

  Περισσότερα

  Επικοινωνία

  Δημαρχιακό Μέγαρο
  Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

  Δημαρχείο
  Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
  Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
  Περισσότερα

  Σύνδεσμοι

  Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.  Περισσότερα

  Χάρτης Ιστότοπου

    Ροές RSS

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


  Χάρτης Ιστού
  Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.